Skip to main content

Varningssignaler inför svikande givarstöd

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 08:03 CEST

Under nästa veckas givarkonferens i New York presenterar givarländerna sina förnyade finansieringslöften till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. Nu varnar Läkare Utan Gränser att långt ifrån den summa på 135 miljarder kronor som krävs för att fortsätta och samtidigt utvidga programverksamheten förväntas uppnås.

Samtidigt presenterar Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport som visar hur bättre hivbehandling till fler människor endast är möjlig med tillräckligt ekonomiskt stöd genom finansieringsmekanismer som Globala fonden. Två tredjedelar av all internationell finansiering av malaria och tuberkulos, och närmare en fjärdedel att bekämpa hiv/aids kanaliseras via Globala fonden.

Globala fonden bedömer att motsvarande 135 miljarder kronor under de kommande tre åren, skulle kunna ge 7,5 miljoner människor tillgång till antiretroviral behandling - en ökning med 2,5 miljoner människor sedan slutet av 2009.

I förra veckans FN-toppmöte om millenniemålen bekräftade länder sina åtagande i kampen mot mödra-och barnadödlighet, samt att fördubbla ansträngningarna för att uppnå universell tillgång till hivbehandling och förebyggande insatser.

– Hur kan man förena sina utlovade åtaganden med att samtidigt reducera eller plana ut sitt bidrag till den Globala fonden - en central aktör i kampen mot hiv, malaria och tuberkulos, säger Kristina Bolme Kühn, ordförande för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Tack vare bidrag från Globala fonden kan man rädda liv och återuppbygga hela samhällen som ödelagts av aids i länder, som till exempel Malawi, där Läkare Utan Gränser tillsammans med hälsoministeriet behandlar över 38 000 människor. Men över 200 000 människor är fortfarande i behov av hivbehandling i Malawi och ytterligare tio miljoner är i akut behov runt om i världen. Om givare inte fortsätter att engagera sig i kampen mot aidsepidemin är alla viktiga framsteg som gjort hitintills bortkastade.

Nya riktlinjer från WHO rekommenderar att hivbehandling startar i ett tidigare skede och med en bättre, om än mer kostsam behandling som ger färre biverkningar. Men utan finansiering från Globala fonden undermineras möjligheterna att genomföra WHO: s riktlinjer.

Tyskland är den tredje största bidragsgivaren efter USA och Frankrike. Tyska regeringen planerar nu att minska sitt bidrag med två tredjedelar och möjligtvis helt avsluta sitt bidrag till fonden i slutet av 2011. Italien kommer antagligen inte heller att ge några bidrag alls denna gång.

Andra länder har meddelat endast en måttlig ökning. Samtidigt står det bilaterala finansieringsprogrammet PEPFAR (The US President's Emergency Plan for AIDS Relief) inför utplanad finansiering under de kommande åren. De stora givarna, inklusive USA, måste presentera förnyade bidragslöften till fondens fortsatta verksamhet.

– Sverige har länge varit en viktig givare för Globala fondens program. Vi förväntar oss att Sverige inte bara fortsätter sitt åtagande, utan även ökar sitt stöd för de tre kommande åren, något som Norge, Kanada och Frankrike lovat, säger Kristina Bolme Kühn.

För mer information kontakta pressekreterare Malin Lager, 0708-33 77 40.

Bifogade filer

PDF-dokument