Skip to main content

Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF)

Nyhet   •   Feb 11, 2011 09:39 CET

En europeisk värdering av risken för att utveckla nefrogen systemisk fibros (NSF) vid användning av kontrastmedel med gadolinium (Gd) har slutförts. Produktresuméerna kommer nu att harmoniseras inom EU för Gd-kontrastmedlen som har delats upp i tre olika riskgrupper.

Baserat på nuvarande tillgängliga uppgifter har man enats om följande NSF-riskklassificering för Gd-kontrastmedel:

Hög risk

  • Omniscan (gadodiamid)
  • Optimark (gadovesetamid)
  • Magnevist (gadopentetsyra)

Medelhög risk

  • MultiHance (gadobensyra)
  • Primovist (gadoxetinsyra)
  • Vasovist (gadofosveset)

Låg risk

  • Gadovist (gadobutrol)
  • ProHance (gadoteridol)
  • Dotarem (gadotersyra)

Nefrogen systemisk fibros (NSF) är ett allvarligt och livshotande tillstånd som karakteriseras av att det bildas bindväv i huden som blir förtjockad, grov och hård, vilket ibland leder till kontrakturer och orörlighet i leder. Patienter med NSF kan ha systemiskt engagemang av andra organ, däribland lungor, lever, muskler och hjärta.

Gd-kontrastmedel har delats in i tre NSF-riskgrupper baserat på deras termodynamiska och kinetiska egenskaper. Produktresuméerna kommer nu att harmoniseras inom EU.

I den senaste granskningen har man tagit hänsyn till data avseende risken för NSF hos patienter med nedsatt njurfunktion, patienter under den perioperativa perioden kring levertransplantation, användning till spädbarn, nyfödda och äldre, användning under graviditet och amning, behovet av screening med avseende på nedsatt njurfunktion före användning och dosrestriktioner, åtgärder för korrekt registrering av det Gd-kontrastmedel som används och vilka ytterligare studier som behövs inom området.

Råd till hälso- och sjukvårdspersonal