Skip to main content

Ny behandlingsrekommendation för urinvägsinfektion i öppenvård

Pressmeddelande   •   Dec 13, 2017 09:47 CET

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Foto: Mostphotos

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.

Tidigare behandlingsrekommendationer har endast omfattat kvinnor men nu omfattar rekommendationerna även män och barn.

– De nya rekommendationerna tar ett helhetsgrepp kring diagnosen urinvägsinfektion och syftar till att minska risken för utveckling av antibiotikaresistens, säger Pia Bylund på Läkemedelsverket som varit projektledare för framtagandet av de nya rekommendationerna.

Genom de nya behandlingsrekommendationerna hoppas Läkemedelsverket att patienter med urinvägsinfektion ska få ändamålsenlig behandling, där antibiotika inte används i onödan.

Behandlingsrekommendationen baseras på ett expertmöte där representanter för berörda medicinska specialiteter samt experter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket deltog. Underlaget för behandlingsrekommendationen består av bakgrundsdokument, som baseras på vetenskaplig evidens avseende diagnostik, handläggning och antibiotikabehandling av urinvägsinfektion, samt produktresuméerna för respektive läkemedel.

Läs hela behandlingsrekommendationen

För mer information

 • Pia Bylund, utredare läkemedelsanvändning, Läkemedelsverket
  Telefon: 018-17 46 00, Mejl: pia.bylund@mpa.se
 • Torsten Sandberg, överläkare,docent, specialist i infektionssjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Telefon: 070-609 95 06
 • Katarina Hedin, docent, specialist i allmänmedicin, Region Jönköpings län. Telefon: 076-132 90 19


Ett urval fakta om urinvägsinfektion

 • Med urinvägsinfektion menas alla infektioner i urinvägarna (njurar, urinledare, urinblåsa, urinrör) där det samtidigt förekommer bakterier i urinen. Hos män inkluderas även bakteriella infektioner som involverar prostata.
 • Escherichia coli (E. coli) är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur och är den vanligaste orsaken till alla former av urinvägsinfektion i alla åldrar.
 • Urinvägsinfektion är en av de vanligaste bakteriella infektionerna under de första levnadsåren. Hos barn yngre än ett halvår är urinvägsinfektion vanligare hos pojkar, därefter dominerar den hos flickor. Hos pojkar äldre än ett år är urinvägsinfektion ovanligt.
 • Omkring hälften av alla kvinnor får någon gång under sitt liv en urinvägsinfektion. Vanligast är det bland unga kvinnor, sjunker med stigande ålder för att sedan öka hos äldre kvinnor.
 • Hos män under 60 år är urinvägsinfektion ovanligt men med stigande ålder ökar förekomsten.

  Antibiotikaresistens och urinvägsinfektion

  Antibiotikaresistens – att bakterier utvecklar skydd som ökar deras motståndskraft mot antibiotika – är ett växande problem över hela världen. Antibiotikaresistensen är lägre i Sverige och övriga Norden än i resten av världen. Även om resistensen hos bakterier som orsakar urinvägsinfektion ökar finns det fortfarande antibiotika mot vilka resistensen är låg. Inflödet av multiresistenta bakterier från utlandet ökar dock och det är viktigt att hälso- och sjukvården kontinuerligt övervakar resistensläget för att kunna ordinera rätt antibiotika.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.

Bifogade filer

PDF-dokument