Skip to main content

Giftinformationscentralen fyller 50 år

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 12:03 CEST

Den svenska Giftinformationscentralen (GIC) startade år 1960 vid Karolinska sjukhuset som en av de första i Europa och är den enda i landet. Huvuduppgiften är att dygnet runt per telefon informera om risker, symtom och behandling vid olika typer av akut förgiftning.

GIC tar emot ca 75 000 samtal varje år, varav ca 60 000 gäller akuta förgiftningar/tillbud hos människor. En tredjedel av samtalen under 2009 gällde läkemedel.

– Det är viktigt att agera snabbt och dessutom göra rätt vid akuta förgiftningar, och där fyller vi en viktig roll, säger verksamhetschefen Mark Personne. Det är även angeläget att undvika onödiga åtgärder eller göra sådant som kan förvärra situationen, t.ex. att framkalla kräkningar när man råkat svälja frätande substanser eller petroleumprodukter.

Ungefär 11 000 vuxna personer läggs varje år in på sjukhus på grund av akut förgiftning. Majoriteten av dessa har tagit läkemedel i överdos.

– Dödligheten i förgiftningar minskar för varje år, säger Mark Personne. Men fortfarande avlider cirka 800 personer årligen, vanligtvis utanför sjukhus. Alkoholer, läkemedel och missbrukspreparat står för de flesta fallen.

När det gäller småbarn vårdas cirka 600 barn under 10 års ålder på sjukhus årligen. Endast ett fåtal av dessa utvecklar allvarliga förgiftningssymtom. Dödligheten i småbarnsgruppen är i det närmaste obefintlig och antalet som behöver sjukhusvård har halverats under det senaste decenniet.

En av GIC:s uppgifter är att se till att nya och effektiva motgifter blir tillgängliga i landet. Genom samarbete med landets sjukhus och sjukhusapotek finns en väl fungerande organisation när det gäller motgifter.

I akuta fall nås GIC via 112, men man kan även ringa för allmänna frågor och rådgivning på 08-33 12 31. Telefonrådgivningen bemannas av specialutbildade apotekare. Läkare med intensivvårdsutbildning har det medicinska ansvaret.

Efter att ha haft flera olika huvudmän tog Läkemedelsverket över driftsansvaret för GIC 2009. Verksamheten är sedan början av 70-talet lokaliserad till Eugeniahemmet på Karolinska sjukhuset.

Relaterad information

GIC årsrapport 2009 (PDF)

www.giftinformationscentralen.se

Kontaktperson

Mark Personne
Verksamhetschef GIC
08-610 05 15

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se