Skip to main content

HIV-läkemedel med förfalskade förpackningar indragna

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 12:58 CET

Två HIV-läkemedel där vissa förpackningar förfalskats drogs in under torsdagen förra veckan. Laboratorieanalyser har visat att innehållet är originaltabletter, och någon risk för patienterna bedöms inte finnas i nuläget.

Truvada och Viread är preparat som används för behandling av HIV-patienter. I Storbritannien upptäcktes under förra veckan förfalskade förpackningar för dessa två läkemedel. Produkterna var avsedda för den turkiska marknaden, men hade återförts till Storbritannien för försäljning inom EU. Produkterna hade vid upptäckten redan parallelldistribuerats vidare till Sverige och Danmark.

Torsdagen den 17 november drogs de aktuella tillverkningssatserna in i Sverige från partihandel, apotek och vården. Totalt handlar indragningen om 90 respektive 47 förfalskade förpackningar som distribuerats till den svenska marknaden.

Laboratorieanalyser som gjordes av den brittiska läkemedelsmyndigheten MHRA under förra veckan visade att innehållet var originalläkemedel, dvs innehållet i tabletterna är äkta vara. Övriga tillverkningssatser berörs inte av indragningen, och tillgängligheten till de båda läkemedlen bedöms vara tillfredsställande.

Någon fara för patienterna bedöms inte föreligga, men Läkemedelsverket följer noga MHRA:s fortsatta utredning. 

Indragningsskrivelser

 Truvada 200 mg-245 mg Medartuum RAS-II

 Viread 245 mg Medartuum RAS-II

 Mer om indragningar

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.