Skip to main content

Indragning av Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2017 16:35 CET

Indragningen gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8031606 och batchnummer 8039364.

I två tillverkningssatser av Hydrokortison APL har vissa kapslar varit endast delvis fyllda eller tomma. Företaget APL uppmanar patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Indragningen gäller Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg med batchnummer 8031606 (utgångsdatum 2018-04-18) och batchnummer 8039364 (utgångsdatum 2018-05-29). Batchnumret anger vilken tillverkningssats som läkemedlet kommer från. Hydrokortison APL hårda kapslar 1 mg är ett receptbelagt läkemedel mot kongenital (medfödd) binjurebarkhyperplasi och/eller binjurebarkssvikt. Patienterna är vanligen små barn eller spädbarn.

Batchnumret finns angivet på förpackningens etikett som ett serienummer med sju tecken. Det är endast Hydrokortison APL 1 mg med batchnummer 8031606 och 8039364 som berörs. Andra batcher eller förpackningar av Hydrokortison APL 1 mg berörs inte av indragningen. Andra hydrokortisonprodukter berörs inte heller.

Det defekta partiet var tillgängligt för försäljning från 10 juli 2017 på apotek. Orsaken till indragningen är att vissa kapslar kan vara endast delvis fyllda eller tomma. Eftersom läkemedlet ges som ersättning för kroppseget kortison kan underdosering leda till symptom på kortisonbrist. Företaget APL uppmanar nu patienter som har någon förpackning från berörd tillverkningssats att byta ut burkarna på närmaste apotek.

Drygt 1500 förpackningar har gått ut till distributören. Merparten av förpackningarna har distribuerats och kan ha nått ut till patient. Inga rapporter har inkommit om biverkningar relaterade till denna brist.

Mer information

För frågor angående pågående behandling, vänligen kontakta behandlande läkare.

För produktrelaterade frågor, vänligen kontakta APLs kundservice, telefon: 010-44 79 700, E-post: kundservice@apl.se

Frågor till Läkemedelsverket hänvisas till Läkemedelsverkets växel 018-17 46 00.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.