Skip to main content

Nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut öroninflammation (AOM)

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 10:00 CEST

Öroninflammation hos barn är mycket vanligt - man räknar med 200 000 fall per år i Sverige och vid två års ålder har 70 % av alla barn haft minst en episod av AOM. I de flesta fallen handlar det om en ofarlig bakteriell infektion som läker utan behandling. Smärtstillande medicin kan behövas under något dygn vare sig barnet fått antibiotika eller inte. I vissa fall krävs behandling med antibiotika och då oftast vanligt penicillin.

Läkemedelsverket publicerar idag nya rekommendationer för läkemedelsbehandling av akut mediaotit (öroninflammation) som tagits fram i samverkan med nationella experter och Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens).

– Syftet med rekommendationerna är att ge stöd till vården vid val av behandling, t.ex. att inte sätta in antibiotika när den inte har någon effekt, säger Charlotta Edlund, terapiområdesansvarig vid Läkemedelsverket.

Barn mellan ett och tolv år som har en okomplicerad akut öroninflammation behöver inte penicillinbehandlas. Om barnet är under ett år eller över tolv år och har en bekräftad öroninflammation bör penicillin användas. Dubbelsidig öroninflammation hos barn under två år ska också behandlas, liksom alla öroninflammationer där trumhinnan brustit.

Ibland kan läkaren skriva ett recept som kan hämtas ut senare om barnet inte förbättras inom ett par dagar. Det är viktigt att vara uppmärksam på tecken till försämring eller problem med läkningen, vare sig antibiotikabehandling satts in eller inte.

Smärtstillande läkemedel innehållande paracetamol eller ibuprofen (om barnet är över sex månader) kan ges vid behov. 

Relaterad information

Behandling av akut mediaotit (AOM)


 

Kontakta oss

Charlotta Edlund
Terapiområdesansvarig
018-17 48 39

Bo Bergman
Läkare, Medicinsk information
018-17 42 33

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter och kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se