Skip to main content

Taggar

myndighet

Läkemedelsverket 21 Läkemedel 21 Behandling 18 Biverkningar 7 Medicinteknik 5 Säkerhet 4 myndighet 4 Tillsyn 4 antibiotika 3 folkhälsomyndigheten 3 tidning 3 leverskador 2 nya rekommendationer 2 uppdrag 2 risk 2 årsredovisning 2 hållbar utveckling 2 EMA 2 MS 2 kosmetika 2 veterinärer 2 Zinbryta 2 leverpåverkan 2 Narkolepsi 2 vaccin 2 monografier 2 sibutramin 2 Giftinformationscentralen 2 hepatit c 2 märkning 2 regeringen 2 Behandlingsrekommendation 2 Läkemedelsupplysningen 2 palliativ vård 1 sjukdom 1 hjärtstartare 1 hund 1 epilepsi 1 astma 1 katt 1 huvudlöss 1 parabener 1 klamydia 1 kontroll 1 epileptiskt anfall 1 Smärtlindring 1 Schizofreni 1 gmp 1 verksamhet 1 Veterinär 1 cancerläkemedel 1 konserveringsmedel 1 förpackning 1 svininfluensa 1 provtagning 1 good manufacturing practice 1 läkemedelsindustrin 1 receptfria läkemedel 1 epilepsibehandling 1 acne 1 Antibiotikaresistens 1 diagnostik 1 diabetesläkemedel 1 inspektion 1 miljökrav 1 HCV 1 handläggning 1 Rekommendation 1 Pandemrix 1 resistens antibiotika 1 resistens 1 Läkemedelsbehandling 1 läkemedelssubstanser 1 epilepsiläkemedel 1 Regeringsuppdrag 1 nätapotek 1 ärenden 1 regleringsbrev 1 typ-2 1 dextropropoxifen 1 syfilis 1 Biverkningsrapporter 1 växtbaserade läkemedel 1 homeopatika 1 alkoholabstinens 1 cytomegalvirusinfektioner 1 tidsskrift 1 Restnotering 1 apoteksmarknad 1 hiv-läkemedel 1 2011 1 akne 1 gonorré 1 medel mot huvudlöss 1 Olagliga läkemedel 1 laboratorieanalys 1 lyrica 1 rsv 1 resistensutveckling 1 centrum för bättre läkemedelsanvändning 1 smittskyddslagen 1 dosering 1 artrit hos häst 1 fodertillskott 1 ledsjukdom hos häst 1 otit 1 mediaotit 1 akut mediaotit 1 Antibiotikaprofylax 1 hormonstörande 1 smärtlindring i livet slutskede 1 behandlingsrekommendationer 1 Paracetamol 1 förgiftningar 1 hudkrämer 1 hållbarhetstid 1 nytt nummer 1 licenser 1 anmälningsplikt 1 ormbett 1 läkemedelsrekommendation 1 läkemedel och miljö 1 informationsmaterial 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Generiskt utbyte 1 biverkningsrapportering 1 fotosensibiliserande läkemedel 1 ny rekommendation 1 hjälpämenen 1 bakteriella 1 sömnstörningar hos barn 1 compassionate use program (cup 1 uppdaterade riktlinjer 1 enteral administrering 1 utgångsdatum 1 hårfärgningsmedel och allergirisk 1 Kunskapsdokument 1 information från Läkemedelsverket 1 neonatal sepsis 1 dosering av antibiotika till nötkreatur och får. 1 biverkningar av ögonfransserum 1 farmakovigilanslagstiftningen 1 ny generaldirektör 1 läkemedelsmonografier 1 resa med läkemedel 1 nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården 1 pangea vi 1 operation mot olagliga läkemedel 1 antikonception 1 preventivmedelsval 1 djurhälsoprodukter 1 läkemedel från växtriket 1 utredningsrapporter om medicinalväxter 1 veterinärmedicinska läkemedel 1 primärprevention 1 Catarina Andersson Forsman 1 aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom 1 Miljö 1 endoparasiter 1 ektoparasiter 1 sexuellt överförbara 1 mycoplasma genitalium 1 lymfogranuloma venereum 1 hjärtbiverkningar med hydroxizin 1 biverkningsrapporteringen för human- och veterinärläkemedel 2014 1 ögonläkemedel vid diabetiskt makulaödem 1 hemangiol 1 godkända läkemedel 1 respiratoriskt syncytialvirus 1 multipel skleros (ms 1 pangea viii 1 talidomidexponering 1 antidotregistret 1 sjukhusförvärvad pneumoni - behandlingsrekommendation 1 Biverkningsrapportering för warfarin och nya orala antikoagulantia 1 Viktigt arbete för att förebygga felaktig hantering av läkemedel 1 Riskabel felanvändning av fentanylplåster 1 läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation 1 förfrågningar om adhd-läkemedel till Giftinformationscentralen 1 rapportering av olycksfall med vårtmedel 1 Allegrier 1 maskeradprodukter 1 halloweensmink 1 handla läkemedel på internet 1 rapport 1 självmord 1 försäljning 1 EU 1 Barn 1 kina 1 smink 1 Mediciner 1 omreglering 1 ekonomi 1 konsumentfrågor 1 utsläpp 1 statistik 1 årsrapport 1 tandvård 1 tillverkning 1 förslag 1 plasma 1 diabetes 1 indien 1 häst 1 dme 1 2009 1 Apotek 1 Gris 1 Kliniska prövningar 1 sti 1 färger 1 antidepressiva läkemedel 1 TLV 1 utredning 1 beslut 1 Visa alla taggar
Bilaga 2 Information till hälso- och sjukvårdspersonal
Bilaga 1 Information till patienter

Bilaga 1 Information till patienter

Dokument   •   2017-11-15 13:23 CET

Årsrapport för biverkningar 2016

Årsrapport för biverkningar 2016

Dokument   •   2017-06-19 10:45 CEST

Information från Läkemedelsverket nr 3 2017
Barnvaccinationsprogrammet, årsrapport 2016

Barnvaccinationsprogrammet, årsrapport 2016

Dokument   •   2017-05-10 08:08 CEST

Rapport Uppdrag om nytt tillståndsförfarande för kliniska läkemedelsprövningar
Information från Läkemedelsverket nr 2 2017
Slutrapport - Barnkoll 2016

Slutrapport - Barnkoll 2016

Dokument   •   2017-03-31 10:00 CEST

Läkemedelsverket startade projektet Barnkoll 2016 i syfte att kontrollera kosmetiska produkter riktade till barn, i synnerhet sminkprodukter, på den svenska marknaden. I rapporten får du fördjupad information om projektet och ta del av slutresultaten.

Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket

Agenda 2030 Rapport från Läkemedelsverket

Dokument   •   2017-03-30 13:02 CEST

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016

Dokument   •   2017-03-14 11:12 CET

Information från Läkemedelsverket nr 1 2017
Läkemedelsverkets årsredovisning 2016

Läkemedelsverkets årsredovisning 2016

Dokument   •   2017-02-22 17:08 CET

Information från Läkemedelsverket nr 6 2016
Många problem när antibiotika privatimporteras via datorn
Information från Läkemedelsverket, supplement 2016
Statusrapport barn och läkemedel 2016

Statusrapport barn och läkemedel 2016

Dokument   •   2016-10-25 12:09 CEST

Information från Läkemedelsverket nr 5 2016
Hur Läkemedelsverkets verksamhet kan bidra till att uppnå mål i Agenda 2030

Rapport från Läkemedelsverket

Review of factor VIII medicines and risk of developing inhibitors in patients starting treatment for haemophilia A
EMA starts review of retinoid medicines

EMA starts review of retinoid medicines

Dokument   •   2016-07-11 13:52 CEST