Skip to main content

Professor Markus Heilig ny ledamot till Vetenskapliga rådet för humanläkemedel på Läkemedelsverket

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 11:05 CET

Markus Heilig

Markus Heilig, specialist i psykiatri och kliniskt verksam vid Psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus, samt professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings Universitet, har utsetts till ny ledamot till Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd.

Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd har en rådgivande funktion i vetenskapliga frågor. Rådet kompletterar myndighetens egna medicinska och vetenskapliga kompetens. Rådet fungera också som brygga till nationell hälso- och sjukvård.

Markus Heilig är specialist i psykiatri och kliniskt verksam vid Psykiatriska kliniken, Linköpings universitetssjukhus. Han är tillika professor i psykiatri och centrumchef for Social och Affektiv Neurovetenskap vid Linköpings Universitet.

Markus Heilighar under åren 2004 - 2015 varit verksam som forskningschef vid amerikanska NIH, där han ansvarat för ett omfattande forskningsprogram om farmakologi och farmakogenetik vid beroendemedicinska tillstånd och andra stressrelaterade tillstånd. Markus Heilig är nu åter i Sverige där han leder verksamheten inom det nybildade Centrum for Social och Affektiv Neurovetenskap i Linköping. Hans forskning har bla som målsättning att upptäcka nya mekanismer för farmakoterapi och genetiska markörer för att predicera behandlingseffekt.

Markus Heilig har en lång och bred erfarenhet av såväl preklinisk som klinisk forskning och ett fokus på translationella frågeställningar och modeller för läkemedelsutveckling inom psykiatri och beroendemedicin. Han har framförallt intresserat sig för behandling av alkoholberoende och opioidberoende.

Markus Heilig har även erfarenhet av nationellt myndighetssamarbete bl a som ansvarig expert för nationellt riktlinjearbete för farmakologisk behandling av heroinberoende och har ett mycket brett nationellt och internationellt kontaktnät inom beroendemedicin och neuropsykofarmakologi.

                                                                                  

Relaterad information

Läkemedelsverkets Vetenskapliga råd

Kontakta oss

Läkemedelsverket
018-17 46 00

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.