Skip to main content

Ny rekommendation för farmakologisk behandling av epilepsi

Nyhet   •   Feb 02, 2011 10:37 CET

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för farmakologisk behandling av epilepsi. Det har gått nästan 14 år sedan de tidigare rekommendationerna publicerades och behovet av nya var stort, bland annat eftersom många nya läkemedel tillkommit.

Ungefär 0,6–0,7% av befolkningen, med en något mindre andel hos barn, har aktiv epilepsi. Detta innebär att i Sverige finns cirka 60 000 personer med epilepsi, varav cirka 50 000 vuxna och 10 000 barn.

De vanligaste identifierade orsakerna vid strukturell epilepsi hos vuxna är stroke, hjärntumör, demenssjukdomar och skalltrauma. Hjärnmissbildning och tidig förvärvad hjärnskada är exempel på orsaker till epilepsi som debuterar i barnaåldern.

Läkemedelsbehandling vid epilepsi är symtomatisk, och man brukar vanligtvis inte behandla patienter som har haft ett enstaka epileptiskt anfall. Målet med behandlingen är att uppnå anfallsfrihet utan besvärande biverkningar. Långtidsuppföljningar visar att 65–85% av alla patienter med epilepsi uppnår långvarig anfallsfrihet och att cirka 70% av dessa framgångsrikt också kunnat avsluta medicineringen.

– Det är viktigt att behandlingen tar hänsyn till individens förutsättningar, både medicinska och sociala, säger Bo Bergman, läkare vid Läkemedelsverket.

De nya rekommendationerna betonar också vikten att inleda behandling med endast ett läkemedel, då de i majoriteten av alla behandlingar ger tillräcklig effekt. Vid behandling med fler läkemedel riskerar man interaktionsproblem och får svårare att härleda eventuella biverkningar. Rekommendationerna innehåller också en del om behandling av epilepsi under graviditet.

Relaterad information

Rekommendation för farmakologisk behandling av epilepsi

Kontaktpersoner

Bo Bergman
Läkare
018-17 42 33

Dag Nilsson
Läkare
018-17 42 34