Tags

Myndighet

Media-no-image

Lämna synpunkter till EMA på portalen om kliniska prövningar

Nyheter   •   2015-01-23 13:16 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fått i uppdrag att samordna en EU-gemensam portal och databas för kliniska läkemedelsprövningar. Den kommer att användas då prövningsförordningen (EU) nr 536/2014 börjar gälla. Enskilda intressenter och organisationer har fram till den 18 februari 2015 möjlighet att yttra sig till EMA.

Media-no-image

Årets Läkemedelsriksdag den 3 marsden 22 januari 2015

Nyheter   •   2015-01-22 15:09 CET

Årets Läkemedelsriksdag den 3 mars går under temat Osäkerhetens pris – beslut på bräcklig grund. Detta årliga evenemang initierar vi tillsammans med ett antal andra myndigheter.

Media-no-image

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

Nyheter   •   2015-01-15 14:19 CET

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Media-no-image

Liten risk för allvarliga allergiska reaktioner med ambroxol och bromhexin

Nyheter   •   2015-01-13 14:19 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av läkemedel som innehåller ambroxol och bromhexin, vilka används vid halsont respektive vid hosta med segt slem. PRAC anser att risken för allergiska reaktioner är liten, men rekommenderar att produktinformationen uppdateras.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (december 2014)

Nyheter   •   2015-01-13 10:15 CET

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2014.

Media-no-image

Elva nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2015-01-08 12:53 CET

Regeringen har beslutat att elva nya ämnen narkotikaklassas den 16 januari.

Media-no-image

Rekommendationer om antibiotikaprofylax gäller

Nyheter   •   2015-01-07 09:23 CET

Fler fall av inflammation i hjärtklaffar i England föranleder genomgång av engelska riktlinjer för antibiotikaprofylax. Läkemedelsverket avvaktar utredningen. Nuvarande rekommendationer gäller tills vidare.

Media-no-image

Läkemedelsverket föreslår pilot för elektronisk biverkningsrapportering

Nyheter   •   2014-12-19 08:45 CET

Rapportering av biverkningar från sjukvården är en viktig del av säkerhetsövervakningen av läkemedel. Den kan förenklas genom att möjliggöra direktrapportering från hälso- och sjukvårdens egna informationssystem. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på en teknisk lösning där information kan hämtas direkt från patientens journal.

Media-no-image

Läkemedel mot ebolavirusinfektion fortfarande i tidigt utvecklingsstadium

Nyheter   •   2014-12-17 16:13 CET

Det finns för närvarande inte tillräckligt med data för någon av de experimentella behandlingarna av ebolavirusinfektion för att kunna dra slutsatser om deras säkerhet eller effekt. Detta är resultatet av den interimsrapport som är publicerad av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). EMA fortsätter att granska behandlingar mot ebola som är under utveckling

Media-no-image

Läkemedelsverket har analyserat handlingsvägar för uppnå minskad miljöpåverkan av läkemedelden

Nyheter   •   2014-12-16 14:07 CET

Igår redovisade Läkemedelsverket regeringsuppdraget att analysera insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning. Rapporten presenteras för regeringen, och är en del av riksdagens beslutade etappmål för ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt.

Media-no-image

Fortsatt brist på Diamox tabletter

Nyheter   •   2014-12-16 12:32 CET

Det råder fortsatt brist på Diamox tabletter. Nästa leverans till Sverige är beräknad till maj 2015. Tillsvidare hänvisas till licensförskrivning av läkemedel godkänt i annat land.

Media-no-image

Stegvist godkännande - en samverkansmodell för nya läkemedel

Nyheter   •   2014-12-12 08:57 CET

Stegvist godkännande syftar till att förbättra möjligheten för patienter med uttalade medicinska behov att snabbare få tillgång till nya läkemedel. En viktig förutsättning är starkare samverkan och dialog mellan sjukvård, myndigheter och läkemedelsindustrin. Det finns i dag inga regulatoriska hinder för stegvist godkännande och införande av nya läkemedel, visar en rapport från Läkemedelsverket.

Media-no-image

Potenshöjande kosttillskott innehåller läkemedelsämnen som kan ge allvarliga biverkningar

Nyheter   •   2014-12-08 12:00 CET

Flera av de kosttillskott som påstås kunna förbättra potensen eller öka sexlusten innehåller läkemedelssubstanser. Det konstaterar Läkemedelsverket vid en analys av produkter inköpta i svenska butiker.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (november 2014)

Nyheter   •   2014-12-04 11:11 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2014.

Media-no-image

Öka patientsäkerheten i vården - rapportera negativa händelser med medicintekniska produkter

Nyheter   •   2014-12-04 09:56 CET

Läkemedelsverket har tillsammans med bland annat Socialstyrelsen och branschorganisationer tagit fram ett informationsblad om rapportering kring negativa händelser som inträffar med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter.

Media-no-image

Brist på läkemedel vid ortostatisk hypotension

Nyheter   •   2014-11-13 14:41 CET

Effortil (etilefrin) tablett 5 mg är restnoterad. Det går att ansöka om licens för läkemedel godkänt i annat land.

Media-no-image

Nyheter från PRAC (november 2014)

Nyheter   •   2014-11-12 09:57 CET

Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i november 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckningar från mötet publiceras på EMA:s webbplats.

Media-no-image

PRAC rekommenderar åtgärder för att minska risken för hjärtproblem med Procoralan (ivabradin)

Nyheter   •   2014-11-07 15:33 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av Procoralan och rekommenderar nu åtgärder för att minska risken för hjärtproblem såsom hjärtinfarkt och onormalt låg hjärtfrekvens. Procoralan innehåller ivabradin och används för symtomlindrande behandling av kärlkramp och för behandling av hjärtsvikt.

Media-no-image

Kunskapen om barns läkemedelsanvändning ökar

Nyheter   •   2014-11-07 12:25 CET

Läkemedelsverket fick 2011 ett uppdrag inom den nationella läkemedelsstrategin att utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning. Arbetet har lett till identifiering av kunskapsluckor, kartläggningar och relevanta kunskapsunderlag. Kunskapsläget är fortfarande inte tillfredsställande och ett långsiktigt åtagande krävs för att skapa fler positiva förändringar.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (oktober 2014)

Nyheter   •   2014-11-06 13:05 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.