Skip to main content

Taggar

myndighet

Läkemedel 209 Läkemedelsverket 175 EMA 154 CHMP 108 risk 95 Säkerhet 74 Medicinteknik 65 Behandling 58 EU 52 PRAC 48 Biverkningar 41 nytta 40 beslut 40 Mediciner 29 utredning 28 Apotek 26 brist 26 Tillsyn 25 myndighet 24 phvwp 23 Barn 22 Indragning 18 Rekommendation 17 vaccin 16 lvfs 16 regelverk 16 rapport 16 licens 16 föreskrift 15 Medicintekniska Produkter 15 europeiska läkemedelsmyndigheten 14 Narkotika 13 granskning 13 Biverkning 12 socialstyrelsen 12 varning 12 månadsrapport 11 återkallande 11 Recept 11 antibiotika 10 EU-kommissionen 10 Pandemrix 10 bristsituation 10 medicinteknisk produkt 10 Narkolepsi 10 Lagstiftning 10 kosmetika 10 förskrivning 10 Restnotering 9 sjukvård 9 rekommendationer 9 TLV 9 tillverkning 9 farmakovigilans 9 diabetes 8 möte 8 restsituation 8 Behandlingsrekommendation 8 vägledning 8 Patienter 8 Miljö 8 Effekt 8 Regeringsuppdrag 8 godkännande 8 inspektion 8 avregistrering 8 regler 8 adr 7 patient 7 svininfluensa 7 godkännanden 7 pandemi 7 Kliniska prövningar 7 medicin 6 Antibiotikaresistens 6 uppdrag 6 CMDh 6 vetenskaplig kommitté 6 LV 6 nya läkemedel 6 indikation 6 biverkan 6 kontroll 6 analys 6 GIC 6 Sammanfattning 6 studie 5 Läkemedelsbehandling 5 receptfria läkemedel 5 marknadsförbud 5 läkemedelssäkerhet 5 h1n1 5 HES 5 regeringen 5 graviditet 5 hydroxietylstärkelse 5 emea 5 medicinsk teknik 5 olyckor 5 klassificering 5 infektioner 5 svenska farmakopékommittén 5 protelos 5 NLS 5 Olagliga 5 usa 5 förfalskning 5 vetenskapligt råd 5 kvinnor 5 livsmedel 5 Rest 5 Eudravigilance 5 cancer 5 adrenalin 5 fda 5 Veterinär 5 kosttillskott 5 läkemedelslagen 5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4 farmakovigilansdag 4 licensförskrivning 4 SGLT2-hämmare 4 märkning 4 tillstånd 4 terapi 4 system 4 insulin 4 dialys 4 föreskrifter 4 allergi 4 dödsfall 4 cancerläkemedel 4 diagnostik 4 delårsrapport 4 licensläkemedel 4 Läkemedelsanvändning 4 leverans 4 hållbar utveckling 4 Life science 4 utbildning 4 klinisk prövning 4 influensa 4 kärlkramp 4 receptfritt 4 Narkotikaklassning 4 myndigheter 4 tillbud 4 tidskrift 4 ibuprofen 4 OTC 4 Biverkningsrapporter 4 Läkemedelsupplysningen 4 konferens 4 antibiotikum 4 direktiv 4 skl 4 behandlingsrekommendationer 4 säkerhetsmeddelande 4 epilepsi 4 vaccination 4 injektionsvätska 4 problem 4 utveckling 4 svinvaccin 4 biverkningsrapport 4 osteoporos 4 Giftinformationscentralen 4 tillverkare 4 nationell läkemedelsstrategi 4 gravida 4 information från Läkemedelsverket 4 produktion 3 register 3 debatt 3 viktminskning 3 afssaps 3 Patientsäkerhet 3 blod 3 strontiumranelat 3 Äldre 3 isotretinoin 3 blodfetter 3 elektronisk 3 lösning 3 ny rekommendation 3 sjukhus 3 tatueringsfärger 3 sjukdom 3 fsn 3 vetenskap 3 ex tempore 3 tidning 3 substans 3 caelyx 3 Paracetamol 3 nikotinsyra 3 tillväxthormon 3 läkemedelssubstanser 3 smärta 3 sverige 3 farmakopékonferens 3 ketoprofen 3 europafarmakopén 3 tabletter 3 empagliflozin 3 användning 3 apoteksomreglering 3 dapagliflozin 3 ce-märkning 3 farmakopé 3 betapred 3 smink 3 infusionsvätska 3 expediering 3 interaktion 3 kvalitetsproblem 3 gardasil 3 osseor 3 skada 3 forskning 3 substanser 3 Rapporter 3 chmp - committee for medicinal products for human use 3 produkt 3 produktinformation 3 den europeiska läkemedelsmyndigheten ema 3 bvl 3 ungdomar 3 naturläkemedel 3 brister 3 injektion 3 Kanagliflozin 3 npl 3 kvalitet 3 multipel skleros 3 hjärtbiverkningar 3 bipacksedel 3 referensgruppen för antiviral terapi 3 rav 3 humanläkemedel 3 psykiatri 3 öppenvårdsapotek 3 restar 3 acne 3 innovation 3 regering 3 Generiskt utbyte 3 förlossning 3 hydroxizin 3 förbud 3 Expertmöte 3 socialdepartementet 3 resta 3 pradaxa 3 off label 3 läkemedelsansvariga 3 förfalskade 3 rapportering 3 psur 3 läkare 3 kirurgi 3 gilenya 3 kommuner 3 läkemedelsboken 3 läkemedelsverkets föreskrifter 3 licensansökningar 3 Förordning 3 handel 3 Olagliga läkemedel 3 databas 3 akne 3 lunginflammation 3 bantning 3 hemofili 3 2013 3 tredaptive 3 fall 3 lag 3 överkänslighetsreaktioner 2 risker 2 kontrastmedel 2 säkerhetsinformation 2 it 2 defibrillator 2 läkemedelsinformation 2 tjänst 2 angiotensinreceptorblockerare 2 Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd 2 octagam 2 Synjardy 2 permanent makeup 2 remicade 2 preparat 2 medicinteknisk lagstiftning 2 laktos 2 Direktverkande antiviraler 2 astma 2 tryptizol 2 anmälningar 2 budesonid 2 dapagliflozin/metformin 2 utvärdering 2 Prostatacancer 2 committee for medicinal products for human use 2 odontologi 2 årsredovisning 2 velcade 2 protonpumpshämmare 2 kosmetiska produkter 2 läkemedelsutveckling 2 orudis 2 försäljningstillstånd 2 Råd 2 förorenade 2 fel 2 frankrike 2 neurologi 2 samarbetsavtal 2 diabetesketoacidos 2 utbyte 2 komjölksproteinallergi 2 bantningspreparat 2 tillgång 2 hygienprodukter 2 roaccutan 2 Inhalationskortikosteroider 2 vård 2 resistens 2 anemi 2 povidon 2 gambro 2 eu-gemensam granskning 2 dos 2 spädbarn 2 batch 2 läkemedelsriksdagen 2 benskörhet 2 zolpidem 2 tillverkningsproblem 2 actos 2 produktinformationen 2 OBS 2 signal 2 pilotprojekt 2 pulmicort 2 apoteksmarknad 2 diabetesmedicin 2 Zinbryta 2 generika 2 autoinjektor 2 statistik 2 mini crosser 2 ansökan 2 glytrin sublingualspray 2 q-med 2 januari 2012 2 profylax 2 glustin 2 farmaceut 2 behandlingstid 2 restriktioner 2 restnoterat 2 diabetes mellitus typ 2 2 pharmacovigilance risk assessment committee 2 poly implant prothèse 2 empagliflozin/metformin 2 anapen 2 mhra 2 laropropiprant 2 ebola 2 Bröstcancer 2 hund 2 diklofenak 2 competact 2 avregistreras 2 HCV 2 monografi 2 dosering av antibiotika till gris 2 Catarina Andersson Forsman 2 cervarix 2 översyn 2 läkemedelsmyndigheter 2 ohio 2 apotekstillstånd 2 infusionspump 2 spray 2 brännskador 2 oseltamivir 2 european pharmacopoeia 2 MS 2 tandemact 2 gadolinium 2 Depression 2 kondomer 2 Uppföljning 2 Opioid 2 arb 2 Oxikodon 2 restnoterad 2 opiat 2 utbytbarhet 2 säkerhetskommité 2 hepatit B 2 ketoacidos 2 konsument 2 vuxna 2 pip 2 injektor 2 endokardit 2 pneumoni 2 kateter 2 linser 2 bröstimplantat 2 glyceryltrinitrat 2 läkemedelsprövning 2 vistide 2 kratom 2 försäljning 2 Antidepressiva 2 doseringsintervall 2 butiker 2 arbetsmiljö 2 internethandel 2 siduro 2 antidepressiva läkemedel 2 Unga 2 bröstförstoring 2 sls 2 omreglering 2 reklam 2 Jardiance 2 receptfria 2 missbruk 2 o-desmetyltramadol 2 detaljhandel 2 KOL 2 nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd 2 laboratorieanalys 2 Övriga yttranden 2 avgifter 2 kosmetika och hygienprodukter 2 pediatrik 2 marknadsföring 2 psykisk ohälsa 2 votrient 2 kanagliflozin/metformin 2 tandvård 2 bakterier 2 Antibiotikaprofylax 2 iclusig 2 blodpropp 2 ambroxol 2 vetenskapliga kommitté 2 Kodein 2 svensk läkemedelsstandard 2 EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) 2 blodgivare 2 webbtjänst 2 beredningsform 2 mammografi 2 ögonfransserum 2 european medicines agency 2 ny behandlingsrekommendation 2 svamp 2 Rotavirus 2 kontaktlinser 2 hjärt- och kärlbiverkningar 2 rikslicens 2 trilafon 2 app 2 italien 2 pioglitazon 2 silikon 2 agomelatin 2 clopidogrel 2 fingolimod 2 somatropin 2 indragningar 2 zon 2 hjul 2 folkhälsomyndigheten 2 tandläkare 2 valdoxan 2 bromhexin 2 samms 2 bakteriella 2 ketokonazol 2 Avvikelser 2 förskrivare 2 insulinpumpar 2 suscard buckaltabletter 2 intravenös 2 infektion 2 reglering 2 återkallad 2 hudutslag 2 multivitaminpreparat 2 klamydia 2 protovit 2 guideline 2 Visa alla taggar
EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika

EMA bjuder in till öppet möte om kinolon- och fluorokinolonantibiotika

Nyheter   •   Mar 14, 2018 16:53 CET

EMA:s säkerhetskommitté PRAC anordnar mötet för att samla erfarenheter från användare av dessa läkemedel. Syftet är att förstå mer om hur riskerna upplevs och vilka åtgärder som krävs för att minska dessa.

PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

Nyheter   •   Mar 12, 2018 14:42 CET

En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination av prostatacancermedicinen Xofigo (radium-223-diklorid) med Zytiga (abirateronacetat) och prednison/prednisolon.

Media no image

Läkemedelsverket avråder från att självmedicinera med sköldkörtelprodukter

Nyheter   •   Mar 12, 2018 09:55 CET

Läkemedelsverkets analyser visar att sköldkörtelprodukter avsedda för självmedicinering kan innehålla riskabla mängder sköldkörtelhormon eller inga sådana hormoner alls.

Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nummer 1 2018 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nyheter   •   Mar 09, 2018 13:27 CET

Årets första nummer innehåller artiklar om läkemedelsanvändning, om hur Läkemedelsupplysningen arbetar, samt egenmedicinering med tyroideaprodukter. Dessutom Läkemedelsverkets värdering av Dupixent, Midodrin Evolan, Trelegy Ellipta, samt Trimbow i nya monografier.

Media no image

EMA rekommenderar omedelbar indragning av MS-läkemedlet Zinbryta

Nyheter   •   Mar 08, 2018 15:08 CET

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar omedelbar återkallelse och indragning av Zinbryta, ett läkemedel för behandling vid multipel skleros (MS). Detta efter 12 rapporter om allvarlig hjärninflammation, varav tre fall med dödlig utgång. Inga fall har rapporterats i Sverige.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2018)

Nyheter   •   Mar 06, 2018 08:07 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2018.

EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation

EMA påbörjar granskning av Zinbryta efter flera fall av hjärninflammation

Nyheter   •   Mar 02, 2018 15:32 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av läkemedlet Zinbryta (daclizumab) som används vid behandling av multipel skleros (MS). Detta efter flera fall i Tyskland och Spanien av allvarlig hjärninflammation, däribland encefalit och meningoencefalit. Samtidigt meddelar företaget som marknadsför Zinbryta att de har för avsikt att dra tillbaka läkemedlet från marknaden.

Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

Indragning av luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från Orifarm

Nyheter   •   Mar 02, 2018 12:58 CET

​Företaget Orifarm uppmanar patienter som har någon förpackning av det luftrörsvidgande läkemedlet Ventoline Diskus från tillverkningssatserna 786F00 och 786F01 att uppsöka valfritt apotek för att byta ut defekta produkter. Det är endast produkter med dessa batchnummer som berörs, inga andra Ventoline Diskus-produkter påverkas

Media no image

Läkemedelsverkets årsredovisning lämnad till regeringen idag

Nyheter   •   Feb 22, 2018 16:50 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2017 visar en fortsatt stark ställning inom uppdraget att främja svensk folk- och djurhälsa. Det ekonomiska resultatet har förbättrats under året och är stabilt.

Ann Marie Janson Lang Co-chair i CTFG

Ann Marie Janson Lang Co-chair i CTFG

Nyheter   •   Feb 22, 2018 11:22 CET

Clinical Trials Facilitation Group är en arbetsgrupp under Heads of Medicines Agencies. Ann Marie arbetar som utredare på enheten för kliniska prövningar och licenser och är nu utsedd till Co-chair efter att ha varit delegat i fem år.

Media no image

Välkommen på informationsmöte om säkerhetsdetaljer på läkemedel

Nyheter   •   Feb 15, 2018 14:46 CET

​Vid mötet kommer Läkemedelsverket att ge närmare information i olika frågor som rör EU-bestämmelserna om säkerhetsdetaljer på läkemedel i förordning (EU) nr 2016/16.

PRAC rekommenderar att valproat inte används av kvinnor i fertil årlder

PRAC rekommenderar att valproat inte används av kvinnor i fertil årlder

Nyheter   •   Feb 14, 2018 15:14 CET

EMA:s säkerhetskommitté PRAC föreslår nya åtgärder för att förhindra att barn exponeras för valproat i livmodern. Förutom begränsningar av användningen för valproat och information till patienter, förskrivare samt farmaceuter ska ett program för att förhindra graviditet tas fram.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

Välkommen till Farmakovigilansdagen 29 maj 2018

Nyheter   •   Feb 14, 2018 14:27 CET

​Den 29 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet. Under dagen diskuteras aktuella säkerhetsfrågor ur ett medicinskt och regulatoriskt perspektiv. Vi ser gärna deltagare som är engagerade i farmakovigilansfrågor och regulatoriskt arbete på läkemedelsföretagen.

Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester

Kvinnor som tar Esmya mot myom bör göra regelbundna levertester

Nyheter   •   Feb 09, 2018 15:37 CET

EMA:s säkerhetskommitté PRAC granskar nytta och risker med Esmya efter rapporter om allvarlig leverskada, däribland leversvikt med transplantation som följd. Som en tillfällig åtgärd medan granskning pågår rekommenderar PRAC regelbundna leverkontroller för kvinnor som tar Esmya mot myom.

Media no image

Restsituation för Tambocor Retard 100 mg

Nyheter   •   Feb 05, 2018 16:38 CET

Det råder tillfällig brist på Tambocor Retard, depotkapsel 100 mg. Läkemedlet beräknas åter vara tillgängligt vecka 7. Tambocor används för behandling av vissa specifika hjärtarytmier. Patienter som riskerar att stå utan läkemedel rekommenderas att omgående kontakta sin läkare för bedömning.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2018)

Nyheter   •   Feb 02, 2018 15:39 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2018.

Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas

Infusionsvätskor med HES på väg att återkallas

Nyheter   •   Jan 29, 2018 13:13 CET

PRAC:s rekommendation att återkalla infusionsvätskor med HES stöds av EU:s läkemedelsmyndigheter. Rekommendationen skickas nu till Europeiska Kommissionen som kan ta ett legalt bindande beslut som omfattar hela EU.

Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig

Risk för att duschstol Sorrentos beninfästning viker sig

Nyheter   •   Jan 23, 2018 14:18 CET

Duschstolar av modellen Sorrento, tillverkade före den 1 juni 2016 av Invacare Aquatec, riskerar att gå sönder vid användning. Tillverkaren börjar åtgärda stolarna i samverkan med kunder i januari 2018.

Risk för doseringsfel - undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna

Risk för doseringsfel - undvik att dra upp insulin från trasig insulinpenna

Nyheter   •   Jan 22, 2018 13:17 CET

Hälso- och sjukvårdspersonal och patienter uppmanas att i första hand använda en ny penna istället för att dra upp insulin ur en trasig insulinpenna. En säkerhetsuppföljning gällande användning av insulinpennor har resulterat i nya rekommendationer från den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC.

Media no image

Fortsatt restsituation för Levaxin

Nyheter   •   Jan 19, 2018 15:41 CET

Det råder fortfarande brist på flera av styrkorna av läkemedlet Levaxin (levotyroxin). Några styrkor finns tillgängliga vilket innebär att det är möjligt att i vissa fall kombinera/dela tabletter så att man kan ta korrekt dos.