Skip to main content

Digitalt informationsmaterial hjälper vårdnadshavare att hantera barnens läkemedel

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2018 15:56 CEST

Idag lanseras ett nytt digitalt informationsmaterial om barn och läkemedel riktat till vårdnadshavare. Syftet är att öka kunskapen och underlätta en säker och korrekt läkemedelshantering.

Detta är, så vitt Läkemedelsverket vet, det första svenska initiativet till ett samlat informationsmaterial om barn och läkemedelshantering riktat till vårdnadshavare i ett digitalt format anpassat till olika mobila enheter.

– När man ger barn läkemedelsbehandling är det viktigt att det sker på ett säkert och korrekt sätt. Med det här materialet hoppas vi kunna öka kunskapen om barn och läkemedel och underlätta för vårdnadshavare i den hanteringen, säger Elin Kimland, Läkemedelsverket.

En av utmaningarna har varit att ta fram en målgruppsanpassad information inom ett faktatungt område som läkemedelshantering. Det här informationsmaterialet tar avstamp i Läkemedelsverkets kunskapsunderlag ”Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn”.

För att fånga ytterligare synpunkter och behov av förbättringar och förtydliganden finns möjlighet till återkoppling på denna pilotversion till och med oktober 2018. Slutlig version presenteras under slutet av 2018.

Läkemedelsverket har tidigare tagit fram ett motsvarande kunskapsmaterial riktat till vårdpersonal.

Kontakt

Elin Kimland, Läkemedelsverket, telefon: 018-17 47 67

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.