Skip to main content

Anmälan till informationsdagar om den nya lagstiftningen för medicinteknik

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 10:05 CET

Läkemedelsverket anordnar två informationsdagar om den kommande medicintekniska lagstiftningen. Den 31 maj ges information om ”Förordning om medicintekniska produkter” (MDR) och den 13 juni om ”Förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik” (IVDR). Dagarna vänder sig till tillverkare, auktoriserade representanter, importörer och distributörer av medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter. Välkommen med anmälan till infodagarna.

Informationsdag förordning om medicintekniska produkter

Datum: onsdag den 31 maj 2017

Tid: 9:00–16:30 (registrering från 8:30)

Plats: Uppsala konsert & Kongress, sal B

Pris: 500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Informationsdag förordning om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Datum: onsdag den 13 juni 2017

Tid: 9:00–16:30 (registrering från 8:30)

Plats: Läkemedelsverket, Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala

Pris: 500 kr + moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

För att bereda så många företag som möjligt plats vid de olika informationstillfällena begränsas antalet deltagare till två personer per företag. I anmälningsblanketten anges vilken av dagarna som anmälan avser. Ange också om behov finns av specialkost.

Innehåll

  • Inledning av Läkemedelsverkets generaldirektör Catarina Andersson Forsman
  • Bakgrund och introduktion till nya förordningar
  • Övergångstider för genomförande
  • Tillämpning och definitioner
  • Tillhandahållande av produkter, ekonomiska aktörer, reprocessing
  • Identifiering och spårbarhet, registrering av produkter
  • Klassificering och bedömning av överensstämmelse
  • Klinisk utvärdering och klinisk prövning
  • Övervakning av produkter som släppts ut på marknaden, säkerhetsövervakning och marknadskontroll

Presentationsmaterialet kommer att göras tillgängligt på Läkemedelsverkets webbsida några dagar innan informationsdagarna.

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 30 april 2017. Vid avbokning efter den 15 maj debiteras hela deltagaravgiften.

Relaterad information

Till anmälan

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.