Skip to main content

Missvisande märkning av Epipen och Epipen Jr autoinjektor kan leda till felanvändning

Nyhet   •   Okt 29, 2010 10:29 CEST

Enstaka fall av felanvändning av EpiPen har rapporterats inom EU, där orsaken kan vara att autoinjektorns etikett var missvisande. Utgångsdatum har passerat på de produkter som haft denna märkning i Sverige. Inga fall av denna typ av felanvändning i Sverige har rapporterats till Läkemedelsverket. Patienter som har EpiPen och EpiPen Jr med passerat utgångsdatum uppmanas att kontakta sin läkare för ny förskrivning.

EpiPen och EpiPen Jr är autoinjektorer med adrenalin för akutbehandling av svåra överkänslighetsreaktioner. EpiPen och EpiPen Jr är tänkt att finnas tillhands om en överkänslighetsreaktion skulle inträffa och det kan gå lång tid mellan de tillfällen då de behöver användas.

En missvisande illustration på en tidigare version av autoinjektorns märkningsetikett kan ha lett till att patienten i de rapporterade fallen har riktat nålen på injektorn åt fel håll.

För närvarande finns inga EpiPen av denna tidigare typ hos grossisterna eller apoteken i Sverige och märkningen på nya förpackningar är korrekt. 

Relaterad information

Monthly Report - Pharmacovigilance Working Party (PhVWP) October 2010 plenary meeting (PDF)