Tags

Myndighet

läkemedel 187 läkemedelsverket 151 ema 113 chmp 95 risk 91 säkerhet 68 behandling 57 eu 52 medicinteknik 52 beslut 38 nytta 37 biverkningar 33 mediciner 25 utredning 25 prac 24 tillsyn 23 phvwp 23 brist 21 apotek 20 indragning 17 barn 16 regelverk 15 lvfs 15 rekommendation 15 vaccin 14 föreskrift 13 europeiska läkemedelsmyndigheten 12 licens 12 varning 12 återkallande 11 biverkning 11 socialstyrelsen 10 pandemrix 10 narkolepsi 10 eu-kommissionen 9 kosmetika 9 rapport 9 medicintekniska produkter 9 tillverkning 9 granskning 8 lagstiftning 8 rekommendationer 8 månadsrapport 8 medicinteknisk produkt 8 farmakovigilans 8 möte 8 patienter 8 svininfluensa 7 regler 7 inspektion 7 recept 7 förskrivning 7 vägledning 7 effekt 7 pandemi 7 godkännanden 7 adr 6 biverkan 6 narkotika 6 kliniska prövningar 6 godkännande 6 vetenskaplig kommitté 6 avregistrering 6 nya läkemedel 5 adrenalin 5 sjukvård 5 fda 5 förfalskning 5 klassificering 5 usa 5 medicinsk teknik 5 medicin 5 h1n1 5 studie 5 protelos 5 emea 5 olyckor 5 marknadsförbud 5 vetenskapligt råd 5 regeringen 5 läkemedelslagen 5 miljö 5 tillbud 4 direktiv 4 injektionsvätska 4 cancer 4 kvinnor 4 märkning 4 terapi 4 kontroll 4 delårsrapport 4 infektioner 4 tillverkare 4 antibiotikaresistens 4 eudravigilance 4 dödsfall 4 behandlingsrekommendationer 4 livsmedel 4 dialys 4 svinvaccin 4 svenska farmakopékommittén 4 cancerläkemedel 4 problem 4 patient 4 föreskrifter 4 leverans 4 hydroxietylstärkelse 4 säkerhetsmeddelande 4 allergi 4 kärlkramp 4 osteoporos 4 indikation 4 licensförskrivning 4 diabetes 4 utveckling 4 influensa 4 ce-märkning 3 läkemedelsboken 3 tredaptive 3 uppdrag 3 lag 3 caelyx 3 substanser 3 2013 3 tlv 3 konferens 3 viktminskning 3 fsn 3 skl 3 pradaxa 3 förlossning 3 kvalitet 3 bipacksedel 3 vaccination 3 ketoprofen 3 strontiumranelat 3 hållbar utveckling 3 blodfetter 3 produktion 3 analys 3 kosttillskott 3 interaktion 3 register 3 infusionsvätska 3 receptfritt 3 tillstånd 3 databas 3 osseor 3 regeringsuppdrag 3 naturläkemedel 3 klinisk prövning 3 apoteksomreglering 3 licensläkemedel 3 debatt 3 vetenskap 3 sjukdom 3 antibiotika 3 rapporter 3 licensansökningar 3 handel 3 otc 3 hes 3 läkemedelsverkets föreskrifter 3 läkemedelsansvariga 3 kommuner 3 tillväxthormon 3 betapred 3 förordning 3 behandlingsrekommendation 3 akne 3 nikotinsyra 3 sjukhus 3 farmakovigilansdag 3 olagliga läkemedel 3 receptfria läkemedel 3 läkemedelsanvändning 3 bantning 3 acne 3 förbud 3 myndighet 3 psykiatri 3 gilenya 3 kirurgi 3 utbildning 3 kvalitetsproblem 3 forskning 3 blod 3 graviditet 3 biverkningsrapporter 3 brister 3 insulin 3 sverige 3 läkare 3 bvl 3 narkotikaklassning 3 system 3 skada 3 läkemedelssubstanser 3 afssaps 3 produkt 3 isotretinoin 3 ögonfransserum 2 glyceryltrinitrat 2 nitromex 2 speciallivsmedel 2 kvalitetssystem 2 förfalskade 2 kondomer 2 autoinjektor 2 gambro 2 linser 2 hjärtpatienter 2 mini crosser 2 italien 2 rav 2 nitrolingual sublingualspray 2 komplikationer 2 återkallad 2 dna 2 povidon 2 glytrin sublingualspray 2 arb 2 ibuprofen 2 butik 2 dos 2 krypton 2 o-desmetyltramadol 2 silikon 2 anapen 2 competact 2 off label 2 vistide 2 octagam 2 sibutramin 2 vård 2 ben venue laboratories 2 ny behandlingsrekommendation 2 operation 2 laboratorieanalys 2 ex tempore 2 olagliga 2 ersättningsprodukt 2 säkerhetsinformation 2 pioglitazon 2 absenor 2 myndigheter 2 siduro 2 kratom 2 it 2 anemi 2 chmp - committee for medicinal products for human use 2 multivitaminpreparat 2 ämne 2 hygienprodukter 2 tryptizol 2 infektion 2 expediering 2 receptfria 2 roaccutan 2 bantningspreparat 2 beredningsform 2 tjänst 2 profylax 2 psykisk ohälsa 2 januari 2012 2 tillgång 2 ace-hämmare 2 intravenös 2 bröstimplantat 2 gmp 2 glustin 2 försäljning 2 tillverkningsproblem 2 suscard buckaltabletter 2 virus 2 ketokonazol 2 neurologi 2 förorening 2 preparat 2 life science 2 oseltamivir 2 farmakopékonferens 2 läkemedelsutveckling 2 anfallskupering 2 sls 2 diklofenak 2 european medicines agency 2 monografi 2 ny rekommendation 2 samarbetsavtal 2 kontaktlinser 2 tandemact 2 psur 2 veterinär 2 epilepsi 2 esomeprazol 2 frankrike 2 brännskador 2 förskrivare 2 fel 2 bakteriella 2 innovation 2 tandläkare 2 fingolimod 2 pip 2 gravida 2 angiotensinreceptorblockerare 2 anmälningar 2 zolpidem 2 odontologi 2 referensgruppen för antiviral terapi 2 öppenvårdsapotek 2 äldre 2 mammografi 2 utvärdering 2 läkemedelsinformation 2 kodein 2 ohio 2 lösning 2 den europeiska läkemedelsmyndigheten ema 2 missbruk 2 spray 2 orudis 2 generika 2 kosmetiska produkter 2 webbtjänst 2 behandlingstid 2 substans 2 clopidogrel 2 laropropiprant 2 avregistreras 2 vetenskapliga kommitté 2 ungdomar 2 velcade 2 protonpumpshämmare 2 poly implant prothèse 2 konsument 2 hjul 2 somatropin 2 läkemedelstillverkning 2 folkhälsomyndigheten 2 injektion 2 läkemedelsmyndigheter 2 bakterier 2 zon 2 tester 2 oxikodon 2 svensk läkemedelsstandard 2 reductil 2 npl 2 risker 2 kosmetika och hygienprodukter 2 bedömning 2 reglering 2 ceplene 2 injektor 2 läkemedelsbehandling 2 pulmicort 2 dokumentation 2 apoteksmarknad 2 unga 2 produktinformation 2 överkänslighetsreaktioner 2 doseringsintervall 2 bröstförstoring 2 diagnostik 2 detaljhandel 2 blodgivare 2 produktinformationen 2 elektronisk 2 hjärt- och kärlbiverkningar 2 rikslicens 2 fall 2 astma 2 hjärtbiverkningar 2 avgifter 2 gardasil 2 actos 2 benskörhet 2 blodpropp 2 batch 2 reklam 2 trilafon 2 remicade 2 läkemedelsprövning 2 dosering av antibiotika till gris 2 relenza 2 hudutslag 2 tabletter 2 omreglering 2 q-med 2 votrient 2 smink 2 marknadsföring 2 butiker 2 apotekstillstånd 2 eu-gemensam granskning 2 arbetsmiljö 2 statistik 2 restsituation 2 mhra 2 kateter 2 omeprazol 2 protovit 2 sibutramine 1 ekonomi 1 riprazo 1 warfarin 1 web 1 rörelsehinder 1 trypsin 1 takrolimus 1 registrera 1 leverskador 1 migrän 1 specialanpassade 1 riskbedömning 1 erytromycin 1 desinfektion 1 patientsängar 1 japan 1 överdosering 1 begränsad användning 1 regering 1 ecalta 1 parfymämnen 1 webapotek 1 meddelarfrihet 1 tea polyphenol 1 typ 2 diabetes 1 avvikelser 1 gateway 1 trakealkanyl 1 kongress 1 hjälpmedel 1 tillfälligt 1 antikoagulantia 1 atypiska lårbensfrakturer 1 bromhexin 1 norra latin 1 eu-regler 1 jämförelse 1 felfunktion 1 lossna 1 bröstkonturering 1 aliskiren 1 4-dmmc 1 webportal 1 antibiotikum 1 humanläkemedel 1 scalibor 1 lifepak 1 instruktion 1 life sciense 1 ppi 1 pariet 1 webtjänst 1 förbjudet 1 kosmetiska ögonfransserum 1 nezeril 1 rekommendationen från 4 juni 2013 gäller därför fortfarande 1 järnbrist 1 testosteron 1 trakom 1 lavemang 1 state food and drug administration 1 inflammationer 1 fotoallergiska reaktioner 1 fenylbutazon 1 prostaglandin 1 gsk 1 adhd 1 radioaktivitet 1 injicerbara implantat 1 svinsköldkörtelextrakt 1 bristande tillgänglighet 1 uppsala konsert & kongress 1 cgmp 1 tandkronor 1 paracetamolförgiftning 1 blödning 1 soliris 1 paclitaxel 1 orlistat 1 erlichia 1 b2b 1 permanent makeup 1 eudralex 1 beslag 1 allmänheten 1 kronisk hjärtsvikt 1 my vision monthly 1 hep500 1 smärtlindring 1 bromokriptin 1 antibiotikabeh 1 leuprorelinbehandling 1 gic 1 hjärt-kärlbiverkningar 1 kärlvidgande 1 glaxo smith kline 1 retinit 1 mpr 1 ekonomiskt resultat 1 drospirenon 1 indragningar 1 betaglukaner 1 leverbiverkningar 1 pharmapackage 1 paradigm 1 utredningar 1 internetapotek 1 vaccinationsprogrammet 1 swedish finnish interaction x-referencing 1 woo young medical co ltd 1 sprimeohct. 1 monitor 1 behandling av kramper hos barn 1 brand 1 marknadsföringstillstånd 1 nagellack 1 läkemedelslagen försäljning 1 av­ancerad terapi 1 hoya 1 ögondroppar 1 app 1 multaq 1 defibrillator 1 produktionsstörningar 1 atomoxetin 1 sveriges kommuner och landsting 1 antivirusläkemedlet 1 korrekt dos 1 etodolak 1 elektrolytlösningar 1 peritonealdialysvätska 1 blodkärlskatetrar 1 illegal läkemedelsförsäljning 1 ungdom 1 hypovolemi 1 akupunktur 1 gel 1 blodgivning 1 marknaden 1 namnändring 1 leuprorelin 1 2006 1 jod 1 phwp 1 suscard buckal tablett 1 genetiskt modifierad organism 1 betametason 1 frequently asked questions 1 klinisk läkemedelsprövning 1 brist. 1 sprutor 1 mucoangin 1 fhi 1 doseringsanvisning 1 3-mmc 1 rienso 1 bromokroptin 1 kolesterolvärden 1 hårfärgningsämnen 1 kvinna 1 icke-selektiva nsaid 1 grundutbildning 1 licensförskrivning läkare 1 ohälsa 1 rapporteringsskyldighet 1 grundlag 1 lvfs 2005:11 1 varningar 1 elrullstol 1 rasilamlo 1 naproxen 1 sfam 1 astmaspray 1 kosttillskott för ledhälsa 1 utställning 1 dosering 1 felanvändning 1 självtester 1 bencement 1 receptbelagd 1 kornealsår 1 samhällskostnader 1 förslag 1 rabeprazol 1 överaktiv blåsa 1 incidenter 1 europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet 1 vara 1 traditionell kinesisk medicin 1 lansoprazol 1 medicininteknik 1 vetenskaplig 1 tcm 1 försiktighetsåtgärd 1 chloromycetin 1 riskerna 1 påsar 1 clinical trials 1 viamax 1 svampinfektioner 1 restylane 1 förfylld injektionspenna 1 privigen (humant normalt immunglobulin 1 Plasmodex 1 svamp 1 sprimeo 1 swedish medtech 1 levotyroxin 1 good vigilance practice 1 field safety notice 1 injektionsampuller 1 akneläkemedel 1 utrednings- och uppföljningsmetoder 1 farmakologisk 1 omrihepb 1 sos 1 albunorm 1 kommissionen 1 tabletterna 1 turbuhaler 1 procoralan 1 nitrogycerin dak 1 störning 1 koffein 1 kataraktlinser 1 mikrobiologisk kontroll 1 pandremix 1 tillsynsrapport 1 stockholm 1 aliskeren 1 dagligvaruhandel 1 nano 1 fibros 1 miljökrav 1 webbplats 1 infektioner i vården 1 strålning 1 mock-up 1 engelska 1 swedis 1 blå färgämnen 1 risk för förväxling 1 läkemedelsmyndigheternas 1 skönhet 1 hämtas ut i hela europa 1 manlig bröstcancer 1 lvfs 1997:13 1 tuberkulos 1 neurlogiska 1 kommunikationsrådgivare 1 människor 1 värdegrund 1 riksrevision 1 rotavirus 1 implantat 1 aktualitetsdagarna 1 cymevene pulver 1 rosiglitazon 1 cidofovir 1 handläggningstid 1 läkemedelsdirektivet 1 nabumeton 1 används felaktigt 1 förskrivningsrätt 1 europeiska läkemedelsmyndighetens 1 grå starr 1 nyheter 1 graviditetstest 1 laboratorium 1 bevacizumab 1 cervarix (humant papillomvirusvaccin) 1 utrustning 1 halsfluss 1 receptblankett 1 regulatorisk 1 huvudlöss 1 pletal 1 markandsföringstillstånd 1 minicrosser m1 1 medilens 1 giftinformationscentralen 1 tillämpning 1 irland 1 kombinationsbehandling 1 rotarix 1 finland 1 preventivmedel 1 sjukvården 1 acetylcystein meda 1 pediatrik 1 etac ono 1 läkemedelsverkets 1 proposition 1 kaliumklorid 1 hjärtsjukdom 1 läkemedelsmyndighet 1 naloxon 1 2011:19 1 engångsprodukter 1 rrv 1 läkemedelsrester 1 ac401 1 teva 1 utsläpp 1 fluenz säsongsinfluensavaccin för barn nässprej 1 eu-lagstiftning 1 edwards lifesciences lcc 1 irbesartan 1 sbu 1 angelcare 1 •3 1 xia 1 hiv 1 hepatit 1 hjärtrytm 1 bruksanvisningen 1 Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs vetenskapliga kommitté (CHMP) rekommenderar att tillverkningen av läkemedlen Caelyx och Ceplene flyttas från Ben Venue Laboratories (BVL) till en annan tillverkningsenhet 1 potenshöjande örtpreparat 1 granskning av läkemedlet corlentor/procoralan som innehåller ivabradin 1 kapsel 1 laropiprant 1 antidepressiva läkemedel 1 tadim (kolistimetat) 1 vigilans 1 hepatit c-infektion 1 synacthen 1 bortezomib 1 anapen junior 1 piroxikam 1 urininkontinens urinvägssymtom 1 licensläkemedel i npl 1 återkalla 1 blodcirkulation 1 tandtekniska arbeten 1 metastaserande 1 numeta g16e 1 extempore 1 dronedarone 1 roche 1 märkning av läkemedel 1 socialdepartementet 1 nexavar 1 allvarliga 1 index 1 vite 1 hypotyreos 1 direktiv 2010/84/eu 1 hårfärgningsmedel och allergirisk 1 tillgänglighet 1 efsa 1 inhalation 1 chefer 1 animaliskt ursprung 1 ergotaminderivat 1 månadsrapport från chmp 1 rökning 1 mmr 1 macrodex 1 ketokonazolschampo 1 nolvadex 1 humana och veterinära produkter 1 indometacin 1 lagerberedning 1 expertmöte 1 fara 1 tyco healthcare group lp 1 ac300 1 försäljningsställen 1 rasilezhct 1 endokrinologi 1 anställning 1 utredningen 1 parfymer 1 ny 1 elektroniska licensansökningar 1 infliximab 1 förväxling av läkemedel 1 övervaka andning 1 teratogen 1 biosimilars 1 alkoholabstinens 1 produktfel 1 lenalidomid 1 kontraindikation 1 vimpat sirap 15 mg/ml 1 kvalitetsregister 1 uppdatering läkemedelsverkets föreskrifter 1 prevention 1 myosit 1 metadon 1 proton engeneering ab 1 lma 1 kurser 1 •mdai 1 natriumvalproat 1 numeta g13e 1 egenkontroll 1 skadefall 1 who 1 lecensläkemedel 1 nanomaterial 1 noma 1 förgiftning 1 nefrogen systemisk fibros 1 danmark 1 rimactan 1 njurfunktion 1 duet trs loading units 1 modafinil orchid 1 ledning 1 plastlinser 1 hepatit b 1 sepsis 1 känselbortfall 1 livsmedelslagen 1 zeftera 1 cmv-infektioner 1 genomgång 1 synacthen depot 1 läkemedelssubstans 1 diklazepam 1 överhettning 1 pasireotid 1 rökavvänjning 1 humant herpesvirus 5 1 macrolane 1 2014 1 sfda 1 dialog 1 trusopt 1 standard 1 kontaktlinsvätskor 1 pyrazolam 1 leversvikt 1 röntgenundersökningar 1 hjärtkärlbiverkning 1 e-cigaretter 1 atazanavir 1 tamoxifen 1 beta-agonister 1 qrd 1 rexambro 1 koagulation 1 stickprovskontroll 1 fästing 1 antiemetikum 1 saba 1 gadolinium 1 bengt wittgren 1 cervarix 1 dress 1 viagra 1 översyn 1 boehringer ingelheim ab 1 depression 1 hudsalvor 1 avreglering 1 stulna läkemedel 1 nitrolingual 1 intravenöst 1 egentillverkade 1 förpackning 1 caretech 1 hund 1 vrf20 1 arbetsmiljöverket 1 lusthöjande 1 human 1 bruksanvisningar 1 dental 1 pip-bröstimplantat 1 christina åkerman 1 ansm 1 sibu slim 1 avancerade terapier 1 lanzo 1 carboplatin 1 eco-o-lift 1 onkologi 1 lever 1 bröstundersökning 1 handikapp 1 vigilance 1 partiklar 1 nsf 1 dexacortal 1 licenspreparat 1 vidaza 1 god vigilans praxis 1 kalium- och natriumlösningar 1 claudicatio intermittens 1 skiljedom 1 certifikat 1 hjärt-kärlsjukdomar 1 likvärdiga 1 bromhex 1 thoraxkirurgi 1 antibiotikabehandling i tandvården 1 öppenvårdsapoteket 1 enterotabletter 1 riskklassificering 1 ändrad 1 kontroll av solskyddsmedel 1 herceptin 1 pedea 1 tandmaterial 1 antipsykosläkemedel 1 forskningsprogram 1 överklagan 1 europiska läkemedelsmyndigheten ema 1 samband 1 5-eapb 1 fluoxetin 1 styrka 1 svenska 1 ingen brist 1 granskningsrapport 1 dialysapparater 1 läkemedelsakademien 1 fungoral 1 smittskyddsinstitutet 1 modafinil teva 1 bisi 1 antidotlista 1 nepi 1 restriktioner 1 pga 1 metylfenidat 1 ansökan 1 sömnstörning 1 darunavir 1 njurtransplaterade 1 recip 1 riktlinjer 1 bruksanvisning 1 intravenösa järnpreparat 1 pacira pharmaceuticals 1 Physioneal Clear-Flex 1 hokkaido 1 olaglig 1 förpackningsutformning 1 ergotism 1 rifampicin 1 blödarsjuka 1 revision 1 in vitro 1 cytomegalvirus 1 options evolve 1 levonorgestrel 1 röda hund 1 nutritionsmedel 1 katinoner 1 probe 1 klopidogrel 1 ekonomisk rapport 1 diamox (acetazolamid) 250 mg 1 resistensutveckling 1 morfin 1 miljöpåverkan 1 skrivelser 1 studier 1 tillverkningssatser 1 prostaglandinanaloger (pga 1 optik 1 men att läkemedlen fortsätter tillverkas vid BVL tills en alternativ tillverkare har godkänts. 1 hot 1 ögonsalva 1 starr 1 patientinformation 1 insulinpump 1 p-piller 1 busilvex 1 akutpiller 1 antivirala läkemedel 1 gasemboli 1 bakterietillväxt 1 ees 1 immunglobulin 1 produktresumé 1 rapportera 1 europeiska 1 pl 1 sidoeffekter 1 bantningspiller 1 signal 1 glukokortikoid 1 uppsala health summit 1 corlentor 1 adverse reactions 1 blodproppsbildning 1 odt 1 pulsoximeter 1 miljöredovisning 1 poster 1 sweweb 1 tbe 1 infusionslösningar 1 referral 1 cellulosafilter 1 avandamet 1 produktregister 1 peristeen 1 pure power 1 beta-interferon 1 porcint thyroideaextrakt 1 meprobamat 1 meddelarskydd 1 angiotensin converting enzymhämmare 1 viskoelastisk 1 vrf30 1 lakosamid 1 kontamination 1 ny bedömning och ett nytt recept 1 rekommedation 1 coopervision manufacturing 1 vacuum 1 elektroniskt expertstöd 1 leveranser 1 meloxikam 1 aktiva 1 ras 1 förmaksflimmer 1 elektroniska 1 kina 1 bildspel 1 journalsystem 1 parlode 1 immunitet 1 redux 1 direktiv 2001/83/eu 1 depocyte 1 ery-max 1 alternativ produkt 1 riprazohct 1 resistens 1 receptbelagda läkemedel 1 dextran70 1 ben venue 1 kondylom (könsvårtor) 1 antivirala medel 1 leverfunktion 1 scootrar 1 fästinghalsband 1 hexacima/hexyon 1 örtpreparat 1 juni 1 tarmperforering 1 enfilcon dk 100 aspeheric 1 medicinska riskgrupper 1 faryngotonsillit 1 regulatorisk rådgivning 1 europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté 1 medicintekniska regelverket 1 borrelia 1 urinblåsecancer 1 estetisk behandling 1 ce-märkt 1 försäljningsställe 1 fluoroamfetamin 1 branschorganisation 1 hårfärgningsprodukter 1 säkerhetskommitté 1 solvent/detergent 1 toalett 1 autoinjektorer 1 ny chef 1 interaktionsmodul 1 cmv 1 säkerhetproduktinformation 1 viktminskningspreparat 1 felaktig marknadsföring 1 delårsbokslut 1 spädbarn 1 guideline on nordic packages 1 läppförstoring 1 strategisk kommunikation 1 •flubromazepam 1 clr medicals international 1 elastomeriska 1 escitalopram 1 rubella 1 evab 1 rotateq 1 skydd 1 besvär 1 specialistläkare 1 intraokulära 1 förorenade 1 enhetschef 1 glasögonbutiker 1 rollatorer 1 kunskapsutbyte 1 dexibuprofen 1 mars 2012 1 journalister 1 råd 1 bieffekter 1 upprop 1 lv 1 licenskravet 1 vitamin skillnad 1 blodproppar 1 endosbehållare 1 infertilitet 1 glytrin 1 farmakologi 1 hästkött 1 jordbruksverket 1 årsredovisning 1 jodtabletter 1 forster 1 ändringar av användningen av läkemedel som innehåller metoklopramid 1 2009 1 endoskopi 1 calcium-sandoz 1 livsmedelsanvisning 1 drug reactions 1 sveriges kommuner och landstings 1 biophausia 1 beroende 1 kimland 1 epipen 1 skiljedomsärende 1 doribax 1 ivig) 1 nyttan 1 försäljningstillstånd 1 crime medicine 1 gynekologi 1 neurologiska biverkningar 1 beslutrekommendationer 1 röntgensensor 1 potensmedel 1 antiviraler 1 medarbetarundersökning 1 cosopt 1 e-cigg 1 bensodiazepiner 1 patientdata 1 seminarier 1 rådgivning 1 klassning 1 7 februari 2014 i uppsala 1 sydkorea 1 läkemedelssäkerhet 1 svensk 1 regelverkets krav 1 uppföljning av marknadskontroll 1 dosett 1 pantoloc 1 öab 1 boston scientific 1 priorix 1 metagenomik 1 gnrh-analogbehandling 1 hälsa 1 eu-förordning 1 hydroxizin 1 prostatacancer 1 systemstöd 1 metadonlösningar 1 stabil angina pectoris (kärlkramp) 1 kastrationseffekt 1 actavis 1 medicinska problem 1 samtycke 1 torisel 1 förtroende 1 media 1 kontaminering 1 sammanställning 1 tull 1 prolia 1 samnordiska förpackningar 1 dialysapparat 1 stesolid 1 användning 1 europafarmakopén 1 kommunal 1 pcv 1 hjärtproblem 1 vävnader 1 eldrivna fordon 1 brott 1 innehållsämnen 1 vävnadslim 1 folotyn 1 nya ansökningar för godkännande av marknadsföringstillstånd 1 bisolvon 1 statiner 1 apoteksmarknaden 1 nsaid 1 omsorg 1 undersökning 1 svenska marknaden 1 endotoxiner 1 arbetsplats 1 experter 1 förväxling 1 förlossningsvård 1 urologi 1 jordbävning 1 nationell läkemedelsstrategi 1 albumin 1 enteral administrering 1 solskydd 1 lisdexamfetamin 1 olaga läkemedel 1 super slim 1 image level 1 sociala medier 1 pantoprazol 1 mepact 1 injektionslösning 1 schizofreni 1 avaira sphere 1 kungsträdgården 1 nimesulid 1 etinylestradiol 1 statinbehandling 1 analyser 1 invega 1 svar 1 belastning 1 hps2-thrive 1 mänsklig 1 vissa utvärtes läkemedel 1 Rheomacrodex 1 buprenorfin 1 akneläkemedlet diane 35 1 nikotin 1 apotekens service 1 kärl 1 kloramfenikol 1 godkänt 1 åtagande 1 redux retinalin 500 mg 1 begränsad tillgång 1 läkemedelsföretag 1 ondansetron 1 ventrombos 1 europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté 1 internetförsäljning 1 solskyddsprodukter 1 taurolock 1 oxikodonhydroklorid 1 periodisk säkerhetsrapportering 1 filter 1 neutralplattor 1 novomix 30 penfill 1 hälsofarlig 1 champix 1 kärlröntgen 1 tatueringar 1 tatueringsfärger 1 ambroxol 1 ferumoxytol 1 smf 1 forum 1 farmakopé 1 tillverkningen 1 adrenalin galenica senese 1 vuxna 1 gvp 1 mistrapharma 1 infusionspump 1 moduler 1 konjunktivit 1 injektionspennor 1 distribution 1 kaliumjodid 1 utbytbarhet 1 kosmetik 1 wartec 1 kolesterol 1 nutraluxe md 1 dentala material 1 aprotinin 1 glubrava 1 myndighetssamordning 1 bmi 1 stroke 1 återkallade 1 podofyllotoxin 1 tillfälligt slut 1 konserveringsmedel 1 infusionsset 1 byte 1 okontrollerade läkemedel 1 medicintekniska ögonsköljningsvätskor 1 olaga handel 1 toalettförhöjning 1 pcv-1 1 zanamivir 1 etac supply center ab 1 nanopartiklar 1 mdx3 1 godkända 1 meningit 1 tradil 1 rss 1 temodal 1 insulinreservoarer 1 modafinil mylan 1 pulver 1 autoinjektorn 1 transfusion 1 sfinx 1 ehälsomyndig 1 belgien 1 placebo 1 omrigam 1 subutex 1 senisibilitet 1 ketoprofengel 1 socialdepartement 1 sfs 2011:309 1 apotekssymbol 1 europa 1 kunskapsstöd om administrering av läkemedel via enteral infart. 1 ämnesguiden 1 depott 1 produkter 1 penicillin v 1 ketoflex 1 farmaci 1 mänskliga vävnader celler 1 läckage 1 magnesium 1 folkhälsoinstitutet 1 acth-preparat 1 expertgrupp 1 europeiska farmakopén (european pharmacopoeia) 1 tatuerare 1 tobak 1 mabcampath 1 cilostazol 1 dithiodesmetylcarbodenafil 1 dagens nyheter 1 hjärt/kärlsjukdom 1 revlimid 1 påståenden 1 covidien 1 eye q all day 1 gd sanco 1 apoteksomregleringen 1 sugklocka 1 ändringar 1 godkänt läkemedel 1 anmäl 1 sterilisering 1 internethandel 1 aterosklerotiska sjukdomar 1 nebulisator 1 maskinell dosdispensering 1 buccolam 1 effekter 1 behandling av illamående och kräkningar 1 biologisk vävnad 1 barnlöshet 1 deltametrin 1 toxisk 1 oxikodonläkemedel 1 bisfosfonater 1 förskrivning av vissa livsmedel 1 metysergid 1 paracetamol 1 sterilitet 1 syremättnadsmätare 1 bröstcancer 1 säkerhetsutvärdering 1 hjärta 1 ms 1 informationsdag 1 pharmacovigilance risk assessment committee 1 accufuser easybolus 1 vetensakplig rådgivning 1 domperidon 1 rasilez 1 ce-märkningen 1 säkerhetskommitté prac 1 fönstertittarsjuka 1 it-plattform 1 kontraindikationer 1 nytta-riskbedömning 1 pazopanib 1 invärtes organ 1 fotosensibilisering 1 protelos/osseor 1 workshop 1 silikonbröst 1 näsdroppar 1 marknadsföras 1 danska 1 klass 1 1 mah 1 läkemedelsriksdagen 1 varenklin 1 läkemedelskongressen 1 plasma 1 sköldkörtelcancer 1 hälsosamt åldrande 1 signifor 1 begränsning 1 generiska läkemedel 1 sildenafil 1 andningsdepression 1 kanyler 1 riksstämma 1 screening 1 hydroxietylstärkelse (hes) 1 uppsalas konsert- och kongress 1 klassningsriktlinje 1 narkotikaklassade 1 läkemedelsansökningar 1 korttidsbehandling av sömnlöshet 1 hudläkare 1 psykisk 1 koagulationsfaktor 1 växtbaserade läkemedel 1 novomix 30 flexpen 100 e/ml injektionsvätska 1 hämma eller avbryta mjölkproduktionen 1 us surgical 1 öppenhet 1 advagraf 1 förebyggande 1 modiodal 1 suturering kirurgi 1 restylane perlane 1 finasteridbehandling 1 uppdateringar av regelverket 1 förfalskade läkemedel 1 ämnesområdesansvarig 1 nässpray 1 syn 1 insulinpumpar 1 skattningsskalor 1 e-tjänst 1 läkemedel i butik 1 dexametason 1 kontrastmedel 1 husdjur 1 bristsituation 1 förskivarkod 1 medicinsk effekt 1 hjärtinfarkt 1 sparris 1 tatuering 1 narkotikaförteckning 1 rhabdomyolys 1 hepatit c 1 symbicort 1 vaccinbiverkning 1 pravidel 1 läkemedel på nätet 1 minnesstörningar 1 licensmotivering 1 losec 1 aggressivitet 1 trasylol 1 protaminsulfat 1 visco supreme 1 starrkirurgi 1 akutpreventivmedel 1 förgiftningar 1 tamiflu 1 remiss 1 allergiska reaktioner 1 reninangiotensinsystemet 1 lopinavir 1 antibiotikapreparat 1 solljus 1 samråd 1 ersättning 1 modafinil orifarm 1 felöversättning 1 generaldirektör 1 kemikalier 1 dexametason rosemont oral lösning 1 körförmåga 1 medarbetare 1 ketalar 1 varningsmeddelande 1 keratit 1 biverkningsrapport 1 waran 1 nationella medicinska informationssystem 1 multipel skleros 1 avastin 1 interaktionsmodulerna 1 vätskor för sköljning av ögon 1 mars 1 batning 1 maxdos 1 4-emc 1 allmänmedicin 1 vattenlavemang 1 300 mg 1 neuroleptikapreparat 1 avaglim 1 endagslinser 1 koagelbildning 1 fabrik 1 vårdrelaterade infektioner 1 european antibiotic awareness day 1 rutininspektion 1 mänskiga vävnader och celler 1 counterfeit 1 hemofili 1 avandia 1 swedental 1 nmi 1 pro-epanutin 1 rapportering 1 armstöd 1 inhalationsspray 1 pressmeddelande 1 sverige. 1 levertransplaterade 1 hesra 1 betametasone 1 finasterid 1 säkerhetsövervakning 1 fluenz 1 medcinteknisk produkt 1 licensansökan 1 optiker 1 budesonid 1 suscard 1 sme 1 diabetes mellitus 1 egenvård 1 boceprevir 1 kommitté 1 kortison 1 blefarit 1 lyftvagn i kombination med skötbord 1 handla läkemedel säkert 1 parabener 1 vävnadsföreskrifterna 1 säsongsinfluensa 1 klamydia 1 angiox 1 grundkurs 1 nexium 1 bioteknologi 1 24-timmarsregeln 1 handläggning 1 tredaptiv 1 nitroglycerin 1 dermatolog 1 registerstudie 1 alkoholservetterna 1 rekommenderad 1 vävnad 1 tandersättningsmaterial 1 guideline 1 potensprodukter 1 tramadol 1 abstinens 1 cayston 1 restnoteringar 1 kvalitetsbrist 1 hudbesvär 1 anställda 1 kortisonliknande 1 sjukhusundantaget 1 programmeringsfel 1 pralatrexat 1 ergenyl (natriumvalproat) 1 Visa alla taggar
Media-no-image

LV-medarbetare i nationell samverkansgrupp

Nyheter   •   2014-08-25 10:52 CEST

Tre medarbetare har utsetts att representera Läkemedelsverket i en nationell samverkansgrupp mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.

Media-no-image

Senarelagt införande av kommunikationslösning för licensansökningar

Nyheter   •   2014-08-22 13:12 CEST

Läkemedelsverket och eHälsomyndigheten (tidigare Apotekens Service AB) har sedan 2013 ett regeringsuppdrag att ta fram ett elektroniskt system för licensansökningar. Lanseringen av den nya kommunikationslösningen som var planerad till den 1 oktober, senareläggs till uppskattningsvis tidigast andra kvartalet 2015.

Media-no-image

Läkemedelsverket presenterar delårsrapport för januari – juni 2014

Nyheter   •   2014-08-15 16:40 CEST

Läkemedelsverket lämnar idag sin delårsrapport för första halvåret till regeringen. Det ekonomiska resultatet överensstämmer med tidigare månadsrapporter och prognoser. Delårsrapporten visar att Läkemedelsverket har en stabil ekonomi, även om resultatet visar ett underskott på drygt 31 miljoner.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (juli 2014)

Nyheter   •   2014-08-07 16:43 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2014.

Media-no-image

Klinisk prövning med genmodifierad organism - tillfälle att lämna synpunkter

Nyheter   •   2014-08-06 14:58 CEST

Enligt lagen måste allmänheten informeras när Läkemedelsverket får in en ansökan om klinisk prövning med genetiskt modifierad organism. Därför ger vi nu allmänheten tillfälle att lämna synpunkter innan beslut tas om avsiktligt utsättande av genmodifierad organism i miljön i samband med klinisk prövning.

Media-no-image

Levonorgestrel och ulipristal är lämpliga akutpreventivmedel för alla kvinnor, oavsett kroppsvikt

Nyheter   •   2014-07-24 17:41 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har avslutat sin granskning av akutpreventivmedel som innehåller levonorgestrel eller ulipristalacetat för att utreda om ökad kroppsvikt påverkar deras effekt när det gäller att förhindra graviditet efter oskyddat samlag eller när en preventivmetod inte fungerat.

Media-no-image

Fem nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2014-07-22 14:17 CEST

Regeringen har beslutat att fem nya ämnen ska klassas som narkotika från den 19 augusti.

Media-no-image

PRAC rekommenderar begränsad användning av bromokriptin för att stoppa produktion av bröstmjölk

Nyheter   •   2014-07-14 16:01 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att läkemedel som innehåller bromokroptin (i styrkor upp till 2,5 mg) endast ska användas för att hämma eller avbryta mjölkproduktionen hos kvinnor som fött barn om det finns tvingande medicinska skäl. Indikationen skiljer sig för närvarande åt mellan olika EU-länder, men föreslås nu bli samstämmig.

Media-no-image

PRAC rekommenderar tillfällig indragning och omformulering av orala metadonlösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt

Nyheter   •   2014-07-11 15:48 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC har slutfört en granskning av metadonläkemedel som tas via munnen (lösningar och tabletter) som innehåller hjälpämnet povidon. Kommittén rekommenderar nu tillfällig indragning av lösningar som innehåller povidon med hög molekylvikt, medan tabletter som innehåller povidon med låg molekylvikt blir kvar med ändringar i produktinformationen.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (juni 2014)

Nyheter   •   2014-07-07 16:36 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juni 2014.

Media-no-image

Ny vägledning för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar

Nyheter   •   2014-07-04 15:29 CEST

Läkemedelsverket har uppdaterat den gemensamma vägledningen för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar. Vägledningen ger förklaringar och exempel på hur gällande föreskrifter ska tolkas. Syftet med regelverket är att patienterna ska få tydlig och användarvänlig information, samt minska risken för förväxling och felanvändning.

Media-no-image

Skärpt vaksamhet krävs när långverkande oxikodonläkemedel byter namn

Nyheter   •   2014-07-03 14:01 CEST

Skärpt vaksamhet krävs för att minska risken för förväxlingar under den övergångsperiod då alla långverkande oxikodonläkemedel byter namn så att ordet ”Depot” läggs till i läkemedelsnamnet.

Media-no-image

Läkemedelsverket förbjuder försäljningen av nagellacket Depend GelLack

Nyheter   •   2014-07-03 12:19 CEST

Läkemedelsverket förbjuder Depend Cosmetic AB att sälja och leverera produkten Depend GelLack för konsumentbruk. Läkemedelsverket anser att nagellacket Depend GelLack innebär en allvarlig risk för människors hälsa på grund av dess stora allergirisk. Därför har verket beslutat att förbjuda försäljningen av produkten så att inte fler konsumenter drabbas av oönskade effekter.

Media-no-image

Nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem

Nyheter   •   2014-07-01 09:25 CEST

Läkemedelsverket har tagit fram nya föreskrifter för nationella medicinska informationssystem. Föreskrifterna som börjar gälla den 1 juli 2014 ger en plattform för dialog mellan Läkemedelsverket, tillverkare, beställare och andra berörda. Det nya regelverket ska skapa säkrare och effektivare funktioner för hur program kravställs, utvecklas, installeras och underhålls..

Media-no-image

Granskning av marknaden för eldrivna fordon för rörelsehindrade

Nyheter   •   2014-06-25 10:09 CEST

Läkemedelsverket genomförde hösten 2013 en granskning av eldrivna fordon för rörelsehindrade. Syftet var att undersöka om det finns produkter som borde vara CE-märkta men inte är det alternativt om det finns CE-märkta produkter som inte uppfyller det medicintekniska regelverkets krav. Granskningen visade att dessa fordon inte alltid är att betrakta som medicintekniska produkter.

Media-no-image

Nya rekommendationer för behandling av akne

Nyheter   •   2014-06-19 10:10 CEST

Läkemedelsverket har i samarbete med Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny behandlingsrekommendation för akne. Viktiga punkter i rekommendationen är att lokalbehandling är grundläggande behandling, att antibiotikabehandling vid akne bör begränsas och att isotretinoin kan övervägas i allvarliga fall.

Media-no-image

Granskning av ibuprofen inleds

Nyheter   •   2014-06-13 16:56 CEST

EMAs säkerhetskommitté PRAC har påbörjat en granskning för att utvärdera risken för hjärt-kärlbiverkningar av läkemedel som innehåller ibuprofen när det används i höga doser under lång tid.

Media-no-image

Absenor tabletter 300 mg avregistreras

Nyheter   •   2014-06-11 10:04 CEST

Absenor tabletter 300 mg avregistreras den 30 juni på företagets egen begäran. Absenor enterotabletter 300 mg och Absenor Depot depottabletter 300 mg kommer att finnas kvar på marknaden.

Media-no-image

Läkemedelsboken nu som app och med öppna webbtjänster

Nyheter   •   2014-06-05 15:59 CEST

Läkemedelsboken 2014 (LB 2014) släpptes i december förra året som tryckt bok och elektroniskt via webbplatsen www.läkemedelsboken.se. Nu finns LB 2014 även som app för iOS respektive Android. Dessutom har LB släppt öppna webbtjänster, och all information finns också tillgänglig som öppen källkod.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (maj 2014)

Nyheter   •   2014-06-05 09:59 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.