Skip to main content

Taggar

myndighet

Media-no-image

EMA planerar för offentliga utfrågningar

Nyheter   •   2016-04-21 08:35 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har antagit den slutgiltiga arbetsordningen för offentliga utfrågningar som kommittén kan anordna i samband med vissa utvalda säkerhetsutredningar. Arbetsordningen beskriver processen för förberedelse, genomförande och uppföljning av dessa utfrågningar.

Media-no-image

EMA granskar diabetesläkemedlet canagliflozin

Nyheter   •   2016-04-15 15:41 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av diabetesläkemedlet canagliflozin efter det att en ökning av amputationer, i huvudsak tåamputationer, har observerats i en pågående klinisk studie som kallas CANVAS.

Media-no-image

EMA utvidgar granskning av direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

Nyheter   •   2016-04-15 15:02 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjade den 17 mars 2016 en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV) med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2016)

Nyheter   •   2016-04-11 08:52 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2016.

Media-no-image

Fokus på tillsyn av nyöppnade apotek

Nyheter   •   2016-04-01 12:30 CEST

Personal och organisation samt egenkontroll på nyöppnande apotek är två områden där Läkemedelsverket har sett flest avikelser under 2015. Myndigheten har också noterat avvikelser gällande förvaring av läkemedel, narkotiska läkemedel och recept och rekvisitionshantering. Sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser under 2015.

Media-no-image

Köp bara läkemedel från sajter med den EU-gemensamma symbolen för internethandel

Nyheter   •   2016-03-22 11:20 CET

Läkemedelsverket vill påminna om den EU-gemensamma symbolen för internethandel med läkemedel som infördes förra året. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska exponera symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna identifiera de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

Media-no-image

EMA rekommenderar nya säkerhetsåtgärder för Zydelig

Nyheter   •   2016-03-18 16:44 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC utfärdar nu provisoriska försiktighetsåtgärder för cancerläkemedlet Zydelig (idelalisib) för att säkerställa att det fortsätter användas så säkert som möjligt

Media-no-image

EMA granskar direktverkande antivirala läkemedel mot hepatit C

Nyheter   •   2016-03-18 16:07 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av så kallade direktverkande antiviraler mot hepatit C-virus (HCV), med anledning av rapporterade fall av reaktivering av hepatit B i samband med behandling med dessa läkemedel.

Media-no-image
Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2016)

Nyheter   •   2016-03-16 10:00 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2016.

Media-no-image

Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp

Nyheter   •   2016-03-03 11:02 CET

En expertgrupp har enats om en förtydligande skrivning vad gäller behandlingsrekommendationen ”Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården” som utkom 2012.

Media-no-image

Ny rekommendation för behandling av sjukhusförvärvad lunginflammation

Nyheter   •   2016-02-26 09:11 CET

Den nya behandlingsrekommendationen för behandling av sjukhusförvärvad pneumoni tar upp olika aspekter av diagnostik och behandling hos vuxna, barn och patienter med nedsatt immunförsvar. Vårdrelaterad pneumoni på sjukhem eller i hemsjukvård berörs inte.

Media-no-image
Media-no-image

Årsredovisning 2015: Fortsatt stark position för Läkemedelsverket

Nyheter   •   2016-02-22 13:08 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2015 har idag lämnats till regeringen. Myndigheten har en fortsatt stark position inom EU samtidigt som myndigheten har en komplex finansieringsbild att förhålla sig till.

Media-no-image

SGLT2-hämmare: Nya rekommendationer för att minimera risk för diabetesketoacidos

Nyheter   •   2016-02-12 15:15 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté (PRAC) har slutfört en granskning av SGLT2-hämmare (en viss klass av läkemedel mot typ 2-diabetes) och har gett rekommendationer för att minimiera risken för diabetesketoacidos vid behandling med dessa läkemedel. Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara uppmärksam på möjliga atypiska fall.

Media-no-image

Tysabri - uppdaterade rekommendationer för att minimera risken för den sällsynta hjärninfektionen PML

Nyheter   •   2016-02-12 15:08 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har avslutat en granskning av risken för PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) med läkemedlet Tysabri (natalizumab) som används vid behandling av multipel skleros och rekommenderar nu nya åtgärder för att minimera denna risk. PML är en sällsynt hjärninfektion som orsakas av John Cunningham (JC) virus.

Media-no-image

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten utvärderar riskerna vid användning av kolistin till djur

Nyheter   •   2016-02-11 14:08 CET

Folkhälsomyndigheten informerade den 10e februari att en ny typ av resistens mot kolistin har upptäckts. Sedan den första rapporten från Kina som publicerades i november 2015 har hittills ett 20-tal länder rapporterat fynd av resistensgenen (mcr-1) hos bakterier från människor, djur och livsmedel.

Media-no-image

EMA inrättar arbetsgrupp om zikavirus

Nyheter   •   2016-02-09 09:18 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inrättat en arbetsgrupp av europeiska experter med specialkunskaper om vacciner, infektionssjukdomar och annan relevant expertis för att bidra till det globala svaret på zikavirusinfektioner.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (januari 2016)

Nyheter   •   2016-02-04 14:19 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i januari 2016.

Media-no-image

14 nya ämnen blir narkotika

Nyheter   •   2016-01-20 09:52 CET

Regeringen har beslutat att 14 nya ämnen narkotikaklassas den 26 januari.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.