Skip to main content

Indragning av Fiasp injektionspenna

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2018 10:32 CEST

Två tillverkningssatser av Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 och HP51021 dras in av företaget Novo Nordisk i Sverige. I ett fåtal fall har insulinlösningen i Fiasp injektionspenna, som används vid behandling av diabetes, innehållit partiklar. Inga andra tillverkningssatser av Fiasp är berörda. 

Företaget har kontrollerat prover från de berörda tillverkningssatserna och kontrollerna har visat att insulinpennorna innehåller korrekt mängd insulin. Partiklar kan dock hindra flödet i injektionsnålen vilket kan påverka insulindosen.

Det är alltid viktigt att du, som användare av Fiasp, före injektion inspekterar att insulinlösningen inte innehåller partiklar. Var också uppmärksam på att flödet i nålen fungerar normalt. Instruktion om hur du kontrollerar insulinpennan finns i bipacksedeln.

Förpackningarna är märkta på följande sätt:

Det är endast Fiasp injektionspennor med sats(batch)nummer HP50745 (utgångsdatum 2019-11) och HP51021 (utgångsdatum 2019-11) som berörs. Patient ska reklamera sin injektionspenna på apoteket.

                                                                                  

Relaterad information

Indragningar av läkemedel

Kontakta oss

Novo Nordisk kundtjänst
Tel: 020-98 18 10

Läkemedelsverket
Virve Reiman-Suijkerbuijk, enhetschef
Via växel: 018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.