Skip to main content

Alvedon 665 mg dras tillbaka från marknaden den 1 juni 2018

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2018 11:16 CET

Fram till och med den 31 maj kan Alvedon 665 mg förskrivas som vanligt, lämnas ut inom sjukvården och expedieras på apotek. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.

Europeiska kommissionen har beslutat att Alvedon 665 mg, tablett med modifierad frisättning, ska dras tillbaka från marknaden. Beslutet är bindande och ska genomföras i samtliga medlemsländer i EU. I Sverige kommer försäljningen att stoppas från och med den 1 juni 2018 vilket betyder att Alvedon 665 mg finns tillgängligt för förskrivning och utlämning fram till och med den 31 maj 2018.

Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering av Alvedon 665 mg.

Övriga läkemedel som innehåller paracetamol påverkas inte och finns tillgängliga som tidigare.

Beslutet om återkallelse och indragning av Alvedon 665 mg kommer att beröra ett stort antal patienter i Sverige. Patienter som har aktuella, eller flera uttag på sina recept bör få nytt recept på alternativ behandling så snart som möjligt.

Förskrivare bör redan nu planera övergång till alternativ behandling för dessa patienter.

Indragning – så går det till

Indragningen kommer att ske från apotek och ske enligt sedvanliga rutiner för indragningar, som ett samarbete mellan innehavaren av försäljningstillståndet och Läkemedelsverket.

Kontakt

Eva Arlander, 018 - 16 77 17

Anna Mäkinen Salmi, 018 - 17 48 53

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.