Skip to main content

Läkemedelsverket följer upp apotekens returrätt

Nyhet   •   Nov 08, 2018 09:23 CET

Uppföljningsarbetet av returer av receptbelagda läkemedel kommer att pågå under tre år och återrapporteras årligen till Socialdepartementet med början 2019. Planen är att rapportera antal förpackningar per returkod samt det ekonomiska värdet av dessa. Uppföljningen planeras även att omfatta i vilken utsträckning returer återförs till säljbart lager eller destrueras.

Regeringen har gett i uppdrag åt Läkemedelsverket att följa utvecklingen av förslaget i proposition 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden, avseende rätt till retur av receptbelagda läkemedel för apotek. Läkemedelsverket har nu tagit fram en plan för hur uppföljningen ska genomföras.

Den första augusti 2018 ändrades lagen om handel med läkemedel, ändringen ger apotek rätt, att under vissa förutsättningar returnera receptbelagda läkemedel till partihandeln. Innan lagändringen fanns en frivillig branschöverenskommelse gällande rätten till retur av läkemedel.

Kontakt

Emil Schwan, läkemedelsinspektör
0722 - 36 49 50