Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

God säkerhetsprofil för barnvaccinerna

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 09:46 CEST

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2014. Vaccinationstäckningen är fortsatt hög. Den gemensamma rapporten visar att de flesta sjukdomar som man vaccinerar mot är sällsynta och under god kontroll och att vaccinerna är säkra.

Ny rapport om Läkemedelssäkerhet

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2014 08:00 CEST

Läkemedelsanvändning är förenat med både nytta och risk. Rapporten Läkemedelssäkerhet 2013 ska bidra till att öka kunskapen om läkemedelssäkerhet, främja aktiviteter kring läkemedelssäkerhet och motivera till rapportering av läkemedelrelaterade händelser.

Läkemedelsverkets årsredovisning - fortsatt stabil ekonomi och omfattande verksamhet 2013

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2014 09:11 CET

Läkemedelsverkets årsredovisning för 2013 har nu lämnats till regeringen. Årsredovisningen beskriver verksamheten och myndighetens viktiga roll för folk- och djurhälsa, både i Sverige och internationellt. Det ekonomiska resultatet slutar på knappt -16 mkr.

Läkemedelsverkets årsredovisning 2012

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2013 10:05 CET

Läkemedelsverket har idag lämnat in sin årsredovisning till regeringen. Verksamheten har under 2012 präglats av arbetet med att förtydliga den interna organisationsstrukturen, nya och utvidgade regeringsuppdrag samt ett fortsatt framgångsrikt EU-arbete genom ett antal framskjutande positioner.