Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA föreslår nya riktlinjer för att förbättra säkerheten i First in human-prövningar

Nyheter   •   Jul 21, 2016 13:17 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA föreslår en ny riktlinje för genomförande av kliniska läkemedels- prövningar där en substans testas för första gången på en människa.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA rekommenderar indragning av Velactis i hela EU

Nyheter   •   Jul 19, 2016 15:07 CEST

Efter att allvarliga biverkningar har setts vid användning av Velactis, en produkt för sinläggning av mjölkkor, rekommenderar Europeiska Läkemedelsmyndighetens kommitté för veterinärmedicinska läkemedel (CVMP) att Velactis dras in från hela den europeiska marknaden. Produkten har inte marknadsförts i Sverige och inga svenska djur har behandlats.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA utvidgar granskning av SGLT2-hämmare

Nyheter   •   Jul 11, 2016 15:22 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC utvidgar en granskning, som ursprungligen endast omfattade kanagliflozin, till att också inkludera dapagliflozin och empagliflozin som hör till samma läkemedelsgrupp (så kallade SGLT2-hämmare).

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

Granskning av faktor VIII-läkemedel och risken för utveckling av antikroppar hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A

Nyheter   •   Jul 11, 2016 14:33 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en gransking av läkemedel som innehåller koagulationsfaktor VIII, i syfte att utvärdera risken för utveckling av antikroppar (inhibitorer) hos patienter som påbörjar behandling vid hemofili A (en variant av blödarsjuka).

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA inleder översyn av läkemedel som innehåller retinoider

Nyheter   •   Jul 11, 2016 13:52 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en översyn av läkemedel som innehåller retinoider. Översynen ska utvärdera de åtgärder som sedan tidigare vidtagits för att förebygga graviditet samt för att minimera den möjliga risken för neuropsykiatriska störningar vid behandling med retinoider.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

EMA granskar paracetamol med modifierad frisättning

Nyheter   •   Jul 11, 2016 13:03 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA kommer att utvärdera nytta och risker med paracetamoltabletter med modifierad frisättning och depottabletter innehållande paracetamol, som finns i flera EU-länder. Dessa är utformade för att frisätta paracetamol under en längre tid än beredningar med omedelbar frisättning av paracetamol.

Fijkwicc54iz6mtsudrb

Trots slarv med märkning följer solskyddsmedlen i huvudsak regelverket

Nyheter   •   Jul 11, 2016 12:02 CEST

Läkemedelsverkets rapport visar att solskyddsprodukterna på den svenska marknaden i stora delar följer regelverket. Men fortfarande finns det brister i kunskapen hos företagen om hur solskyddsmedel ska märkas och effektbevisas. Främst handlar det om brister i bruksanvisning och bristfällig märkning på svenska.

Kfkprstsatjjvd9yuoeq

PRAC avslutar granskning av Zydelig och uppdaterar rekommendationer för användning

Pressmeddelanden   •   Jul 08, 2016 16:13 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört sin granskning av Zydelig (idelalisib) och bekräftar att läkemedlets nytta uppväger riskerna vid behandling av två typer av blodcancer, kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och follikulärt lymfom.

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juni 2016)

Nyheter   •   Jul 05, 2016 09:55 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2016.

Aw0mkhztcgtoiy9g9nh8

Nya krav på tillstånd vid hantering av narkotika på apotek

Nyheter   •   Jul 01, 2016 09:06 CEST

Den 1 juli 2016 ändras lagen (1992:860) om kontroll av narkotika (se SFS 2016:532). Ändringarna innebär bland annat att det från och med den 1 januari 2017 krävs tillstånd för att på apotek göra en beredning med ett narkotiskt ämne som verksam beståndsdel.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

Press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • carina.netterlind@mpa.se
  • 018-16 77 13
press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Adress

  • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
  • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
  • Box 26, 751 03 Uppsala
  • SWEDEN
  • Vår hemsida