Skip to main content

Taggar

myndighet

Läkemedel 207 läkemedelsverket 174 EMA 152 CHMP 107 risk 95 Säkerhet 74 Medicinteknik 64 Behandling 58 EU 52 PRAC 45 Biverkningar 41 beslut 40 nytta 40 mediciner 29 utredning 28 Apotek 26 Tillsyn 25 brist 24 phvwp 23 Barn 22 Indragning 18 Rekommendation 17 lvfs 16 vaccin 16 regelverk 16 rapport 15 myndighet 15 Medicintekniska Produkter 15 föreskrift 15 europeiska läkemedelsmyndigheten 14 licens 13 varning 12 Narkotika 12 granskning 12 socialstyrelsen 12 Biverkning 12 Recept 11 månadsrapport 11 återkallande 11 Lagstiftning 10 antibiotika 10 medicinteknisk produkt 10 kosmetika 10 EU-kommissionen 10 Pandemrix 10 förskrivning 10 Narkolepsi 10 tillverkning 9 farmakovigilans 9 rekommendationer 9 sjukvård 9 Regeringsuppdrag 8 Behandlingsrekommendation 8 möte 8 inspektion 8 regler 8 TLV 8 Effekt 8 godkännande 8 Patienter 8 avregistrering 8 diabetes 7 restnotering 7 svininfluensa 7 godkännanden 7 vägledning 7 patient 7 pandemi 7 bristsituation 7 miljö 7 adr 7 Kliniska prövningar 7 medicin 6 LV 6 kontroll 6 vetenskaplig kommitté 6 indikation 6 analys 6 GIC 6 biverkan 6 Sammanfattning 6 uppdrag 6 nya läkemedel 6 h1n1 5 kosttillskott 5 restsituation 5 livsmedel 5 Läkemedelsbehandling 5 vetenskapligt råd 5 Eudravigilance 5 usa 5 emea 5 NLS 5 klassificering 5 svenska farmakopékommittén 5 läkemedelslagen 5 protelos 5 infektioner 5 Olagliga 5 olyckor 5 antibiotikaresistens 5 CMDh 5 förfalskning 5 medicinsk teknik 5 regeringen 5 marknadsförbud 5 cancer 5 adrenalin 5 läkemedelssäkerhet 5 studie 5 Veterinär 5 fda 5 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 4 licensförskrivning 4 skl 4 receptfria läkemedel 4 SGLT2-hämmare 4 direktiv 4 tidskrift 4 kvinnor 4 tillstånd 4 OTC 4 myndigheter 4 säkerhetsmeddelande 4 cancerläkemedel 4 epilepsi 4 klinisk prövning 4 influensa 4 delårsrapport 4 leverans 4 hållbar utveckling 4 Life science 4 allergi 4 utbildning 4 kärlkramp 4 hydroxietylstärkelse 4 föreskrifter 4 Läkemedelsanvändning 4 tillbud 4 dialys 4 dödsfall 4 terapi 4 system 4 ibuprofen 4 konferens 4 biverkningsrapporter 4 information från Läkemedelsverket 4 Läkemedelsupplysningen 4 graviditet 4 antibiotikum 4 märkning 4 behandlingsrekommendationer 4 injektionsvätska 4 farmakovigilansdag 4 problem 4 vaccination 4 svinvaccin 4 biverkningsrapport 4 osteoporos 4 utveckling 4 nationell läkemedelsstrategi 4 tillverkare 4 Giftinformationscentralen 4 register 3 produktion 3 afssaps 3 viktminskning 3 restar 3 Patientsäkerhet 3 blodfetter 3 blod 3 isotretinoin 3 elektronisk 3 brister 3 hydroxizin 3 ny rekommendation 3 expediering 3 sjukhus 3 Rapporter 3 tabletter 3 den europeiska läkemedelsmyndigheten ema 3 apoteksomreglering 3 empagliflozin 3 ketoprofen 3 fsn 3 smärta 3 licensläkemedel 3 Paracetamol 3 läkemedelssubstanser 3 tidning 3 användning 3 nikotinsyra 3 diagnostik 3 sverige 3 caelyx 3 tillväxthormon 3 farmakopékonferens 3 skada 3 förbud 3 europafarmakopén 3 vetenskap 3 substans 3 farmakopé 3 dapagliflozin 3 ex tempore 3 smink 3 sjukdom 3 naturläkemedel 3 osseor 3 receptfritt 3 narkotikaklassning 3 infusionsvätska 3 ce-märkning 3 ungdomar 3 interaktion 3 betapred 3 kvalitetsproblem 3 produktinformation 3 forskning 3 tatueringsfärger 3 lösning 3 produkt 3 substanser 3 insulin 3 bvl 3 chmp - committee for medicinal products for human use 3 hjärtbiverkningar 3 Rest 3 hes 3 rav 3 Äldre 3 npl 3 Kanagliflozin 3 gardasil 3 bipacksedel 3 strontiumranelat 3 kvalitet 3 förlossning 3 referensgruppen för antiviral terapi 3 psykiatri 3 acne 3 öppenvårdsapotek 3 innovation 3 akne 3 regering 3 socialdepartementet 3 debatt 3 Generiskt utbyte 3 Expertmöte 3 off label 3 pradaxa 3 2013 3 fall 3 lag 3 psur 3 rapportering 3 hemofili 3 läkare 3 gilenya 3 tredaptive 3 gravida 3 kommuner 3 handel 3 olagliga läkemedel 3 läkemedelsverkets föreskrifter 3 kirurgi 3 databas 3 licensansökningar 3 förfalskade 3 läkemedelsansvariga 3 Förordning 3 bantning 3 läkemedelsboken 3 resta 3 lunginflammation 3 astma 2 utbyte 2 defibrillator 2 överkänslighetsreaktioner 2 säkerhetsinformation 2 risker 2 dosering av antibiotika till gris 2 angiotensinreceptorblockerare 2 läkemedelsinformation 2 permanent makeup 2 infektion 2 tjänst 2 Nya ansökningar för godkännande av försäljningstillstånd 2 Synjardy 2 remicade 2 octagam 2 Direktverkande antiviraler 2 preparat 2 budesonid 2 tryptizol 2 fingolimod 2 anmälningar 2 medicinteknisk lagstiftning 2 Prostatacancer 2 utvärdering 2 committee for medicinal products for human use 2 dapagliflozin/metformin 2 protonpumpshämmare 2 EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) 2 injektion 2 kosmetiska produkter 2 orudis 2 Kodein 2 förorenade 2 diabetesketoacidos 2 frankrike 2 samarbetsavtal 2 fel 2 missbruk 2 försäljningstillstånd 2 seminarium 2 psykisk ohälsa 2 bantningspreparat 2 kanagliflozin/metformin 2 hygienprodukter 2 anemi 2 resistens 2 dos 2 vård 2 eu-gemensam granskning 2 povidon 2 laboratorieanalys 2 Inhalationskortikosteroider 2 batch 2 actos 2 reklam 2 signal 2 sls 2 produktinformationen 2 doseringsintervall 2 pulmicort 2 OBS 2 zolpidem 2 apoteksmarknad 2 HCV 2 pilotprojekt 2 spädbarn 2 linser 2 glyceryltrinitrat 2 glytrin sublingualspray 2 restriktioner 2 mini crosser 2 statistik 2 glustin 2 behandlingstid 2 säkerhetskommité 2 avregistreras 2 profylax 2 farmaceut 2 q-med 2 anapen 2 competact 2 Oxikodon 2 european pharmacopoeia 2 diklofenak 2 laropropiprant 2 diabetes mellitus typ 2 2 pharmacovigilance risk assessment committee 2 ämne 2 spray 2 receptfria 2 Depression 2 kontaktlinser 2 hund 2 poly implant prothèse 2 restnoterat 2 monografi 2 tandemact 2 ebola 2 oseltamivir 2 brännskador 2 Opioid 2 läkemedelsmyndigheter 2 opiat 2 Uppföljning 2 infusionspump 2 Bröstcancer 2 kondomer 2 endokardit 2 ohio 2 ceplene 2 injektor 2 bedömning 2 konsument 2 ketoacidos 2 arb 2 empagliflozin/metformin 2 läkemedelssubstans 2 restnoterad 2 hepatit B 2 tester 2 cervarix 2 mhra 2 vuxna 2 pip 2 januari 2012 2 utbytbarhet 2 esomeprazol 2 Nya ansökningar 2 försäljning 2 bröstimplantat 2 who 2 kateter 2 generika 2 läkemedelsprövning 2 kratom 2 Jardiance 2 vistide 2 autoinjektor 2 pneumoni 2 diabetesläkemedel 2 Catarina Andersson Forsman 2 internethandel 2 siduro 2 Antidepressiva 2 nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd 2 läkemedelsriksdagen 2 bröstförstoring 2 antidepressiva läkemedel 2 o-desmetyltramadol 2 diabetesmedicin 2 tillverkningsproblem 2 Unga 2 gambro 2 benskörhet 2 omreglering 2 KOL 2 avgifter 2 detaljhandel 2 marknadsföring 2 blodpropp 2 Övriga yttranden 2 pediatrik 2 kosmetika och hygienprodukter 2 butiker 2 bakterier 2 votrient 2 neurologi 2 roaccutan 2 Antibiotikaprofylax 2 tillgång 2 Rotavirus 2 ambroxol 2 iclusig 2 svensk läkemedelsstandard 2 blodgivare 2 ögonfransserum 2 läkemedelsutveckling 2 vetenskapliga kommitté 2 svamp 2 förskrivare 2 beredningsform 2 odontologi 2 tandvård 2 arbetsmiljö 2 velcade 2 översyn 2 ny behandlingsrekommendation 2 european medicines agency 2 återkallad 2 sibutramin 2 italien 2 hjärt- och kärlbiverkningar 2 mammografi 2 trilafon 2 app 2 silikon 2 pioglitazon 2 indragningar 2 rikslicens 2 webbtjänst 2 somatropin 2 clopidogrel 2 tandläkare 2 humanläkemedel 2 hjul 2 bakteriella 2 valdoxan 2 insulinpumpar 2 folkhälsomyndigheten 2 ketokonazol 2 bromhexin 2 zon 2 agomelatin 2 suscard buckaltabletter 2 it 2 reglering 2 intravenös 2 ben venue laboratories 2 multivitaminpreparat 2 guideline 2 hudutslag 2 warfarin 2 krypton 2 kortison 2 Visa alla taggar
Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

Information för personal inom barnhälsovård om rotavirusvaccination

Nyheter   •   Jun 20, 2017 11:51 CEST

Vid vaccination mot rotavirus behöver hälso- och sjukvårdspersonal ha kunskap om symtom som kan tyda på tarminvagination. Läkemedelsverket har därför i samarbete med Folkhälsomyndigheten sammanställt fördjupad information till personal inom barnhälsovården.

Information från Läkemedelsverket nummer 3 2017 ute nu
Förteckning över livsmedel uppdaterad

Förteckning över livsmedel uppdaterad

Nyheter   •   Jun 14, 2017 14:16 CEST

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 15 juni 2017.

Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC

Ingen förändring av känd risk för neutropen enterokolit vid behandling med docetaxel enligt PRAC

Nyheter   •   Jun 13, 2017 15:07 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) har konstaterat att det inte finns några tecken på en förändring av den kända risken för neutropen enterokolit vid behandling med cancerläkemedlet docetaxel. Läkare rekommenderas att följa de rekommendationer som finns i aktuell produktinformation.

Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

Insatser ökar patientsäkerheten vid utbyte av läkemedel

Nyheter   •   Jun 01, 2017 12:02 CEST

I en rapport som lämnats till regeringen pekar Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket på vikten av att patienter via olika informationsinsatser ska få bättre kunskap och blir tryggare med att apoteken föreslår ett utbyte av deras läkemedel. Tydligare och mer anpassad information via 1177 och genom patient- och pensionärsorganisationer är centralt.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2017)

Nyheter   •   Maj 31, 2017 12:59 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2017.

Nytt system för rapportering av biverkningar lanseras 22 november 2017

Nytt system för rapportering av biverkningar lanseras 22 november 2017

Nyheter   •   Maj 30, 2017 12:58 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett klartecken för lanseringen av ny version av EudraVigilance, det system som företag och myndigheter använder för att samla och hantera information om biverkningar från läkemedel. Rapportering av biverkningar till Läkemedelsverket från hälso- och sjukvården, konsumenter och patienter med flera påverkas inte av förändringen.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2017)

Nyheter   •   Maj 08, 2017 09:07 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2017.

Restsituation för piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g

Restsituation för piperacillin/tazobactam 4 g/0,5 g

Nyheter   •   Apr 27, 2017 14:48 CEST

Läkemedelsverket har uppmärksammats på att det uppstått en restsituation för läkemedel innehållande piperacillin/tazobactam i styrkan 4 g/0,5 g (pulver till infusionsvätska, lösning). Läkemedlet är ett antibiotikum och används inom sjukvården vid behandling av allvarliga infektioner.

Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

Risk för att hjul lossnar på rollator Dolomite Futura

Nyheter   •   Apr 26, 2017 11:23 CEST

Läkemedelsverket uppmanar därför kunder och användare att i samverkan med tillverkaren snarast uppgradera berörda rollatorer. Den uppföljning tillverkaren gjort visar att endast en knapp fjärdedel av berörda rollatorer hittills har åtgärdats.

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 2 2017 ute nu

Nyheter   •   Apr 21, 2017 09:11 CEST

​Läkemedelsbehandling till barn innebär speciella utmaningar och säkerhetsrisker vid både ordination och övrig hantering. Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att öka kunskapen om barns läkemedel och verka för effektivare och säkrare läkemedelsanvändning till barn. Vi publicerar i detta nummer ett nytt kunskapsdokument om säkrare ordination och läkemedelshantering till barn.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (mars 2017)

Nyheter   •   Apr 11, 2017 12:42 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i mars 2017.

Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

Läkemedelsverket redovisar sina bidrag till Agenda 2030

Nyheter   •   Mar 30, 2017 13:02 CEST

Läkemedelsverket redovisar nu regeringsuppdraget om resultat som bidrar till att målen i Agenda 2030 uppfylls. En reflektion är att det viktigaste bidraget är att myndighetens verksamhetsmål att främja svensk folk- och djurhälsa har mycket gemensamt med mål 3; Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2017

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2017

Nyheter   •   Mar 27, 2017 09:53 CEST

Den 30 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2017 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

Läkemedelsverket medverkar på seminariet Din produkt, ditt ansvar

Nyheter   •   Mar 20, 2017 10:56 CET

Läkemedelsverket deltar som föreläsare och utställare på seminariet ”Din produkt ditt ansvar” den 28 april på Nalen i Stockholm. Seminariet vänder sig till tillverkare, importörer och distributörer av CE-märkta varor, däribland medicintekniska produkter. Arrangörer för seminariet är myndigheterna inom Marknadskontrollrådet, Business Sweden, Svensk handel och teknikföretagen.

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

Översikt över nya läkemedel för behandling av lungcancer

Nyheter   •   Mar 17, 2017 09:00 CET

Läkemedelsverket publicerar en översikt som innefattar nya läkemedel för behandling av lungcancer. Syftet är att ge den allmänt intresserade en överblick av området.

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

Månadsrapport från CHMP och CMDh (februari 2017)

Nyheter   •   Mar 09, 2017 10:10 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2017.

Restsituation för Rabipur

Restsituation för Rabipur

Nyheter   •   Mar 03, 2017 09:33 CET

Det har uppstått en restsituation för det godkända rabiesvaccinet Rabipur i Sverige. Restsituationen beräknas kvarstå under större delen av 2017.

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Information från Läkemedelsverket nummer 1 2017 ute nu

Nyheter   •   Feb 24, 2017 09:08 CET

Förmaksflimmer är vanligt förekommande i Sverige och dessutom underdiagnosticerat. Tromboemboliska komplikationer vid förmaksflimmer kan förebyggas med antikoagulantiabehandling. I Sverige har främst vitamin K-antagonisten warfarin använts, men de senaste åren har flera direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) godkänts som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer.

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

EMA granskar tidigare kända biverkningar vid behandling med kinolon- eller flourokinolonantibiotika

Nyheter   •   Feb 10, 2017 15:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en granskning av systemiska och inhalerade kinolon- och fluorokinolonantibiotika för att utvärdera långvarigheten av allvarliga biverkningar som framförallt påverkar muskler, skelett och nervsystem. En värdering av denna typ av biverkningar kan framför allt ha betydelse för nytta-risk-balansen vid behandling av mindre allvarliga infektioner.