Taggar

Myndighet

Media-no-image

Avregistrering av Teovent

Nyheter   •   2015-11-17 12:37 CET

Teovent rektallösning avregistreras på företagets begäran. Teovent är ett luftrörsvidgande medel som främst används i akutsjukvård som tillägg till annan behandling vid akut astma hos små barn. Anledningen till avregistreringen är brist på råvara (kolinteofyllinat) från leverantören.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2015)

Nyheter   •   2015-11-03 16:06 CET

​Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2015.

Media-no-image

Ny rekommendation för dosering av antibiotika till häst

Nyheter   •   2015-11-02 13:37 CET

Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till häst. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Media-no-image

Välkommen till Farmakopédagen den 4 februari 2016

Nyheter   •   2015-10-27 14:22 CET

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén arrangerar årets farmakopékonferens 2016, torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Media-no-image

Uppdaterad information om kroppsfettsförändringar och laktacidos med HIV-läkemedel

Nyheter   •   2015-10-27 13:30 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har granskat de varningar som i produktinformationen för HIV-läkemedel berör risken för kroppsfettsförändringar och laktacidos. En varning angående ”omfördelning av kroppsfett” kommer härmed att avlägsnas och i produktinformationen för ett antal läkemedel i klassen nukleosid- och nukleotidanaloger kommer inte längre varnas för laktacidos.

Media-no-image

Många insatser under 2015 för ökad kunskap om barn och läkemedel

Nyheter   •   2015-10-23 12:52 CEST

Barns lika rätt till säker och effektiv användning av väldokumenterade läkemedel som hos vuxna är en angelägen fråga. Internationellt och i Sverige pågår många insatser för att fler läkemedel ska anpassas och utvecklas för barn, men förändringarna kräver tid. Sedan 2011 ingår uppdraget att ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning” i den nationella läkemedelstrategin.

Media-no-image

Medicinska appar ska följa regelverkets krav för att vara säkra

Nyheter   •   2015-10-14 09:05 CEST

Läkemedelsverket uppmanar användare av medicinska appar att kontrollera att dessa är CE-märkta. En app som har ett medicinskt syfte är en medicinteknisk produkt som ska vara CE-märkt enligt den medicintekniska lagstiftningen.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015)

Nyheter   •   2015-10-02 15:00 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Media-no-image

Direktör för verksamhetsområdet Tillsyn går till Finansdepartementet

Nyheter   •   2015-09-24 13:45 CEST

​​Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn lämnar Läkemedelsverket efter fyra år och blir departementsråd vid Finansdepartementet.

Media-no-image

Många flyktingar förgiftade av svamp

Nyheter   •   2015-09-21 13:57 CEST

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Media-no-image

Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

Nyheter   •   2015-09-11 12:48 CEST

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötolja och lanolin.

Media-no-image

Välkommen till Farmakopékonferensen 2016

Nyheter   •   2015-09-11 10:41 CEST

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Media-no-image

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

Nyheter   •   2015-09-08 09:24 CEST

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön.

Media-no-image

Neurokirurgisk övervakningsutrustning behöver kontrolleras

Nyheter   •   2015-09-04 09:28 CEST

Tillverkaren Integra Lifesciences har skickat säkerhetsinformation om bland annat behovet av täta kontroller av intrakraniella monitorer Camino ICP Monitor och Licox PtO2 Monitor vid vissa situationer. Säkerhetsinformationen har skickats till sjukhusen på grund av risken för utebliven ljudsignal i monitorerna.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2015)

Nyheter   •   2015-08-19 09:26 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2015.

Media-no-image

Säkerhetsprofilen för vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska klargöras ytterligare av EMA

Nyheter   •   2015-07-13 09:32 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

Media-no-image

Förteckning över livsmedel uppdaterad

Nyheter   •   2015-07-01 10:33 CEST

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 juli 2015.

Media-no-image

Förslag mot förfalskning av recept på narkotika

Nyheter   •   2015-06-29 09:13 CEST

Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

Media-no-image

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Nyheter   •   2015-06-26 09:15 CEST

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Media-no-image

Granskning av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare har inletts

Nyheter   •   2015-06-12 14:28 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.