Skip to main content

Antibiotikaläkemedlet Spektramox oral lösning 50 mg/ml +12.5 mg/ml med batchnummer 96625 ska ej användas

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 16:42 CEST

På grund av risk för plastbitar i Spektramox 50 mg/ml + 12.5 mg/ml lösning från tillverkningssats (batch) 96625 bör patienter som under senaste 7-dagarsperioden fått läkemedlet utskrivet att genast uppsöka apotek för att få medicinen utbytt.

En vit plastbit har upptäckts i den beredda lösningen av tillverkningssats nr 96625 av antibiotikapreparatet Spektramox som används framförallt till barn.

Tillverkningssatsen omfattar 70 000 förpackningar, av vilka 6000 har sålts i Sverige. Plastbiten kommer från tillverkningen av preparatet. Eftersom det finns en risk för att ytterligare plastbitar kan finnas i andra förpackningar från samma tillverkningssats dras hela satsen nu omedelbart in från apotek och från patienter.

De patienter som fått utskrivet Spektramox under de senaste 7 dagarna bör genast få medicinen utbytt på apotek mot samma preparat ur en annan tillverkningssats och därefter fortsätta sin antibiotikakur som planerat.

Kontakta oss

Läkemedelsupplysningen
0771-46 70 10

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.