Skip to main content

Världsaidsdagen 2006: Nya aidsläkemedel för dyra

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 10:00 CET

Aidsbehandling i utvecklingsländer kommer inte att bli hållbar om inte internationella institutioner på allvar handskas med problemet med de höga kostnaderna för nya mediciner, varnar den internationella medicinska hjälporganisationen Läkare Utan Gränser idag.


Fem månader efter att Världshälsoorganisationen, WHO, lade fram nya riktlinjer för hiv/aids-behandling som rekommenderar att nya och förbättrade mediciner används i utvecklingsländer, har organisationen ännu inte tagit fram en strategi för att hjälpa länder att få tillgång till dessa läkemedel. I nuläget är det i stort sett omöjligt att få tillgång till dessa nyare läkemedel i utvecklingsländer.

De nya läkemedlen som WHO rekommenderar för patienter som påbörjar behandling med antiretrovirala läkemedel, kan bli mer än sex gånger så dyra som de som vanligen används idag. På grund av läkemedelsresistens eller biverkningar, behöver patienter som redan är under behandling dessutom efter hand byta till nyare mediciner. Patienter som utvecklar resistens måste byta till helt nya kombinationer av läkemedel, för att de inte ska insjukna igen och avlida. Behandlingen med nya läkemedel kan bli upp till 50 gånger dyrare än tidigare läkemedelskombinationer.

– Våra erfarenheter från det senaste året har visat oss två saker. För det första, att behandlingskostnaderna kommer att stiga dramatiskt under kommande år om inte något görs åt de höga läkemedelspriserna. Och för det andra att vi inte kan lita till läkemedelsbolagen för att lösa det här problemet. Vi behöver drastiska strategiska förändringar, säger Dr. Tido von Schoen-Angerer, chef för Läkare Utan Gränsers kampanj för tillgång till livsnödvändiga läkemedel.

– Det är klart och tydligt att dagens priser och kostnaden för nyare läkemedel kommer att ruinera behandlingsprogram, men regeringar, industrin och multilaterala institutioner gör alldeles för lite för att lösa den här frågan.

Läkare Utan Gränser behandlar idag fler än 80 000 patienter med antriretrovirala läkemedel i 65 projekt i over 30 länder. Siffror från Läkare Utan Gränsers projekt i Sydafrika, som är ett av organisationens äldsta, visar att 17,4 procent av de patienter som varit under behandling i fem år har behövt byta till nyare mediciner, s k andra linjens läkemedel. I Malawi, där Läkare Utan Gränser behandlar 11 000 människor med hiv, uppskattar man att ungefär 1600 personer kommer att behöva byta till nya läkemedelskombinationer om tre år. Detta kommer att kräva 70 procent av hela behandlingsbudgeten.

– Aidsbehandling blev verklighet i utvecklingsländer tack vare tillgången till billiga generiska läkemedel, säger Tido von Schoen-Angerer. Behandlingsprogram kommer att göra fiasko om man inte kan garantera kontinuerlig tillgång till generiska versioner även av nyare läkemedel.

Konkurrensen från generiska mediciner – billiga läkemedelskopior – sedan 2000 har sänkt priset på vissa första linjens läkemedelskopior med nära 99 procent, från 90 000 kronor per patienter och år, till runt 900 kr. Ändå kommer priset för nyare mediciner att förbli högt primärt på grund av ökade patenthinder i länder som Indien som är storproducenter av generiska läkemedel.

Tenofovir, en av de vanligast föreskrivna aidsläkemedlen i rika länder och en av medicinerna rekommenderade av WHO, godkändes i USA 2001. Men tillverkaren Gilead har bara registrerat det in omkring 15 av de 97 länder som kvalificerar för företagets reducerade priser.

– Många nyare läkemedel finns inte ens tillgängliga där vi arbetar eftersom företag inte prioriterar att registrera dem, säger Dr. Moses Massaquoi på Läkare Utan Gränser i Malawi. Det är helt enkelt oacceptabelt att vi måste vänta många år för att kunna använda mediciner som är vanliga i rika länder, om vi ens får tillgång till dem alls.

Läkemedelföretaget Abbott lanserade en förbättrad version av ett av sina antiretrovirala läkemedel, lopinavir/ritonavir, som inte kräver kylförvaring, i USA för över ett år sedan, men läkemedlet är ännu inte registrerat i ett enda utvecklingsland. Detta trots att den nya versionen är mycket bättre lämpad för tropiska klimat. För de flesta utvecklingsländer utanför Afrika, som Thailand och Guatemala, har Abbott satt ett pris på cirka 15 000 kronor, vilket är långt över medelinkomsten i dessa länder.

Ett möte med höga representanter från WHO, FN:s aidsorgan UNAIDS och Världsbanken avslutades i går i Washington, DC, men utan att man behandlat det faktum att läkemedelspatent fortsätter att driva upp priset för behandling av hiv/aids.

– Givares pengar ska inte slösas på att betala för dyra mediciner. Prioriteringen borde vara att se till att läkemedelspriserna går ner så mycket som möjligt, säger Tido von Schoen-Angerer. Internationella organisationer, givare och läkemedelsindustrin måste göra om sina strategier för att säkerställa att universal hiv/aids-behandling under en patients hela livstid blir verklighet. Detta betyder att man måste konfrontera läkemedelsföretag och deras patent.


För mer information, kontakta pressekreterare Anna-Karin Modén, 08 55 60 98 13 / 0708 33 77 40.