Skip to main content

Taggar

myndighet

Media-no-image

SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

Nyheter   •   2016-02-12 15:15 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimiera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Media-no-image

Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

Nyheter   •   2016-02-12 15:08 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av risken för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) med läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros och rekommenderar nu nya åtgärder för att minimera denna risk. PML är en sällsynt hjärninfektion som orsakas av John Cunningham (JC) virus.

Media-no-image

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur

Nyheter   •   2016-02-11 14:08 CET

Folkhälsomyndigheten informerade den 10e februari att en ny typ av resistens mot kolistin har upptäckts. Sedan den första rapporten från Kina som publicerades i november 2015 har hittills ett 20-tal länder rapporterat fynd av resistensgenen (mcr-1) hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

Media-no-image

EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus

Nyheter   •   2016-02-09 09:18 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper om vacciner, infektionssjukdomar och annan relevant expertis för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2016)

Nyheter   •   2016-02-04 14:19 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2016.

Media-no-image

14 nya ämnen blir narkotika

Nyheter   •   2016-01-20 09:52 CET

Regeringen har beslutat att 14 nya ämnen narkotikaklassas den 26 januari.

Media-no-image

Narkotikaklassade läkemedel vanligt bland privatimporterade läkemedel

Nyheter   •   2016-01-13 10:43 CET

Läkemedelsverket har analyserat preparat som togs i beslag under operation Pangea förra året. Beslagen i operationen innehöll bland annat narkotikaklassade läkemedel, som sömnmedel och lugnande medel men också antibiotika. Bantningsprodukter fanns också bland beslagen som nu har analyserats. Bantningsprodukterna hade ofta ett innehåll som inte stämde med förpackningarnas märkning.

Media-no-image

Välkommen till Farmakopédagen den 4 februari 2016

Nyheter   •   2016-01-11 12:26 CET

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala. Sista anmälningsdag är 18 januari.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2015)

Nyheter   •   2015-12-23 09:58 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2015.

Media-no-image
Media-no-image

Avregistrering av Teovent

Nyheter   •   2015-11-17 12:37 CET

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2015)

Nyheter   •   2015-11-03 16:06 CET

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

Media-no-image

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Nyheter   •   2015-11-02 13:37 CET

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Media-no-image

Välkommen till Farmakopédagen den 4 februari 2016

Nyheter   •   2015-10-27 14:22 CET

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén arrangerar årets farmakopékonferens 2016, torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Media-no-image

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel

Nyheter   •   2015-10-27 13:30 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

Media-no-image

Många insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel

Nyheter   •   2015-10-23 12:52 CEST

Barns lika rätt till säker och effektiv användning av väldokumenterade läkemedel som hos vuxna är en angelägen fråga. Internationellt och i Sverige pågår många insatser för att fler läkemedel ska anpassas och utvecklas för barn, men förändringarna kräver tid. Sedan 2011 ingår uppdraget att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” i den nationella läkemedelstrategin.

Media-no-image

Medicinska appar ska följa regelverkets krav för att vara säkra

Nyheter   •   2015-10-14 09:05 CEST

Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta. En app som har ett medicinskt syfte är en medicinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015)

Nyheter   •   2015-10-02 15:00 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Media-no-image

Direktör för verksamhetsområdet Tillsyn går till Finansdepartementet

Nyheter   •   2015-09-24 13:45 CEST

​​Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn lämnar Läkemedelsverket efter fyra år och blir departementsråd vid Finansdepartementet.

Media-no-image

Många flyktingar förgiftade av svamp

Nyheter   •   2015-09-21 13:57 CEST

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.