Skip to main content

Begränsad utlämning av Tamiflu

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 11:20 CEST

För att motverka att en bristsituation uppstår för det antivirala läkemedlet Tamiflu har Läkemedelsverket beslutat att begränsa apotekens rätt att expediera rekvisitioner av Tamiflu. Högst 10 förpackningar får lämnas ut per rekvisition.

Det antivirala läkemedlet Tamiflu är godkänt för behandling och prevention av influensa. Läkemedelsverket har uppmärksammats på att apotekens utlämning av Tamiflu ökat de senaste dagarna.

För att säkra tillgången till Tamiflu för de grupper som inför årets influensasäsong kan komma att behöva läkemedlet har Läkemedelsverket beslutat att begränsa apotekens möjlighet att expediera fler än tio förpackningar per rekvisition.

Beslutet påverkar inte patienters möjlighet att få Tamiflu förskrivet på recept.

Det råder idag ingen brist på Tamiflu, men det är angeläget att tidigt motverka en alltför omfattande utlämning av läkemedlet då det skulle kunna minska tillgången för sjuka och personer inom medicinska riskgrupper, något som redan inträffat i andra länder.

För mer information, kontakta
Björn Beermann, professor
Läkemedelsverket
018-17 46 00, 070-517 46 01