Skip to main content

Pressmeddelanden 1 träff

Läkemedelsriksdagen om barn och läkemedel

Läkemedelsriksdagen om barn och läkemedel

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2013 14:00 CET

Den 5 mars 2013 arrangeras heldagskonferensen Läkemedelsriksdagen med temat “Barn och läkemedel - utmaningar och möjligheter”. Konferensen ger en bild av barns läkemedel och dess användning samt de utmaningar som både läkemedelsindustri, sjukvård och myndigheter står inför.

Nyheter 1 träff

Läkemedelsverket deltar i Forskning och Hälsa 2010 i Kungsträdgården idag

Nyheter   •   Maj 20, 2010 09:17 CEST

Idag den 20 maj arrangeras Forskning och Hälsa i Kungsträdgården, Stockholm, med syfte att väcka allmänhetens intresse för forskningens betydelse för liv och hälsa. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman deltar kl 15.30 i en läkemedelsdebatt på temat ”Vem kan man lita på?"

Evenemang 3 träffar

Inbjudan till möte om akut mediaotit den 14 januari

Evenemang   •   Dec 17, 2010 13:20 CET

Läkemedelsverket bjuder in till ett uppföljningsmöte om behandling av akut mediaotit den 14 januari i Stockholm. Syftet är att ge ytterligare spridning av de nya behandlingsrekommendationerna.

2011-01-14, 12:00 - 15:00 CET

Lundqvist och Lindqvist konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Läkemedelsriksdagen 2011

Evenemang   •   Dec 10, 2010 10:45 CET

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Statens beredning för medicinsk utvärdering. Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet. Dagen för dig som är beslutsfattare eller informatör inom kommun, landsting, apo...

2011-01-20, 09:00 - 17:00 CET

City Conference Centre (Folkets Hus), Stockholm

Debatt: ”Vem kan man lita på? Nya läkemedel når oss via nya kanaler - hur säkra är vi?”

Evenemang   •   Maj 20, 2010 09:22 CEST

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman deltar kl 15.30 i en läkemedelsdebatt tillsammans med Rickard Bergström, VD, Läkemedelsindustriföreningen(LIF), Roger Henriksson, verksamhetschef onkologi, Karolinska Institutet (KI), Annika Svedberg, chef farmaci och kvalitet, Apoteket Hjärtat och Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd, KD. Ingrid Stenberg, chefredaktör för Läkemedelsvärl...

2010-05-20, 15:30 - 16:30 CEST

Kungsträdgården, Stockholm