Skip to main content

Finns inget behov av en farmaceutläkemedelskategori i Sverige

Nyhet   •   Apr 05, 2018 09:03 CEST

Läkemedelsverket ser inget uppenbart behov av en ny kategori läkemedel utöver receptfria och receptbelagda läkemedel. Men informationen till patienter kan förbättras ytterligare. Det visar en kartläggning som myndigheten har gjort på uppdrag av Socialdepartementet.

– Patientnytta och patientsäkerhet har varit myndighetens fokus under kartläggningen och vi ser inte att det idag finns någon anledning att ytterligare öka tillgången eller ändra förutsättningarna genom att lägga till någon ny läkemedelskategori för den receptfria försäljningen i Sverige, säger Brita Sjöström.

Tillgången till receptfria läkemedel via apotek/webbhandel och detaljhandel är tillräcklig. I en europeisk jämförelse med länder som idag har en farmaceutläkemedelskategori finns flera av de läkemedel som tillhör kategorin farmaceutläkemedel redan tillgängliga som receptfria läkemedel i Sverige.

– Egenvården som inkluderar receptfria läkemedel avlastar sjukvården på ett effektivt sätt men den kan utvecklas och förbättras. Här behöver vi gemensamt ta ett samlat grepp myndigheter, vårdgivare och apotekssektorn när det gäller förbättring och effektivisering av information och rådgivning vid egenvård, säger Brita Sjöström.

Uppdraget

I en komplettering i regleringsbrevet för 2017 fick Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga och analysera den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel.

Avgränsningar

Läkemedelsverket har i denna rapport kartlagt förutsättningarna för egenvårdsbehandling med receptfria läkemedel. Uppdraget omfattar inte frågor som rör förskrivningsrätt eller att utvärdera gällande lagstiftning eller ge konkreta förslag på ändringar. Läkemedelsverket har inte heller utrett vilka läkemedel som skulle ingå i en eventuell farmaceutläkemedelskategori i Sverige.

                                                                                  

Relaterad information

Rapport: Kartläggning av förutsättningarna för behandling med receptfria läkemedel
(mars 2018)

Kontakta oss

Brita Sjöström, projektledare
Tel: 072-565 39 90