Skip to main content

Taggar

myndighet

Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

Behandlingsrekommendation om läkemedel vid gikt

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 09:18 CEST

Gikt är en vanlig sjukdom som fått ökad aktualitet på grund av att förekomsten ökat, bilddiagnostiken förbättrats och nya läkemedel godkänts. Läkemedelsverket har i samarbete med experter från sjukvården nu utarbetat rekommendationer för läkemedelsbehandling.

Media-no-image

Uppdaterad rekommendation för läkemedelsbehandling av adhd

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 09:13 CEST

Under senare år har antalet barn, ungdomar och vuxna i Sverige som fått diagnosen adhd (attention deficit hyperactivity disorder – uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet) ökat. I takt med detta har alltfler patienter fått läkemedel mot adhd. Ny forskning, nya läkemedel och utökade indikationer har tillkommit, varför den tidigare behandlingsrekommendationen nu har uppdaterats.

Media-no-image

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 14:40 CEST

eHälsomyndigheten tar i höst över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. I november införs ett nytt system.

Media-no-image

EMA granskar kontrastmedel innehållande gadolinium som används vid MRT

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 15:12 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har påbörjat en granskning av risken att gadolinium ackumuleras i hjärnvävnaden efter användning av kontrastmedel som innehåller gadolinium till patienter som undersöks med magnetisk resonanstomografi (MRT).

Media-no-image

Systemstöd för anmälan av lagerberedningar

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 11:17 CET

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utvecklat ett systemstöd för anmälan av lagerberedningar. Från och med den 15 mars 2016 ska lagerberedningar anmälas till Läkemedelsverket via detta systemstöd.

Media-no-image

Läkemedelsverket redovisar – Hur påverkar medicinska produkter regeringens miljömål?

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 16:27 CET

Läkemedelsverket har analyserat hur läkemedel, medicintekniska produkter, kosmetiska produkter och tatueringsfärger påverkar miljömålen. Främst påverkas miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Generationsmålet. För att nå miljömålen behövs nationell och internationell samsyn kring krav på ökad miljöhänsyn i regelverken, något som kräver både omfattande samverkan och politiskt påverkansarbete.

Media-no-image

Välkommen till Farmakovigilansdagen 2016

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2016 16:23 CET

Den 12 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2016 på Uppsala Konsert & Kongress. En lärorik dag för dig som arbetar med läkemedelssäkerhet.

Media-no-image

Generaldirektör Catarina Andersson Forsman tillbaka i tjänst

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2016 09:28 CET

​Efter drygt ett års sjukskrivning är nu Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman tillbaka i tjänst.

Media-no-image

Nu finns information om barn och unga på Kunskapsguiden

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 11:48 CET

På Kunskapsguiden.se finns nu en flik med samlad information om barn och unga. Där kan du läsa om Läkemedel till barn och hitta myndigheternas kunskapsstöd för behandling av barn med läkemedel. Exempel är Behandling av barn i samband med smärtsamma procedurer i hälso- och sjukvård och Neonatal sepsis.

Media-no-image

E-cigaretter är inte läkemedel

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2016 16:12 CET

​Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om e-cigaretter kan klassificeras som läkemedel på grund av sitt nikotininnehåll. Domstolen har konstaterat att de i målet aktuella e-cigaretterna inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Det betyder att e-cigaretter inte behöver vara godkända som läkemedel för att få säljas.

Media-no-image

Sverige har fått en ny läkemedelslagstiftning

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2016 13:09 CET

Vid årsskiftet fick vi en ny läkemedelslag och läkemedelsförordning. De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär.

Media-no-image

Restsituation för veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2016 13:43 CET

Det är för närvarande brist på veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin. Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att de har leveransproblem med preparaten Engemycin vet 100 mg/ml och Tetroxy prolongatum vet 200 mg/ml. Läkemedlen är godkända för behandling av infektioner hos nöt, svin och får.

Media-no-image

Elektroniska ansökningsformuläret nu obligatoriskt

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2016 10:31 CET

Det elektroniska ansökningsformuläret (eAF) är nu obligatoriskt för alla nya ansökningar, ansökan om förnyat godkännande samt ändringsansökningar gällande läkemedel.

Media-no-image

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 08:40 CET

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Media-no-image

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2015 14:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Media-no-image

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2015 10:28 CET

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen i dag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bl. a. en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Media-no-image

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   Nov 05, 2015 16:48 CET

​Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Media-no-image

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2015 09:46 CET

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Media-no-image

Ny lagstiftning på gång för medicintekniska produkter

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2015 11:33 CET

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Media-no-image

Alla IT-system på EMA stängda 30/10-3/11

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2015 10:41 CET

Alla EMAs IT-system kommer att vara otillgängliga från kl. 21.00 fredagen den 30 oktober till 07:00 tisdagen den 3 november på grund av underhåll. Detta gäller samtliga webbplatser, e-tjänster och e-postsystemet.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.