Nz6wqlkgyil7ztcokwuw

EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika

Nyheter   •   Mar 14, 2018 16:53 CET

EMA:s säkerhetskommitté PRAC anordnar mötet för att samla erfarenheter från användare av dessa läkemedel. Syftet är att förstå mer om hur riskerna upplevs och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa.

Media no image

Läkemedelsverket varnar för nätförsäljning av fillers till konsumenter

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 11:06 CET

Nätförsäljning av fillers, injicerbara implantat, kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

Läkemedelsverket har fått kännedom om att så kallade fillers (injicerbara implantat) säljs via Internet bland annat utan medföljande bruksanvisning och med felaktig information om användning av produkterna. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av konsumenter som egenbehandlingsprodukt vilket bland annat har påståtts på en nätförsäljningssajt.

Två tillverkare av fillers har upptäckt att deras produkter packas om och säljs av en nätförsäljare utan medföljande bruksanvisning och med felaktig information om användning av produkterna.I sina ”viktiga säkerhetsmeddelanden” uppmanar tillverkarna konsumenter att inte köpa deras produkter via nätförsäljaren i fråga. Man råder även konsumenter att inte använda eventuella sedan tidigare inköpta fillers.

Läkemedelsverket ser allvarligt på att produkter marknadsförs på ett sätt som skapar risker för konsumenter. Läkemedelsverket uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma generellt med nätförsäljare av fillers om säljaren påstår att man kan spruta in implantatet själv. En ytterligare varningssignal är om produkterna har paketerats om så att varken originalförpackning och bruksanvisning följer med produkten.

En bruksanvisning är en viktig del av produkten och den innehåller viktig information om säker användning av produkterna, såsom kontraindikationer, försiktighetsåtgärder, lagringsförhållanden och risk för biverkningar samt även vem som är den avsedda användaren. Svullnad, infektioner och knölar är exempel på relativt vanliga biverkningar som tillverkare informerar om. En bruksanvisning ska även innehålla information om allvarliga komplikationer även om de skulle vara sällsynta, till exempel överkänslighetsreaktioner och synförlust. En ompackad produkt utan denna typ av information kan vara en olaglig produkt. Endast produkter som uppfyller kraven i den medicintekniska lagstiftningen får marknadsföras och säljas i Sverige och de övriga EU-länderna.

Kontakt:

Via växel 018 - 17 46 00

Fakta
Fillers är avsedda att användas för volymökning av ansiktsvävnad och används framför allt inom estetisk behandling för läpputfyllnad, ansiktskonturering och för korrigering avrynkor. Produkterna är CE-märkta som medicintekniska produkter i den högsta riskklassen, dvs de är klassificerade som implantat i klass III. Detta innebär bland annat ett anmält organ ska ha varit involverad i processen när en produkt får sin CE-märkning.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Nätförsäljning av fillers, injicerbara implantat, kan innebära stora risker. Produkterna är inte avsedda för direktförsäljning till konsumenter och de är inte heller avsedda för att användas av som egenbehandlingsprodukt. Läkemedelsverket ser allvarligt på detta och uppmanar konsumenter att vara uppmärksamma med nätförsäljare av fillers.

Läs vidare »
Nz6wqlkgyil7ztcokwuw

PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

Nyheter   •   Mar 12, 2018 14:42 CET

En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon.

Media no image

Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter

Nyheter   •   Mar 12, 2018 09:55 CET

Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

Läkemedelsverket har uppmärksammat att preparat med pulver från gris- eller kosköldkörtel ibland används utan kontakt med vården. För att undersöka det faktiska innehållet av sköldkörtelhormoner i sådana produkter genomfördes ett analysprojekt. Tre produkter inköpta via internet och två produkter som såldes som kosttillskott på den svenska marknaden analyserades. Analyserna visade att fyra produkter innehöll sköldkörtelhormonerna T3 och T4 i nivåer som kan påverka kroppen, medan en produkt inte innehöll hormoner.

Egenvårdsbehandling med sköldkörtelhormon är förenad med onödiga risker och rekommenderas inte eftersom både för lite och för mycket sköldkörtelhormon kan ge svåra symtom. Diagnos behöver ställas på korrekt sätt med blodprov och behandlingen behöver följas upp. Läkemedelsverkets utredning visar att innehållet i produkter som inte godkänts som läkemedel är oförutsägbart.

Produkter som innehåller sköldkörtelpulver måste generellt vara godkända som läkemedel för att få säljas, eftersom sköldkörtel innehåller hormonerna T3 och T4 som används vid behandling av sjukdomen hypotyreos. Som en följd av projektet har Läkemedelsverket bedrivit tillsynsärenden som har lett till att ett antal produkter med sköldkörtelpulver inte längre finns till försäljning.

Hypotyreos (underfunktion av sköldkörteln)

 • Sköldkörtelns viktigaste funktion är att styra ämnesomsättningen i kroppen. Det sker genom att sköldkörteln bildar hormon som kallas tyroxin (T4) och liotyronin (T3). Om sköldkörteln producerar för lite hormon så får man hypotyreos.
 • Exempel på symtom är trötthet eller mindre ork, koncentrationssvårigheter och frusenhet. Man kan även få torr hud och torrt hår, förstoppning, viktökning, minnessvårigheter och ont i leder och muskler.
 • För att ställa diagnosen mäts hormonnivåerna i blodet.
 • Hypotyreos behandlas oftast genom att man ger syntetiskt framställt T4. Cirka 450 000 personer i Sverige behandlas med detta och oftast är behandlingen livslång.
 • Innan sköldkörtelhormon kunde framställas syntetiskt så behandlades hypotyreos med sköldkörtel från djur. Idag finns inga sådana preparat godkända som läkemedel i Sverige.

                                                                                  

Relaterad information

Rapport: Sköldkörtelhormoner i preparat som inte är godkända läkemedel (2018-03-12)

Kontakta oss

Läkemedelsverkets växel
Tel: 018-17 46 00

Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

Läs vidare »
Mx8vj3yt7roo2os0aizi

Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nyheter   •   Mar 09, 2018 13:27 CET

Årets första nummer innehåller artiklar om läkemedelsanvändning, om hur Läkemedelsupplysningen arbetar, samt egenmedicinering med tyroideaprodukter. Dessutom Läkemedelsverkets värdering av Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, samt Trimbow i nya monografier.

Media no image

EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta

Nyheter   •   Mar 08, 2018 15:08 CET

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige. Förskrivare bör omedelbart kontakta patienter som får Zinbryta för att avbryta behandlingen och överväga alternativ. Patienter ska följas upp minst 6 månader efter avbruten behandling.

EMA rekommenderar en omedelbar återkallelse av läkemedlets marknadsföringstillstånd och en indragning av batcher från apotek och sjukhus.

EMAs rekommendation att återkalla Zinbryta (daclizumab) och dra in produkten skickas till Europeiska Kommissionen för ett legalt bindande beslut.

En preliminär granskning av tillgängliga data indikerar att immunreaktioner som observerats i de rapporterade fallen kan kopplas till användning av Zinbryta. Zinbryta kan också kopplas till allvarliga immunreaktioner som påverkar flera andra organ.


Information till patienter

 • Om du behandlas med Zinbryta, ta inte någon mer spruta.
 • Kontakta din läkare för att diskutera din fortsatta behandling.
 • Meddela din läkare omedelbart om du har eller upplever symptom som långvarig feber, allvarlig huvudvärk, illamående, kräkningar, trötthet, gulfärgning av hud eller ögon. Detta kan vara tecken på biverkningar av Zinbryta.
 • Din läkare kommer att ta blodprover regelbundet under minst 6 månader efter avslutad behandling.

 • Information till behandlande läkare

 • Sätt inte in Zinbryta till nya patienter.
 • Kontakta dina nuvarande patienter som behandlas med Zinbryta och avsluta deras behandling så snart som möjligt. Överväg alternativa behandlingar.
 • Kontrollera transaminaser och bilirubinvärde månadsvis under minst sex månader efter avslutad behandling.
 • Råd dina patienter att omedelbart rapportera symptom på leverskada, som exempelvis långvarig feber, svår huvudvärk, trötthet, ikterus, illamående eller kräkningar. Dessa reaktioner kan uppkomma upp till sex månader efter avslutad behandling.
 • Zinbryta kommer att återkallas från apotek och sjukhus.
 • EMAs säkerhetskommitté PRAC har granskat tolv fall av inflammatorisk immunmedierad sjukdom, däribland encefalit. De flesta inträffade inom åtta månader efter påbörjad behandling. Hos några av patienterna visade hjärnbiopsier att det var osannolikt att detta kunde orsakas av MS-progression. Förutom encefalit och meningoencefalit tyder tillgänglig data på att Zinbryta kan kopplas till andra immunmedierade sjukdomar, som exempelvis bloddyskrasi, tyreoidit och glomerulonefrit.

  Företaget som marknadsför Zinbryta har meddelat att de har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden och att avbryta pågående kliniska studier.

                                                                                   

  Relaterad information

  EMA urgently reviewing multiple sclerosis medicine Zinbryta following cases of inflammatory brain disorders (2018-03-02)

  Kontakta oss

  Läkemedelsverkets växel
  Tel: 018 - 17 46 00

  Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige.

  Läs vidare »
  Nz6wqlkgyil7ztcokwuw

  Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018)

  Nyheter   •   Mar 06, 2018 08:07 CET

  Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2018.

  Nz6wqlkgyil7ztcokwuw

  EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation

  Nyheter   •   Mar 02, 2018 15:32 CET

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Detta efter flera fall i Tyskland och Spanien av allvarlig hjärninflammation, däribland encefalit och meningoencefalit. Samtidigt meddelar företaget som marknadsför Zinbryta att de har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

  Fmgworprclmkbfb8dva2

  Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

  Nyheter   •   Mar 02, 2018 12:58 CET

  ​Företaget Orifarm uppmanar patienter som har någon förpackning av det luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från tillverkningssatserna 786F00 och 786F01 att uppsöka valfritt apotek för att byta ut defekta produkter. Det är endast produkter med dessa batchnummer som berörs, inga andra Ventoline Diskus-produkter påverkas

  Media no image

  Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

  Nyheter   •   Feb 22, 2018 16:50 CET

  Läkemedelsverkets årsredovisning för 2017 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under året och är stabilt.

  Läkemedelsverket är en myndighet med brett samhällsansvar. Genom vårt arbete bidrar vi till att främja och utveckla patientsäkerhet, folk- och djurhälsa, hälso- och sjukvård samt medicinsk forskning och utveckling i Sverige.

  Under året har Läkemedelsverkets myndighetssamverkan fortsatt, bland annat inom Rådet för styrning med kunskap samt inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS) där Läkemedelsverket har regeringens fortsatta förtroende som värdmyndighet.

  Några exempel på händelser i vår omvärld som har påverkat och fortsatt kommer att påverka myndighetens verksamhet, handlar om konsekvenserna av Brexit, ett nytt avtal med amerikanska FDA som berör inspektionsverksamheten samt utökat ansvar inom området medicinteknik till följd av ny lagstiftning.

  Under året har två möten ägt rum inom Läkemedelsverkets nybildade patient- och konsumentråd som är inriktat på att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter.

  Internt fortsätter Läkemedelsverkets arbete med att minska sjukfrånvaron och årets statistik visar att sjukfrånvaron minskat från 3,9% (2016) till 3,7%.

  Läkemedelsverket har en stabil ekonomi. Det ekonomiska utfallet 2017 blev 43 120 tkr vilket främst beror på reviderade avgifter och ökade bidrag inom framför allt kliniska prövningar. Totalt ökade intäkterna med 93 635 tkr jämfört med föregående år.


  Frågor om den finansiella delen

  Erica Zetterström, redovisningschef
  Ekonomienheten
  018-16 77 25

  Övriga frågor:

  Thomas Ekvall, direktör
  Verksamhetsstöd
  018-17 82 77

  Läkemedelsverkets årsredovisning för 2017 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under året och är stabilt.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  Press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  press@mpa.se Presstelefon: 018-18 36 25

  Om Läkemedelsverket - Medical Products Agency

  Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

  Läkemedelsverket är en myndighet under Socialdepartementet med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

  Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

  Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

  Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

  Adress

  • Läkemedelsverket - Medical Products Agency
  • Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
  • Box 26, 751 03 Uppsala
  • SWEDEN
  • Vår hemsida