Skip to main content

Taggar

myndighet

Läkemedel 207 läkemedelsverket 174 EMA 150 CHMP 107 risk 95 Säkerhet 74 medicinteknik 64 Behandling 58 eu 52 PRAC 44 nytta 40 biverkningar 40 beslut 40 mediciner 29 utredning 28 Apotek 26 Tillsyn 25 phvwp 23 brist 23 Barn 21 Indragning 18 Rekommendation 17 lvfs 16 regelverk 16 föreskrift 15 rapport 15 medicintekniska produkter 15 vaccin 15 myndighet 14 europeiska läkemedelsmyndigheten 14 licens 13 granskning 12 varning 12 socialstyrelsen 12 Narkotika 12 Biverkning 12 månadsrapport 11 återkallande 11 Recept 11 Pandemrix 10 kosmetika 10 Narkolepsi 10 lagstiftning 10 EU-kommissionen 10 medicinteknisk produkt 10 förskrivning 10 sjukvård 9 tillverkning 9 antibiotika 9 farmakovigilans 9 rekommendationer 9 Effekt 8 inspektion 8 Regeringsuppdrag 8 avregistrering 8 patienter 8 Behandlingsrekommendation 8 möte 8 TLV 8 godkännande 8 regler 8 adr 7 diabetes 7 vägledning 7 patient 7 restnotering 7 miljö 7 pandemi 7 kliniska prövningar 7 godkännanden 7 svininfluensa 7 bristsituation 7 vetenskaplig kommitté 6 kontroll 6 medicin 6 Sammanfattning 6 uppdrag 6 indikation 6 nya läkemedel 6 GIC 6 analys 6 biverkan 6 LV 6 usa 5 livsmedel 5 medicinsk teknik 5 olyckor 5 Olagliga 5 h1n1 5 emea 5 CMDh 5 klassificering 5 svenska farmakopékommittén 5 protelos 5 NLS 5 antibiotikaresistens 5 infektioner 5 läkemedelslagen 5 regeringen 5 läkemedelssäkerhet 5 cancer 5 adrenalin 5 Läkemedelsbehandling 5 studie 5 restsituation 5 kosttillskott 5 Veterinär 5 fda 5 förfalskning 5 vetenskapligt råd 5 marknadsförbud 5 problem 4 licensförskrivning 4 farmakovigilansdag 4 behandlingsrekommendationer 4 Giftinformationscentralen 4 konferens 4 tidskrift 4 tillstånd 4 terapi 4 OTC 4 ibuprofen 4 tillverkare 4 säkerhetsmeddelande 4 Läkemedelsanvändning 4 information från Läkemedelsverket 4 cancerläkemedel 4 myndigheter 4 delårsrapport 4 allergi 4 leverans 4 influensa 4 hållbar utveckling 4 Life science 4 utbildning 4 kärlkramp 4 klinisk prövning 4 hydroxietylstärkelse 4 föreskrifter 4 kvinnor 4 dialys 4 tillbud 4 dödsfall 4 system 4 biverkningsrapporter 4 direktiv 4 eudravigilance 4 Läkemedelsupplysningen 4 SGLT2-hämmare 4 graviditet 4 receptfria läkemedel 4 märkning 4 injektionsvätska 4 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4 epilepsi 4 biverkningsrapport 4 svinvaccin 4 utveckling 4 nationell läkemedelsstrategi 4 osteoporos 4 skl 4 produktion 3 register 3 viktminskning 3 antibiotikum 3 restar 3 Patientsäkerhet 3 gardasil 3 blodfetter 3 hjärtbiverkningar 3 isotretinoin 3 Äldre 3 insulin 3 elektronisk 3 narkotikaklassning 3 betapred 3 den europeiska läkemedelsmyndigheten ema 3 forskning 3 sjukdom 3 sjukhus 3 substans 3 ketoprofen 3 europafarmakopén 3 smärta 3 tidning 3 läkemedelsverkets föreskrifter 3 farmakopékonferens 3 resta 3 paracetamol 3 läkemedelssubstanser 3 tillväxthormon 3 användning 3 sverige 3 caelyx 3 nikotinsyra 3 diagnostik 3 ex tempore 3 skada 3 förbud 3 tabletter 3 vetenskap 3 ny rekommendation 3 farmakopé 3 apoteksomreglering 3 licensläkemedel 3 dapagliflozin 3 smink 3 fsn 3 naturläkemedel 3 receptfritt 3 expediering 3 infusionsvätska 3 interaktion 3 ungdomar 3 osseor 3 ce-märkning 3 kvalitetsproblem 3 produktinformation 3 rapporter 3 lösning 3 tatueringsfärger 3 produkt 3 substanser 3 bvl 3 chmp - committee for medicinal products for human use 3 brister 3 empagliflozin 3 hydroxizin 3 hes 3 rav 3 blod 3 npl 3 Kanagliflozin 3 kvalitet 3 bipacksedel 3 strontiumranelat 3 referensgruppen för antiviral terapi 3 förlossning 3 psykiatri 3 acne 3 afssaps 3 öppenvårdsapotek 3 innovation 3 akne 3 regering 3 Expertmöte 3 debatt 3 lunginflammation 3 off label 3 vaccination 3 psur 3 fall 3 lag 3 pradaxa 3 socialdepartementet 3 rapportering 3 hemofili 3 gravida 3 kirurgi 3 tredaptive 3 gilenya 3 läkare 3 kommuner 3 handel 3 bantning 3 förordning 3 databas 3 licensansökningar 3 förfalskade 3 läkemedelsansvariga 3 olagliga läkemedel 3 läkemedelsboken 3 2013 3 dosering av antibiotika till gris 2 utbyte 2 astma 2 seminarium 2 nitromex 2 defibrillator 2 överkänslighetsreaktioner 2 risker 2 permanent makeup 2 it 2 läkemedelsinformation 2 tjänst 2 angiotensinreceptorblockerare 2 Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd 2 insulinpumpar 2 Synjardy 2 octagam 2 remicade 2 säkerhetsinformation 2 medicinteknisk lagstiftning 2 anmälningar 2 fingolimod 2 rest 2 tryptizol 2 dapagliflozin/metformin 2 committee for medicinal products for human use 2 utvärdering 2 preparat 2 protonpumpshämmare 2 försäljningstillstånd 2 odontologi 2 injektion 2 velcade 2 läkemedelsutveckling 2 kodein 2 orudis 2 diabetesketoacidos 2 missbruk 2 frankrike 2 förorenade 2 kosmetiska produkter 2 Direktverkande antiviraler 2 kanagliflozin/metformin 2 tillgång 2 Inhalationskortikosteroider 2 roaccutan 2 hygienprodukter 2 bantningspreparat 2 spädbarn 2 laboratorieanalys 2 resistens 2 dos 2 eu-gemensam granskning 2 anemi 2 monografi 2 gambro 2 tillverkningsproblem 2 batch 2 sls 2 diabetesmedicin 2 actos 2 OBS 2 Antidepressiva 2 doseringsintervall 2 zolpidem 2 pilotprojekt 2 pulmicort 2 apoteksmarknad 2 produktinformationen 2 statistik 2 autoinjektor 2 q-med 2 generika 2 glytrin sublingualspray 2 restnoterat 2 glustin 2 behandlingstid 2 farmaceut 2 säkerhetskommité 2 restriktioner 2 HCV 2 diabetes mellitus typ 2 2 mhra 2 poly implant prothèse 2 laropropiprant 2 arb 2 european pharmacopoeia 2 competact 2 pharmacovigilance risk assessment committee 2 hund 2 diklofenak 2 ämne 2 receptfria 2 kontaktlinser 2 avregistreras 2 samarbetsavtal 2 ohio 2 ebola 2 cervarix 2 opiat 2 läkemedelsmyndigheter 2 endokardit 2 kondomer 2 infusionspump 2 opioid 2 oseltamivir 2 Catarina Andersson Forsman 2 tandemact 2 brännskador 2 injektor 2 ceplene 2 läkemedelssubstans 2 ketoacidos 2 tester 2 spray 2 restnoterad 2 konsument 2 bedömning 2 empagliflozin/metformin 2 Uppföljning 2 översyn 2 pip 2 anapen 2 vuxna 2 oxikodon 2 esomeprazol 2 profylax 2 januari 2012 2 utbytbarhet 2 who 2 Nya ansökningar 2 försäljning 2 diabetesläkemedel 2 kateter 2 läkemedelsprövning 2 kratom 2 mini crosser 2 pneumoni 2 linser 2 glyceryltrinitrat 2 vistide 2 Jardiance 2 bröstimplantat 2 hepatit B 2 apotekstillstånd 2 internethandel 2 siduro 2 antidepressiva läkemedel 2 läkemedelsriksdagen 2 nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd 2 signal 2 omreglering 2 Unga 2 o-desmetyltramadol 2 benskörhet 2 bröstförstoring 2 reklam 2 butiker 2 KOL 2 detaljhandel 2 povidon 2 kosmetika och hygienprodukter 2 blodpropp 2 Övriga yttranden 2 vård 2 marknadsföring 2 avgifter 2 arbetsmiljö 2 bakterier 2 neurologi 2 psykisk ohälsa 2 votrient 2 Antibiotikaprofylax 2 iclusig 2 ambroxol 2 fel 2 tandvård 2 svensk läkemedelsstandard 2 blodgivare 2 ögonfransserum 2 vetenskapliga kommitté 2 svamp 2 förskrivare 2 beredningsform 2 pediatrik 2 Depression 2 EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) 2 ny behandlingsrekommendation 2 european medicines agency 2 återkallad 2 sibutramin 2 italien 2 hjärt- och kärlbiverkningar 2 mammografi 2 trilafon 2 app 2 silikon 2 pioglitazon 2 indragningar 2 rikslicens 2 budesonid 2 webbtjänst 2 somatropin 2 clopidogrel 2 tandläkare 2 humanläkemedel 2 hjul 2 bakteriella 2 valdoxan 2 folkhälsomyndigheten 2 ketokonazol 2 bromhexin 2 zon 2 agomelatin 2 suscard buckaltabletter 2 infektion 2 reglering 2 intravenös 2 ben venue laboratories 2 multivitaminpreparat 2 guideline 2 hudutslag 2 warfarin 2 Generiskt utbyte 2 krypton 2 kortison 2 dna 2 Visa alla taggar
Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

Nyheter   •   Apr 26, 2017 11:23 CEST

Läkemedelsverket uppmanar därför kunder och användare att i samverkan med tillverkaren snarast uppgradera berörda rollatorer. Den uppföljning tillverkaren gjort visar att endast en knapp fjärdedel av berörda rollatorer hittills har åtgärdats.

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

Nyheter   •   Apr 21, 2017 09:11 CEST

​Läkemedelsbehandling till barn innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig hantering. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn. Vi publicerar i detta nummer ett nytt kunskapsdokument om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2017)

Nyheter   •   Apr 11, 2017 12:42 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2017.

Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

Nyheter   •   Mar 30, 2017 13:02 CEST

Läkemedelsverket redovisar nu regeringsuppdraget om resultat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls. En reflektion är att det viktigaste bidraget är att myndighetens verksamhetsmål att främja svensk folk- och djurhälsa har mycket gemensamt med mål 3; Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2017

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2017

Nyheter   •   Mar 27, 2017 09:53 CEST

Den 30 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2017 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

Nyheter   •   Mar 20, 2017 10:56 CET

Läkemedelsverket deltar som föreläsare och utställare på seminariet ”Din produkt ditt ansvar” den 28 april på Nalen i Stockholm. Seminariet vänder sig till tillverkare, importörer och distributörer av CE-märkta varor, däribland medicintekniska produkter. Arrangörer för seminariet är myndigheterna inom Marknadskontrollrådet, Business Sweden, Svensk handel och teknikföretagen.

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

Nyheter   •   Mar 17, 2017 09:00 CET

Läkemedelsverket publicerar en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

Nyheter   •   Mar 09, 2017 10:10 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2017.

Restsituation för Rabipur

Restsituation för Rabipur

Nyheter   •   Mar 03, 2017 09:33 CET

Det har uppstått en restsituation för det godkända rabiesvaccinet Rabipur i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under större delen av 2017.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Nyheter   •   Feb 24, 2017 09:08 CET

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer.

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

Diabetesläkemedlet kanagliflozin kan bidra till ökad risk för tåamputation

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté (PRAC) varnar för att en ökad risk för tåamputationer har observerats i studier av patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom som använder diabetesläkemedlet kanagliflozin. Även andra läkemedel av samma typ (dapagliflozin och empagliflozin) omfattas av varningen.

Fem nya ämnen blir narkotika

Fem nya ämnen blir narkotika

Nyheter   •   Jan 18, 2017 10:08 CET

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen narkotikaklassas den 25 januari.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (december 2016)

Nyheter   •   Dec 22, 2016 15:16 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i december 2016.

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

Cedax – lager tar slut tidigare än beräknat

Nyheter   •   Dec 22, 2016 10:21 CET

De lager som finns av Cedax (ceftibuten) kommer att ta slut inom kort och därmed tidigare än beräknat.

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 6 ute nu

Nyheter   •   Dec 16, 2016 09:08 CET

Depression och olika former av tvångs- och ångestsyndrom är vanliga orsaker till ohälsa och funktionsnedsättning. I nummer 6 kan du läsa vår nya behandlingsrekommendation som omfattar behandling av dessa tillstånd hos barn och ungdomar, vuxna och äldre, samt vid graviditet och amning och vid samtidigt substansmissbruk.

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

Ökat antal frågor om olyckor med frätande propplösare i hemmet

Nyheter   •   Dec 14, 2016 09:26 CET

Fler ringer till Giftinformationscentralen (GIC) för råd vid olyckor med frätande propplösare i hemmet. Ofta gäller det barn, en utveckling som oroar Lovisa Östberg, apotekare, på GIC.

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

Riskerna med zinkoxidläkemedel större än nyttan enligt CVMP

Nyheter   •   Dec 13, 2016 15:51 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs kommitté för veterinärläkemedel, CVMP, bedömer att riskerna med zinkoxidläkemedel till gris är större än nyttan. Den europeiska kommissionen kommer att fatta beslut om dessa läkemedel med stöd av CVMPs bedömning och annan information som kan vara av betydelse. Läkemedelsverket bedömer att det kan komma att dröja innan ett återkallande skulle bli aktuellt.

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

Antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk receptbeläggs

Nyheter   •   Dec 01, 2016 09:08 CET

Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som idag är receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (november 2016)

Nyheter   •   Nov 22, 2016 16:08 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i november 2016.