Skip to main content

Taggar

myndighet

Läkemedel 207 läkemedelsverket 174 EMA 150 CHMP 107 risk 95 Säkerhet 74 medicinteknik 63 Behandling 58 eu 52 PRAC 44 biverkningar 40 beslut 40 nytta 40 mediciner 29 utredning 28 Apotek 26 Tillsyn 25 phvwp 23 brist 22 Barn 21 Indragning 18 Rekommendation 17 regelverk 16 lvfs 16 föreskrift 15 rapport 15 medicintekniska produkter 15 europeiska läkemedelsmyndigheten 14 vaccin 14 licens 13 myndighet 12 Narkotika 12 socialstyrelsen 12 varning 12 granskning 12 Biverkning 12 återkallande 11 Recept 11 månadsrapport 11 förskrivning 10 Narkolepsi 10 medicinteknisk produkt 10 EU-kommissionen 10 lagstiftning 10 Pandemrix 10 kosmetika 10 antibiotika 9 tillverkning 9 sjukvård 9 rekommendationer 9 farmakovigilans 9 patienter 8 avregistrering 8 regler 8 möte 8 Behandlingsrekommendation 8 Effekt 8 TLV 8 inspektion 8 godkännande 8 patient 7 pandemi 7 kliniska prövningar 7 vägledning 7 restnotering 7 Regeringsuppdrag 7 bristsituation 7 miljö 7 svininfluensa 7 godkännanden 7 diabetes 7 adr 7 Sammanfattning 6 nya läkemedel 6 vetenskaplig kommitté 6 kontroll 6 uppdrag 6 biverkan 6 LV 6 medicin 6 analys 6 indikation 6 GIC 6 Läkemedelsbehandling 5 livsmedel 5 läkemedelssäkerhet 5 förfalskning 5 usa 5 h1n1 5 emea 5 CMDh 5 protelos 5 infektioner 5 svenska farmakopékommittén 5 läkemedelslagen 5 NLS 5 klassificering 5 Olagliga 5 antibiotikaresistens 5 olyckor 5 vetenskapligt råd 5 medicinsk teknik 5 regeringen 5 adrenalin 5 cancer 5 studie 5 kosttillskott 5 fda 5 Veterinär 5 marknadsförbud 5 problem 4 säkerhetsmeddelande 4 receptfria läkemedel 4 eudravigilance 4 tillstånd 4 biverkningsrapporter 4 OTC 4 system 4 dialys 4 klinisk prövning 4 kvinnor 4 leverans 4 föreskrifter 4 delårsrapport 4 utbildning 4 influensa 4 hållbar utveckling 4 cancerläkemedel 4 farmakovigilansdag 4 allergi 4 Life science 4 myndigheter 4 kärlkramp 4 tillbud 4 hydroxietylstärkelse 4 Läkemedelsanvändning 4 tidskrift 4 terapi 4 ibuprofen 4 dödsfall 4 Läkemedelsupplysningen 4 graviditet 4 konferens 4 direktiv 4 märkning 4 restsituation 4 Giftinformationscentralen 4 nationell läkemedelsstrategi 4 skl 4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4 licensförskrivning 4 svinvaccin 4 information från Läkemedelsverket 4 biverkningsrapport 4 tillverkare 4 behandlingsrekommendationer 4 SGLT2-hämmare 4 injektionsvätska 4 utveckling 4 epilepsi 4 osteoporos 4 databas 3 2013 3 produktion 3 viktminskning 3 läkemedelsboken 3 afssaps 3 register 3 gardasil 3 kvalitet 3 Äldre 3 insulin 3 strontiumranelat 3 referensgruppen för antiviral terapi 3 ungdomar 3 hydroxizin 3 brister 3 produkt 3 dapagliflozin 3 osseor 3 infusionsvätska 3 ex tempore 3 smärta 3 apoteksomreglering 3 substans 3 sverige 3 nikotinsyra 3 tillväxthormon 3 farmakopékonferens 3 tidning 3 diagnostik 3 paracetamol 3 caelyx 3 licensläkemedel 3 Expertmöte 3 ketoprofen 3 empagliflozin 3 sjukdom 3 europafarmakopén 3 narkotikaklassning 3 socialdepartementet 3 förbud 3 betapred 3 naturläkemedel 3 smink 3 vetenskap 3 användning 3 expediering 3 tabletter 3 farmakopé 3 interaktion 3 ce-märkning 3 fsn 3 sjukhus 3 ny rekommendation 3 receptfritt 3 den europeiska läkemedelsmyndigheten ema 3 skada 3 blodfetter 3 chmp - committee for medicinal products for human use 3 rapporter 3 substanser 3 kvalitetsproblem 3 lösning 3 bvl 3 forskning 3 tatueringsfärger 3 restar 3 rav 3 produktinformation 3 hes 3 isotretinoin 3 npl 3 blod 3 bipacksedel 3 elektronisk 3 förlossning 3 lunginflammation 3 Kanagliflozin 3 Patientsäkerhet 3 antibiotikum 3 psykiatri 3 öppenvårdsapotek 3 acne 3 regering 3 vaccination 3 akne 3 psur 3 debatt 3 pradaxa 3 läkare 3 innovation 3 gravida 3 off label 3 lag 3 rapportering 3 hemofili 3 olagliga läkemedel 3 förfalskade 3 resta 3 bantning 3 gilenya 3 läkemedelssubstanser 3 läkemedelsverkets föreskrifter 3 läkemedelsansvariga 3 handel 3 kommuner 3 licensansökningar 3 tredaptive 3 fall 3 förordning 3 kirurgi 3 hjärtbiverkningar 3 kvalitetssystem 2 defibrillator 2 överkänslighetsreaktioner 2 reductil 2 säkerhetsinformation 2 reglering 2 hepatit c 2 läkemedelsinformation 2 remicade 2 dokumentation 2 angiotensinreceptorblockerare 2 Direktverkande antiviraler 2 risker 2 it 2 medicinteknisk lagstiftning 2 infektion 2 permanent makeup 2 tjänst 2 anmälningar 2 tryptizol 2 dapagliflozin/metformin 2 insulinpumpar 2 Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd 2 octagam 2 utvärdering 2 committee for medicinal products for human use 2 försäljningstillstånd 2 kosmetiska produkter 2 fingolimod 2 velcade 2 kodein 2 rest 2 orudis 2 protonpumpshämmare 2 fel 2 frankrike 2 diabetesketoacidos 2 Inhalationskortikosteroider 2 spädbarn 2 kanagliflozin/metformin 2 monografi 2 förorenade 2 astma 2 injektion 2 läkemedelsutveckling 2 roaccutan 2 hygienprodukter 2 EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) 2 anemi 2 bantningspreparat 2 resistens 2 dos 2 vård 2 eu-gemensam granskning 2 neurologi 2 laboratorieanalys 2 psykisk ohälsa 2 benskörhet 2 Övriga yttranden 2 batch 2 signal 2 OBS 2 diabetesmedicin 2 reklam 2 pulmicort 2 gambro 2 apoteksmarknad 2 restnoterat 2 glyceryltrinitrat 2 missbruk 2 HCV 2 doseringsintervall 2 tillgång 2 glytrin sublingualspray 2 restriktioner 2 sls 2 läkemedelsriksdagen 2 tillverkningsproblem 2 behandlingstid 2 avregistreras 2 säkerhetskommité 2 diabetes mellitus typ 2 2 mhra 2 poly implant prothèse 2 glustin 2 linser 2 laropropiprant 2 hund 2 diklofenak 2 ämne 2 kontaktlinser 2 spray 2 competact 2 översyn 2 Catarina Andersson Forsman 2 apotekstillstånd 2 ohio 2 tandemact 2 cervarix 2 Depression 2 anapen 2 autoinjektor 2 utbyte 2 arb 2 Uppföljning 2 injektor 2 kondomer 2 pharmacovigilance risk assessment committee 2 bedömning 2 empagliflozin/metformin 2 tester 2 ceplene 2 brännskador 2 opioid 2 profylax 2 januari 2012 2 utbytbarhet 2 hepatit B 2 receptfria 2 who 2 ebola 2 diabetesläkemedel 2 konsument 2 esomeprazol 2 european pharmacopoeia 2 pip 2 läkemedelsmyndigheter 2 generika 2 oxikodon 2 Antidepressiva 2 läkemedelssubstans 2 farmaceut 2 zolpidem 2 opiat 2 pneumoni 2 infusionspump 2 bröstimplantat 2 kratom 2 försäljning 2 Nya ansökningar 2 mini crosser 2 Jardiance 2 ketoacidos 2 statistik 2 q-med 2 restnoterad 2 vuxna 2 månadsrapport från chmp 2 pilotprojekt 2 butiker 2 arbetsmiljö 2 vistide 2 produktinformationen 2 endokardit 2 kateter 2 Unga 2 actos 2 läkemedelsprövning 2 bröstförstoring 2 detaljhandel 2 kosmetika och hygienprodukter 2 internethandel 2 povidon 2 blodpropp 2 o-desmetyltramadol 2 siduro 2 pediatrik 2 marknadsföring 2 avgifter 2 antidepressiva läkemedel 2 KOL 2 Antibiotikaprofylax 2 odontologi 2 nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd 2 iclusig 2 bakterier 2 svamp 2 ambroxol 2 samarbetsavtal 2 votrient 2 vetenskapliga kommitté 2 tandvård 2 omreglering 2 oseltamivir 2 svensk läkemedelsstandard 2 blodgivare 2 sibutramin 2 ögonfransserum 2 ny behandlingsrekommendation 2 italien 2 beredningsform 2 återkallad 2 european medicines agency 2 app 2 rikslicens 2 hjärt- och kärlbiverkningar 2 indragningar 2 trilafon 2 silikon 2 Synjardy 2 agomelatin 2 clopidogrel 2 somatropin 2 pioglitazon 2 budesonid 2 folkhälsomyndigheten 2 hjul 2 zon 2 humanläkemedel 2 tandläkare 2 förskrivare 2 bromhexin 2 preparat 2 valdoxan 2 mammografi 2 Generiskt utbyte 2 narkotikaförteckning 2 intravenös 2 ketokonazol 2 Avvikelser 2 bakteriella 2 suscard buckaltabletter 2 warfarin 2 ben venue laboratories 2 samms 2 protovit 2 multivitaminpreparat 2 Visa alla taggar
EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av varningen.

Fem nya ämnen blir narkotika

Fem nya ämnen blir narkotika

Nyheter   •   Jan 18, 2017 10:08 CET

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

Nyheter   •   Dec 22, 2016 15:16 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2016.

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

Nyheter   •   Dec 22, 2016 10:21 CET

De lager som finns av Cedax (ceftibuten) kommer att ta slut inom kort och därmed tidigare än beräknat.

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

Nyheter   •   Dec 16, 2016 09:08 CET

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa och funktionsnedsättning. I nummer 6 kan du läsa vår nya behandlingsrekommendation som omfattar behandling av dessa tillstånd hos barn och ungdomar, vuxna och äldre, samt vid graviditet och amning och vid samtidigt substansmissbruk.

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:26 CET

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC.

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

Nyheter   •   Dec 13, 2016 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för veterinärläkemedel, CVMP, bedömer att riskerna med zinkoxidläkemedel till gris är större än nyttan. Den europeiska kommissionen kommer att fatta beslut om dessa läkemedel med stöd av CVMPs bedömning och annan information som kan vara av betydelse. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande skulle bli aktuellt.

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

Nyheter   •   Dec 01, 2016 09:08 CET

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som idag är receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016)

Nyheter   •   Nov 22, 2016 16:08 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2016.

Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund

Ny behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till hund

Nyheter   •   Okt 28, 2016 08:35 CEST

​Läkemedelsverket har tillsammans med nationella experter tagit fram en rekommendation för dosering av antibiotika till hund. Den ger råd om hur antibiotika ska doseras för att ge tillfredsställande effekt utan onödig exponering, när det bedömts att behandling med antibiotika är nödvändig.

Koffein - den populäraste ”drogen”

Koffein - den populäraste ”drogen”

Nyheter   •   Okt 26, 2016 14:58 CEST

Koffein är världens mest använda psykoaktiva ämne och konsumeras dagligen av cirka 90 % av jordens vuxna befolkning. Överkonsumtion av kaffe kan leda till symtom som oro och sömnsvårigheter, men knappast till koffeinförgiftning. Läkemedel och kosttillskott med hög koffeinhalt kan däremot leda till mycket allvarliga förgiftningar.

Säkrare läkemedelsanvändning för barn

Säkrare läkemedelsanvändning för barn

Nyheter   •   Okt 25, 2016 12:09 CEST

De idag godkända läkemedlen till barn täcker inte behoven av väldokumenterade och anpassade läkemedel. Läkemedelsverket arbetar sedan 2011 för en säkrare och mer jämlik användning i ett löpande långsiktigt regeringsuppdrag ”utvidga kunskapen om barns läkemedel och deras användning”. Det senaste årets arbete sammanfattas i en statusrapport som idag lämnats till regeringen.

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

Nyheter   •   Okt 25, 2016 08:33 CEST

​eHälsomyndigheten tar den 21 november 2016 över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2016)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (oktober 2016)

Nyheter   •   Okt 24, 2016 16:08 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i oktober 2016.

Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten

Information om generiskt utbyte ger ökad trygghet för patienten

Nyheter   •   Okt 21, 2016 13:07 CEST

Information från förskrivare och farmaceut till patienten i samband med generiskt utbyte har stor betydelse för patientens förtroende för läkemedlet och bidrar till en säkrare läkemedelsanvändning.

Information från Läkemedelsverket nummer 5 2016 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 5 2016 ute nu

Nyheter   •   Okt 21, 2016 09:20 CEST

​I nummer 5 uppmärksammar vi att vår tidskrift med producentoberoende information fyller 40 år. Läkemedelsverkets föregångare, Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, började 1976 ge ut tidskriften, som redan från början innehöll läkemedelsmonografier för nyregistrerade läkemedel och meddelanden om terapeutiska rön, indikationsförändringar och biverkningar för registrerade läkemedel.

Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer

Risk för snabb batteriurladdning hos implanterade defibrillatorer

Nyheter   •   Okt 20, 2016 13:23 CEST

Företaget St. Jude Medical varnar för att vissa av deras implanterbara defibrillatorer (ICD-enheter) och hjärtsynkroniserande defibrillatorer (CRT-D-enheter) kan förlora batterispänningen tidigare än väntat. Det finns en risk att en defibrillator laddas ur inom en dag till ett par veckor, vilket kan leda till att eventuell defibrillering misslyckas.

EMA rekommenderar åtgärder för att garantera en säker användning av Keppra oral lösning

EMA rekommenderar åtgärder för att garantera en säker användning av Keppra oral lösning

Nyheter   •   Okt 19, 2016 14:35 CEST

Flera åtgärder har vidtagits för att säkerställa att rätt doseringsspruta används för att mäta upp Keppra oral lösning och därmed undvika felmedicinering. Keppra (levetiracetam) är ett läkemedel som används för behandling av epilepsi hos vuxna och barn.

Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

Metformin kan nu användas för att behandla diabetes typ 2 hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion

Nyheter   •   Okt 18, 2016 14:24 CEST

​Den europiska läkemedelsmyndigheten (EMA) konstaterar att läkemedel som innehåller metformin kan användas till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (GFR [glomerulär filtrationshastighet] = 30-59 ml/min) för behandling av diabetes mellitus typ 2. Produktinformationen för dessa läkemedel kommer att uppdateras med nya rekommendationer om dosering, övervakning och försiktighetsåtgärder.