Tags

Myndighet

Media-no-image

Nytt lanseringsdatum för kommunikationslösning för licensansökningar

Nyheter   •   2015-03-04 12:30 CET

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen, tidigare planerad till hösten 2014, kommer att ske den 1 oktober 2015.

Media-no-image

Samnordiska förpackningar - ny information och nytt formulär

Nyheter   •   2015-03-04 10:17 CET

Dokumenten ”Guideline on Nordic packages” och ”Frequently asked questions Nordic packages” har nu publicerats i uppdaterade versioner. Samtidigt har ett formulär för önskemål om samnordisk granskning av mock-uper publicerats.

Läkemedelsriksdagen 2015 - Läkemedelsverkets roll att säkra nytta och minimera risk den 2 mars 2015

Läkemedelsriksdagen 2015 - Läkemedelsverkets roll att säkra nytta och minimera risk den 2 mars 2015

Nyheter   •   2015-03-02 14:48 CET

Läkemedelsriksdagen tisdagen den 3 mars har temat ”Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund”. Konferensen behandlar begreppet osäkerhet utifrån olika perspektiv på läkemedel, såväl vid vetenskaplig värdering som vid prissättning och tillgång för hälso- och sjukvård och patienter. Dagen inleds av folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Media-no-image

Nya rekommendationer för att minska risk för hjärtbiverkningar med hydroxizin

Nyheter   •   2015-02-16 09:37 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller hydroxizin, med avseende på risken för påverkan på hjärtrytmen. Nya restriktioner rekommenderas nu för att minska risken för hjärtbiverkningar.

Media-no-image

Varning för blodprodukten "First Immune”

Nyheter   •   2015-02-13 14:48 CET

Läkemedelsverket varnar för all användning av produkter märkta ”GcMAF”/”First Immune”. Produkterna, som sålts via europeiska webbsidor och kan ha sålts på svenska webbplatser, är inte godkända som läkemedel och kan innehålla material från blod som kan vara förorenat. Produkterna kan vara i form av injektionsvätskor, stolpiller, plåster eller tabletter.

Media-no-image

Brister i underhållet av hjärtstartare

Nyheter   •   2015-02-11 10:10 CET

Läkemedelsverket har fått signaler om att det finns brister i underhållet av hjärtstartare. Konsekvenserna av uteblivna kontroller, batteri- och elektrodbyten kan bli mycket allvarliga. Det är innehavaren av hjärtstartare som har ansvar för att produkterna underhålls regelbundet. Vid problem med produkter ska tillverkare/leverantör alltid kontaktas.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (januari 2015)

Nyheter   •   2015-02-02 12:46 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2015.

Media-no-image

Lämna synpunkter till EMA på portalen om kliniska prövningar

Nyheter   •   2015-01-23 13:16 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått i uppdrag att samordna en EU-gemensam portal och databas för kliniska läkemedelsprövningar. Den kommer att användas då prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 börjar gälla. Enskilda intressenter och organisationer har fram till den 18 februari 2015 möjlighet att yttra sig till EMA.

Media-no-image

Årets Läkemedelsriksdag den 3 marsden 22 januari 2015

Nyheter   •   2015-01-22 15:09 CET

Årets Läkemedelsriksdag den 3 mars går under temat Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Detta årliga evenemang initierar vi tillsammans med ett antal andra myndigheter.

Media-no-image

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

Nyheter   •   2015-01-15 14:19 CET

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Media-no-image

Liten risk för allvarliga allergiska reaktioner med ambroxol och bromhexin

Nyheter   •   2015-01-13 14:19 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin, vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. PRAC anser att risken för allergiska reaktioner är liten, men rekommenderar att produktinformationen uppdateras.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (december 2014)

Nyheter   •   2015-01-13 10:15 CET

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2014.

Media-no-image

Elva nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2015-01-08 12:53 CET

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

Media-no-image

Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller

Nyheter   •   2015-01-07 09:23 CET

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Media-no-image

Läkemedelsverket föreslår pilot för elektronisk biverkningsrapportering

Nyheter   •   2014-12-19 08:45 CET

Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal.

Media-no-image

Läkemedel mot ebolavirusinfektion fortfarande i tidigt utvecklingsstadium

Nyheter   •   2014-12-17 16:13 CET

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data för någon av de experimentella behandlingarna av ebolavirusinfektion för att kunna dra slutsatser om deras säkerhet eller effekt. Detta är resultatet av den interimsrapport som är publicerad av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). EMA fortsätter att granska behandlingar mot ebola som är under utveckling

Media-no-image

Läkemedelsverket har analyserat handlingsvägar för uppnå minskad miljöpåverkan av läkemedelden

Nyheter   •   2014-12-16 14:07 CET

Igår redovisade Läkemedelsverket regeringsuppdraget att analysera insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning. Rapporten presenteras för regeringen, och är en del av riksdagens beslutade etappmål för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Media-no-image

Fortsatt brist på Diamox tabletter

Nyheter   •   2014-12-16 12:32 CET

Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Media-no-image

Stegvist godkännande - en samverkansmodell för nya läkemedel

Nyheter   •   2014-12-12 08:57 CET

Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med uttalade medicinska behov att snabbare få tillgång till nya läkemedel. En viktig förutsättning är starkare samverkan och dialog mellan sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin. Det finns i dag inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, visar en rapport från Läkemedelsverket.

Media-no-image

Potenshöjande kosttillskott innehåller läkemedelsämnen som kan ge allvarliga biverkningar

Nyheter   •   2014-12-08 12:00 CET

Flera av de kosttillskott som påstås kunna förbättra potensen eller öka sexlusten innehåller läkemedelssubstanser. Det konstaterar Läkemedelsverket vid en analys av produkter inköpta i svenska butiker.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.