Skip to main content

Läkemedelsverket har hittat spetsade potensprodukter i svenska butiker

Nyhet   •   Dec 05, 2013 10:19 CET

Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat att potensprodukter som säljs på nätet ofta innehåller otillåtna substanser. Under sommaren 2013 undersökte Läkemedelsverket potensprodukter även i fysiska butiker. Majoriteten av produkterna innehöll otillåtna substanser och substanserna var inte redovisade på förpackningen.

Av sju potensprodukter med marknadsföring ”naturlig” eller kosttillskott som Läkemedelsverket analyserade visar resultatet att fem var spetsade. Produkterna innehöll sildenafil eller varianter av sildenafil, så kallade sildenafilanaloger.

-  Potensproblem är inget man ska behandla och självmedicinera, det kan vara tecken på andra begynnande besvär. Här är det viktigt att uppsöka läkare för att få rätt behandling och medicin, säger Monika Johansson på Läkemedelsverket.

Sildenafil är en läkemedelssubstans som finns i godkända läkemedel och används vid behandling av impotens. Substansen kan påverka vissa mediciner, speciellt sådana som används för att behandla kärlkramp. Exempelvis kan patienter råka ut för kraftiga blodtrycksfall.

Råd till konsumenter

Använder du en produkt som marknadsförs som en naturlig potensprodukt som du tror kan innehålla otillåtna substanser uppmanar vi dig till:

·  Använd inte produkten

·  Kontakta sjukvården vid biverkningar

·  Anmäl misstänkta produkter till Läkemedelsverket. Det går bra att vara anonym.

Försäljningen hos de aktuella butikerna har upphört

Läkemedelsverket har varit i kontakt med butikerna som sålde produkterna som visade sig innehålla annat än vad som redovisats på innehållsförteckningen. Butikerna har fått information om vad verket har funnit i analysen vilket har resulterat i att butikerna har upphört med sin försäljning.

Läkemedelsverket kan inte utesluta att liknande produkter finns i andra butiker runt om i Sverige.

-  Som försäljare är du alltid ansvarig för din produkt och därför är det viktigt att du vet vad den innehåller så att du kan vara säker på vad du säljer säger Monika Johansson på Läkemedelsverket.

Produkt  Innehåll

Russinet:  93 mg sildenafil per kula

Maximum Guarana:  75 mg sildenafil per kula

Mr Effect:  128 mg sildenafilanaloger per kapsel

Almea extra Power for Men:  126 mg sildenafilanaloger per kapsel

Man Power:  52 mg sildenafilanaloger per kapsel

Prelox:  Potenssubstans inte påvisad

Doc Hammar:  Potenssubstans inte påvisad

 

Relaterad information 

Vad är olagliga läkemedel och hur gör jag rätt?

Giftinformationscentralen

Skicka in dina frågor om olagliga läkemedel

Kontakta oss

Monika Johansson
Docent, PhD
Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
018-17 42 13