Skip to main content

Läkemedelsverket begär narkotikaklassning av o-desmetyltramadol

Nyhet   •   Feb 02, 2011 15:30 CET

Under 2010 påbörjade Läkemedelsverket en utredning av o-desmetyltramadol, en av de substanser som ingår i produkten Krypton, och har nu lämnat en begäran till regeringen om narkotikaklassning.

En narkotikaklassning av o-desmetyltramadol innebär att de produkter som innehåller substansen blir olagliga att tillverka, sälja och föra in till landet utan tillstånd från Läkemedelsverket.

I december 2010 berättade Rättsmedicinalverket att nio personer avlidit under 2010 till följd av användning av Krypton, en produkt som säljs via internet. Produkten innehåller kratom spetsat med o-desmetyltramadol.