Skip to main content

EMA granskar risk för feldosering med metotrexat

Nyhet   •   Apr 16, 2018 11:07 CEST

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av risken för feldosering med läkemedel som innehåller metotrexat, som används för att behandla cancer och vissa typer av inflammatoriska tillstånd. Granskningen inleds efter fortsatta rapporter om överdosering.

När metotrexat används för inflammatoriska sjukdomar, såsom artrit och psoriasis, tas läkemedlet en gång i veckan. För behandling av vissa typer av cancer är dosen högre och läkemedlet används oftare. Av misstag har vissa patienter felaktigt tagit en dos varje dag istället för varje vecka. Till följd av detta har patienter fått för mycket av läkemedlet, vilket i vissa fall lett till allvarliga konsekvenser.

Risken för feldosering med metotrexat har varit känd i många år. För att minska risken finns redan flera åtgärder vidtagna, inklusive användning av visuella påminnelser på läkemedelsförpackningarna, i vissa EU-länder. En nyligen genomförd sammanställning av säkerhetsdata har dock visat att allvarliga biverkningar relaterade till överdosering, inklusive dödsfall, fortfarande förekommer i Europa.

EMA: s säkerhetskommitté PRAC kommer nu att undersöka tillgängliga data och ge rekommendationer om ytterligare åtgärder behövs för att minimera risken för feldosering.

Mer om läkemedlet

Metotrexat används för att behandla cancer såsom akut lymfoblastisk leukemi (ALL) och olika inflammatoriska tillstånd, inklusive reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis och psoriasisartrit. Metotrexat kan tas oralt (via munnen) eller ges som injektion.

                                                                                  

Relaterad information

Nyhet från EMA (2018-04-13)

Kontakta oss

Helena Möllby, terapiområdesansvarig
Tel: 018-18 36 01