Taggar

myndighet

Media-no-image

Sverige har fått en ny läkemedelslagstiftning

Pressmeddelanden   •   2016-02-01 13:09 CET

Vid årsskiftet fick vi en ny läkemedelslag och läkemedelsförordning. De nya bestämmelserna medför inga större nyheter i sak; de ändringar som gjorts är i allt väsentligt av redaktionell karaktär.

Media-no-image

Restsituation för veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 13:43 CET

Det är för närvarande brist på veterinära injektionslösningar som innehåller oxytetracyklin. Marknadsförande företag har meddelat Läkemedelsverket att de har leveransproblem med preparaten Engemycin vet 100 mg/ml och Tetroxy prolongatum vet 200 mg/ml. Läkemedlen är godkända för behandling av infektioner hos nöt, svin och får.

Media-no-image

Elektroniska ansökningsformuläret nu obligatoriskt

Pressmeddelanden   •   2016-01-14 10:31 CET

Det elektroniska ansökningsformuläret (eAF) är nu obligatoriskt för alla nya ansökningar, ansökan om förnyat godkännande samt ändringsansökningar gällande läkemedel.

Media-no-image

Lagerberedningen Adrenalin APL ersätts av godkänt läkemedel i APL:s akutaskar

Pressmeddelanden   •   2015-12-15 08:40 CET

Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APL:s) rikslicens för lagerberedningen Adrenalin APL har återkallats. Detta innebär att godkänt läkemedel ersätter lagerberedningen i APL:s akutaskar.

Media-no-image

EMA bekräftar - vetenskapligt stöd saknas för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   2015-11-20 14:59 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu slutfört sin granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. EMAs vetenskapliga kommitté CHMP bekräftar nu PRACs slutsats att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Media-no-image

Rätt användning av antibiotika viktigt för att motverka resistens

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 10:28 CET

Tillsammans med andra myndigheter uppmärksammar Läkemedelsverket antibiotikadagen i dag den 18 november 2015. Nyckeln till att bekämpa antibiotikaresistens är bl. a. en god användning av antibiotika i sjukvården. Läkemedelsverket har under senaste åren tagit fram rekommendation för hur bakteriella infektioner ska förebyggas och behandlas, grundat på en växande problematik med resistensutveckling.

Media-no-image

Inget vetenskapligt stöd för att HPV-vacciner orsakar CRPS eller POTS

Pressmeddelanden   •   2015-11-05 16:48 CET

​Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har nu avslutat en utförlig vetenskaplig granskning av ett eventuellt samband mellan HPV-vaccin och sjukdomstillstånden CRPS och POTS. Granskningen drar slutsatsen att tillgängliga data inte stöder ett orsakssamband mellan vaccinerna (Cervarix, Gardasil/Silgard och Gardasil-9) och CRPS eller POTS.

Media-no-image

Paracetamol i tablettform endast på apotek från 1 november 2015

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 09:46 CET

Receptfria tabletter med paracetamol får inte längre säljas på andra försäljningsställen än apotek. Beslutet fattades i april och gäller från den 1 november 2015 och berör enbart tabletter som är avsedda att sväljas hela. Paracetamol i till exempel flytande form och som brustabletter berörs inte.

Media-no-image

Ny lagstiftning på gång för medicintekniska produkter

Pressmeddelanden   •   2015-10-28 11:33 CET

Den nya lagstiftningen kommer att innebära att kraven höjs på de anmälda organen samt på aktörer i tillverkning- och distributionskedjan. Reglering av kliniska prövningar, post-market surveillance och marknadskontroll kommer också att förstärkas och ytterligare harmoniseras inom EU.

Media-no-image

Alla IT-system på EMA stängda 30/10-3/11

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 10:41 CET

Alla EMAs IT-system kommer att vara otillgängliga från kl. 21.00 fredagen den 30 oktober till 07:00 tisdagen den 3 november på grund av underhåll. Detta gäller samtliga webbplatser, e-tjänster och e-postsystemet.

Media-no-image

RSV (respiratoriskt syncytial virus) – en uppdaterad rekommendation

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 10:06 CEST

RSV (respiratoriskt syncytial virus) är ett av våra vanligaste luftvägsvirus. Hos spädbarn, men även immunsupprimerade och äldre, kan RSV orsaka allvarlig nedre luftvägsinfektion. Läkemedelsverket publicerar idag en uppdaterad rekommendation för profylax och behandling av RSV-infektioner.

Media-no-image

Påminnelse: seminarium för sjukvårdspersonal om patientsäkerhetsarbete

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 09:53 CEST

Vi önskar påminna om vårt seminarium om Läkemedelsverkets patientsäkerhetsarbete, 10 november presentarer vi en del av vårt arbete inom detta angelägna område.

Media-no-image

Osteonekros i hörselgången – mycket sällsynt biverkan vid bisfosfonatbehandling

Pressmeddelanden   •   2015-10-09 13:49 CEST

EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet, PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), har gått igenom tillgängliga data rörande risken för osteonekros (svårläkt sår med exponerat ben) i hörselgången hos patienter. Noggrann inspektion av yttre hörselgången är viktig hos patienter med långdragna öronbesvär som behandlas med bisfosfonater.

Tomas Salmonson omvald som CHMP-ordförande

Tomas Salmonson omvald som CHMP-ordförande

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 15:44 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har valt Tomas Salmonson till ordförande för ytterligare en treårsperiod. Han har suttit som ordförande sedan 2012, och vice ordförande sedan 2007.

Media-no-image

Kanyler riskerar att brytas av vid användning

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 16:36 CEST

Kanyler som ingår i infusionsset från tillverkaren Unomedical A/S riskerar att gå av vid användning. Produkterna används tillsammans med läkemedelspumpar, ofta av patienter själva. De används vid behandling av diabetes, Parkinsons sjukdom, primär immunbristsjukdom, smärtbehandling och talassemi. Mer information om användning av produkterna finns i tillverkarens säkerhetsmeddelande.

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 09:46 CEST

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2014. Vaccinationstäckningen är fortsatt hög. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Media-no-image

Calcium-Sandoz injektionsvätska försvinner från marknaden

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 11:28 CEST

Marknadsförande företag för Calcium-Sandoz, injektionsvätska, lösning 9 mg/ml har meddelat Läkemedelsverket att produkten inte längre kommer att vara tillgänglig på den svenska marknaden. Nuvarande lager beräknas räcka till september/oktober.

Media-no-image

Nio nya ämnen narkotikaklassas

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 14:31 CEST

Regeringen har beslutat att nio nya ämnen narkotikaklassas den 18 augusti.

Media-no-image

Stimulansåtgärder för utveckling av läkemedel till barn

Pressmeddelanden   •   2015-07-24 10:49 CEST

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har reviderat listan över läkemedel som undantas från kravet om ett pediatriskt prövningsprogram (PIP).

Media-no-image

Ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:13 CEST

Från den 1 juli införs en ny EU-gemensam symbol för internethandel med läkemedel. Alla som säljer läkemedel på distans via internet ska visa symbolen på sina webbplatser. Syftet är att konsumenten enklare ska kunna hitta de lagliga aktörer som säljer läkemedel.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.