Taggar

Media-no-image

Stimulansåtgärder för utveckling av läkemedel till barn

Pressmeddelanden   •   2015-07-24 10:49 CEST

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har reviderat listan över läkemedel som undantas från kravet om ett pediatriskt prövningsprogram (PIP).

Media-no-image

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:13 CEST

Från den 1 juli införs en ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska visa symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enklare ska kunna hitta de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

Media-no-image

EMA rekommenderar bättre utbildning om adrenalinsprutor

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 13:27 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har genomfört en granskning av förfyllda adrenalinsprutor. De rekommenderar bl. a. införande av mer effektiva undervisningsmaterial för att säkerställa att sprutor innehållande adrenalin används på rätt sätt. Sprutor som innehåller adrenalin kan vara livräddande behandlingar vid anafylaxi (svåra allergiska reaktioner) i väntan på akut medicinsk hjälp.

Media-no-image

E-utbildning om biverkningsrapportering

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 15:44 CEST

Hälso- och sjukvårdspersonal fyller en viktig funktion i säkerhetsarbetet med läkemedel eftersom de ska rapportera misstänkta biverkningar. Läkemedelsverket har nu tagit fram ett utbildningsmaterial som ska öka kunskapen om hur man rapporterar biverkningar.

Olagliga webbsidor om läkemedel har stängts i Sverige

Olagliga webbsidor om läkemedel har stängts i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-06-18 13:29 CEST

115 länder deltog i en årligen återkommande internationell kontrolloperation mot olagliga läkemedel. Tusentals webbsidor har stängts ner och cirka 21 miljoner tabletter har tagits i beslag. I Sverige har över sextio webbsidor stängts.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (maj 2015)

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 17:23 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i maj 2015.

Media-no-image

Problem med näs-, mun- och halssprayer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 10:40 CEST

Läkemedelsverket har fått rapporter om att användare av näs-, mun- och halssprayer har fått allergiliknande reaktioner eller överkänslighetsreaktioner. Det är viktigt att användare av CE märkta produkter läser och följer medföljande bruksanvisningar. Om det ändå uppstår någon typ av problem eller reaktioner och det är fråga om en medicinteknisk produkt bör tillverkaren kontaktas.

Media-no-image

Ny behandlingsrekommendation för astma

Pressmeddelanden   •   2015-06-01 08:00 CEST

​ Ca 10 % av befolkningen har astma vilket gör sjukdomen till en av våra folksjukdomar. Hos ungefär hälften är sjukdomen lindrig, men den kan även ge svåra och ibland livshotande andningssymtom. Det är viktigt att astma diagnosticeras och behandlas korrekt.

Media-no-image

Stöd saknas för att införa generisk förskrivning

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 09:54 CEST

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett en rad tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Slutsatsen är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 09:41 CEST

Den 1 juli införs en EU-gemensam symbol som ska användas av alla apotek och försäljningsställen som säljer läkemedel på webben. Syftet är att konsumenten enkelt ska kunna avgöra om handeln är laglig. Nya regler har trätt ikraft, och senast den 1 juni ska de som redan nu säljer läkemedel via en webbplats skicka in en anmälan till Läkemedelsverket.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP och CMDh (april 2015)

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 12:53 CEST

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i april 2015.

Media-no-image

Ökad inrapportering av biverkningar 2014

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 08:38 CEST

Under 2014 tog Läkemedelsverket emot 6781 rapporter om biverkningar, 5421 av dessa kom från den svenska hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan. Från konsumenter ökade rapporteringen med 34 procent, med totalt 1360 rapporter under 2014.

Media-no-image

Inrapporterade biverkningar för djur 2014

Pressmeddelanden   •   2015-05-05 15:09 CEST

Under 2014 har 486 rapporter om biverkningar av läkemedel hos djur sänts in till Läkemedelsverket. Drygt hälften av alla rapporter handlar om biverkningar hos hundar, följt av biverkningar hos katt, häst och nötkreatur.

Media-no-image

Symposium om barn och läkemedel den 5 maj

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 09:34 CEST

​Inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin (NLS) genomförs ett heldagssymposium med temat Barn och läkemedel den 5 maj. Huvudfokus för mötet är förbättrad patientsäkerhet för barn där användar- och patientperspektivet blir belyst ur läkarens, farmaceutens, sjuksköterskans och myndigheternas olika roller.

Media-no-image

Försäljning av paracetamol i tablettform i detaljhandeln upphör 1 november

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 08:17 CEST

Receptfria tabletter med paracetamol kommer inte längre att få säljas på andra försäljningsställen än apotek efter den 1 november 2015. Beslutet berör endast tabletter med paracetamol. Paracetamol i t.ex. flytande form och brustabletter berörs inte. Bakgrunden är en ökning av antalet förgiftningar i självskadesyfte där tillgänglighet till paracetamoltabletter bedöms vara en riskfaktor.

Media-no-image

Farmakovigilansdagen den 19 maj 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 13:43 CEST

Årets Farmakovigilansdag äger rum den 19 maj på Uppsala Konsert- och Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Media-no-image

Brister i märkningen och flera förbjudna ämnen i hårfärgningsprodukter

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 10:15 CEST

Läkemedelsverkets och kommunernas tillsynsprojekt Hårfärgskoll 2014 visar att det finns allvarliga fel i varningstexterna hos hårfärgningsprodukter. Av 1300 kontroller av hårfärgningsprodukter hade 39 procent ett eller flera fel. I tre procent av kontrollerna hittades förbjudna ämnen.

Media-no-image

Utvecklade indikatorer kan ge apotekskunden möjlighet att jämföra apotek

Pressmeddelanden   •   2015-03-31 15:01 CEST

Läkemedelsverket tog förra året fram förslag på indikatorer som kan användas för att jämföra apotek. Idag lämnas en rapport till regeringen där data för de olika indikatorerna har samlats in från Sveriges apotek. Detta är en första uppsättning indikatorer som ger möjligheter för apotekskunden att välja apotek.

Media-no-image

Rätt användning av antibiotika och miljökrav på tillverkningen är avgörande

Pressmeddelanden   •   2015-03-30 12:42 CEST

Läkemedelsverket har tillsammans med ett tjugotal svenska myndigheter - under ledning av Socialstyrelsen och Jordbruksverket - tagit fram en nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner. Viktiga insatser är fortsatt korrekt användning av antibiotika och tydligare miljöhänsyn i reglerna för läkemedel.

Media-no-image

Var femte kan tänka sig köpa receptbelagda värktabletter på nätet utan recept

Pressmeddelanden   •   2015-03-23 09:53 CET

En undersökning som Läkemedelsverket låtit göra om allmänhetens attityder till läkemedelsköp via internet visar att var femte, 22 procent, kan tänka sig att köpa receptbelagda värktabletter på internet utan att först gå till läkare och få ett recept.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.