Taggar

Myndighet

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (september 2015)

Nyheter   •   2015-10-02 15:00 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i september 2015.

Media-no-image

Direktör för verksamhetsområdet Tillsyn går till Finansdepartementet

Nyheter   •   2015-09-24 13:45 CEST

​​Karin Hååg, direktör för verksamhetsområdet Tillsyn lämnar Läkemedelsverket efter fyra år och blir departementsråd vid Finansdepartementet.

Media-no-image

Många flyktingar förgiftade av svamp

Nyheter   •   2015-09-21 13:57 CEST

Tyska myndigheter rapporterar om ett trettiotal fall av svampförgiftningar bland flyktingar under förra veckan. Det rör sig om förgiftningar med lömsk flugsvamp som, liksom den vita flugsvampen, kan vara mycket svår att skilja från ätliga svampsorter som förekommer i mellanöstern och Asien.

Media-no-image

Innehåll av vissa utvalda hjälpämnen i läkemedel är nu tillgänglig i informationssystem för läkemedel

Nyheter   •   2015-09-11 12:48 CEST

De tre informationssystemen NPL, VARA och Sil-databasen har uppdaterats med information om vissa hjälpämnen. Syftet med uppdateringen är att öka patientsäkerheten genom att ge information om utvalda hjälpämnen vars förekomst i läkemedlet kan vara viktig att uppmärksamma. Exempel på hjälpämnen är laktos, jordnötolja och lanolin.

Media-no-image

Välkommen till Farmakopékonferensen 2016

Nyheter   •   2015-09-11 10:41 CEST

Läkemedelsverket och Svenska farmakopékommittén inbjuder till farmakopékonferens torsdagen den 4 februari 2016 i Uppsala.

Media-no-image

Förslag på samordnad mätning av läkemedel i miljön

Nyheter   •   2015-09-08 09:24 CEST

Miljö är ett av sju insatsområden inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Arbetsgruppen för miljöindikatorer har nu lämnat förslag till Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL-kansliet) och Socialdepartementet på 22 läkemedelssubstanser vars förekomst i vattenmiljö är relevant att bevaka i miljön.

Media-no-image

Neurokirurgisk övervakningsutrustning behöver kontrolleras

Nyheter   •   2015-09-04 09:28 CEST

Tillverkaren Integra Lifesciences har skickat säkerhetsinformation om bland annat behovet av täta kontroller av intrakraniella monitorer Camino ICP Monitor och Licox PtO2 Monitor vid vissa situationer. Säkerhetsinformationen har skickats till sjukhusen på grund av risken för utebliven ljudsignal i monitorerna.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (juli 2015)

Nyheter   •   2015-08-19 09:26 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i juli 2015.

Media-no-image

Säkerhetsprofilen för vaccin mot humant papillomvirus (HPV) ska klargöras ytterligare av EMA

Nyheter   •   2015-07-13 09:32 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har inlett en översyn av HPV-vacciner för att ytterligare klargöra aspekter gällande deras säkerhetsprofil. De HPV-vacciner som är godkända i Sverige är Gardasil/Silgard, Gardasil 9 och Cervarix. Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte, och under pågående översyn är rekommendationerna för användningen av vaccinerna oförändrade.

Media-no-image

Förteckning över livsmedel uppdaterad

Nyheter   •   2015-07-01 10:33 CEST

Bilaga 1 till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel har uppdaterats och träder i kraft den 1 juli 2015.

Media-no-image

Förslag mot förfalskning av recept på narkotika

Nyheter   •   2015-06-29 09:13 CEST

Alla särskilda läkemedel, exempelvis narkotiska läkemedel och anabola steroider, ska som huvudregel bara få förskrivas elektroniskt. Det föreslår Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i en utredning som lämnas till regeringen i dag. Syftet är att göra det svårare att manipulera och förfalska recept.

Media-no-image

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av hepatit C

Nyheter   •   2015-06-26 09:15 CEST

Utvecklingen inom hepatit C-området har gått mycket snabbt de senaste åren. Under 2014 tog Läkemedelsverket i samverkan med Referensgruppen för antiviral terapi (RAV) fram ett kunskapsunderlag om behandling av hepatit C-virusinfektion. Dokumentet har nu uppdaterats då flera nya läkemedel har godkänts och kunskapen om läkemedlen har ökat.

Media-no-image

Granskning av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare har inletts

Nyheter   •   2015-06-12 14:28 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga.

Media-no-image

Seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete för sjukvårdspersonal

Nyheter   •   2015-06-11 13:51 CEST

Den 10 november ger Läkemedelsverket en presentation av sitt patientsäkerhetsarbete för hälso- och sjukvården. Under en eftermiddag tas olika frågor upp, till exempel olaga läkemedelshantering, regelverk och aktuella säkerhetsfrågor.

Media-no-image

Granskning av läkemedelsindustri och sjukvård genererar både beröm och klander

Nyheter   •   2015-06-10 09:10 CEST

Läkemedelsverkets tillsyn av läkemedelsindustrin och sjukvården under 2014 visar på god följsamhet till regelverket. Avvikelser hos tillverkare berör främst kvalitetssystem, dokumentation samt lokaler och utrustning. Inom sjukvården handlar avvikelserna främst om området kliniska prövningar.

Media-no-image

Läkemedelsverket förbjuder försäljning av Ionosil Kolloidalt Silver med olika påståenden om läkemedelseffekt

Nyheter   •   2015-06-09 09:06 CEST

Läkemedelsverket har beslutat att Ion Silver AB måste upphöra att försälja och marknadsföra produkten Ionosil Kolloidalt Silver med påståenden om att produkten förebygger och behandlar diverse sjukdomar. Beslutet gäller omedelbart och är förenat med vite.

Media-no-image

Registrera ditt innehav av ättiksyraanhydrid

Nyheter   •   2015-06-08 09:59 CEST

Från och med den 1 juli 2015 gäller registreringskrav för innehav av ättiksyraanhydrid.

Media-no-image

Receptfria läkemedel används ändamålsenligt

Nyheter   •   2015-06-03 16:21 CEST

Användningen av receptfria läkemedel ser överlag betryggande ut, men vissa områden kan bli bättre. Detta gäller främst rådgivningen till konsumenter, ungas användning av värktabletter, kassation och förvaring av läkemedel och användningen av paracetamoltabletter. Läkemedelsverket har sammanfattat sex studier om receptfria läkemedel som genomförts åren 2008-2013.

Media-no-image

16 nya ämnen narkotikaklassas

Nyheter   •   2015-06-01 10:18 CEST

Regeringen har beslutat att 16 nya ämnen narkotikaklassas den 9 juni.

Media-no-image

Förslag om att alla restnoterade läkemedel ska rapporteras

Nyheter   •   2015-06-01 10:08 CEST

​Läkemedelsverket föreslår i en ny utredning att läkemedelsföretagen ska bli skyldiga att anmäla alla restnoteringar på läkemedel till myndigheten. Samordnad publicering av anmälda restnoteringar föreslås också införas, liksom sanktionsmöjligheter för företag som inte följer rapporteringsplikten.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.