Skip to main content

E-cigaretter är inte läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 16:12 CET

Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort frågan om e-cigaretter kan klassificeras som läkemedel på grund av sitt nikotininnehåll. Domstolen har konstaterat att de i målet aktuella e-cigaretterna inte utgör läkemedel i den mening som avses i läkemedelslagen. Det betyder att e-cigaretter inte behöver vara godkända som läkemedel för att få säljas.


Läkemedelsverket ser positivt på att det nu har kommit ett klargörande i frågan.

I det reviderade tobaksproduktsdirektivet finns bestämmelser om e-cigaretter. Regeringens tobaksdirektivsutredning arbetar med frågan om hur direktivet ska implementeras i svensk lagstiftning.

Högsta förvaltningsdomstolen, E-cigaretter är inte läkemedel

Direktlänk till domen hos Högsta förvaltningsdomstolen

Kontakta oss

Elin Maria Gustafsson
Utredare på Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-17 46 58

Martin Burman
Utredare på Enheten för kontroll av läkemedelsprodukter och narkotika
Tel. 018-17 46 67

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.