Skip to main content

Läkemedelsverket på Läkemedelskongressen 8-10 november

Nyhet   •   Nov 05, 2010 12:45 CET

Läkemedelskongressen hålls den 8-10 november i Stockholm. Läkemedelsverket deltar med utställningsmonter och ett tiotal medarbetare deltar i seminarieprogrammet.

Måndag

14.00–14.30 (Sal 202) Läkemedel för djur – Läkemedelsverkets roll
Henrik Holst, veterinär

Tisdag

09.10-09.35 Huvudsymposium (sal ABC) Myndighetens makt och ansvar
Christina Åkerman, generaldirektör

11.00–12.30 (sal 202) Läkemedelsverkets syn på pilotprojektet vetenskaplig rådgivning tillsammans med TLV
Lena Håkansson, apotekare

13.30–15.00 och 15.30–17.00 (sal 307) Etik i den farmacevtiska vardagen
Margareta Zimdahl, läkemedelsinspektör

13.50–14.10 (sal A) Läkemedelsinformation: Vad levererar Läkemedelsverket till vården och patienterna?
Christina Åkerman, generaldirektör

15.30–16.00 (sal C) Kliniska prövningar – vem eller vad bestämmer hur mycket man måste göra?
Gunnar Danielsson, läkemedelsinspektör

13.30–16.45 (sal 202) Växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott – vem säljer, vem väljer?  
Erica Svedlund, apotekare (moderator)  

16.15–16.45 (sal 202)  
Vem har makt och vem tar ansvar för konsumenten vid behandling med växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och kosttillskott?  
Barbro Gerdén, läkare  

Onsdag

09.40-10.15 Huvudsympsium (sal ABC) Debatt – vem tar ansvar för läkemedelsanvändningen?  
Christina Åkerman, generaldirektör  

13.30–15.00 (sal A) Förfalskade läkemedel – myndighetens syn på förfalskningar  
Eva Flodman-Engblom, apotekare  

15.30–17.00 (sal A) Den läkemedelsansvariges roll och ansvar  
Anna Beckman Gyllenstrand, apotekare

Relaterad information

 Program för Läkemedelskongressen