Pressmeddelanden Visa alla 29 träffar

Media-no-image

Mistelpreparat för injektion godkända för palliativ cancervård

Pressmeddelanden   •   2014-03-11 08:01 CET

Mistelpreparat för injektion har funnits tillgängliga för svenska cancerpatienter under drygt tre decennier, varav de senaste åren genom tillfälliga försäljningstillstånd. Mistelpreparaten Iscador och Helixor har nu godkänts som växtbaserade läkemedel för palliativ behandling av cancersjukdomar med syfte att uppnå symptomlindring.

Media-no-image

Goda förutsättningar för strukturerad uppföljning av nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-11-15 10:20 CET

Läkemedelsverket lämnar idag till Socialdepartementet rapporten Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Utredningen är ett omfattande projekt som genomförts inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Media-no-image

Kunskapen om läkemedel till barn förbättras

Pressmeddelanden   •   2013-11-04 14:17 CET

Barn har speciella behov när det gäller läkemedelsanvändning och idag finns behov av ökad dokumentation och kunskap om läkemedel till barn. Inom den nationella läkemedelsstrategin har Läkemedelsverket ansvar för uppdraget att ”Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning”, och den andra delrapporten har nyligen lämnats till regeringen.

Media-no-image

Nya Läkemedelsfakta lanserad idag

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 14:05 CEST

I dag har en ny version av söktjänsten Läkemedelsfakta släppts. Där finns information om alla de 20 000 läkemedel som idag är godkända för försäljning i Sverige. Den nya versionen innebär bland annat förbättrade sökmöjligheter, betydligt mer information om varje enskilt läkemedel samt bättre kopplingar till varje läkemedels bipacksedel och produktresumé.

Nyheter Visa alla 57 träffar

Media-no-image

Nya rekommendationer för antibiotikabehandling i tandvården

Nyheter   •   2014-02-21 09:15 CET

Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten har tillsammans med experter utarbetat rekommendationer för antibiotikabehandling av tandinfektioner. God munhygien är grunden för all tandvård och bidrar till lägre antibiotikaanvändning och minskad risk för infektioner. De flesta infektioner i munhålan kan skötas genom kirurgisk lokalbehandling och dränage av infektionen.

Psykisk ohälsa tema på Läkemedelsriksdagen 4 mars

Psykisk ohälsa tema på Läkemedelsriksdagen 4 mars

Nyheter   •   2014-02-03 07:38 CET

Läkemedelsriksdagen 2014 äger rum den 4 mars i Stockholm. Årets tema är Psykisk ohälsa – perspektiv på läkemedelsbehandling.

Media-no-image

Behandling med smärtstillande läkemedel under graviditet

Nyheter   •   2014-01-16 10:31 CET

Två nyare studier av effekterna av paracetamol på individers utveckling har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden. Läkemedelsverket bedömer tillsammans med de andra europeiska myndigheterna vad forskningsresultaten kan betyda för användningen. Som tidigare rekommenderas försiktighet vid all användning av läkemedel under graviditet.

Media-no-image

PRAC rekommenderar tillfällig indragning av Protelos/Osseor

Nyheter   •   2014-01-13 16:11 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att Protelos/Osseor, som innehåller substansen strontiumranelat, inte längre ska användas för att behandla osteoporos (benskörhet). Rekommendationen lämnas nu över till CHMP som kommer att ge ett slutgiltigt utlåtande.

Bilder 3 träffar

Sibu Slim

Sibu Slim

Förutom i Super Slim har sibutramin även hittats vid laboratorieanalys av Sibu Slim. Att Sibu Slim innehåller sibutramin framgår inte al...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

29,8 KB • 255 x 472 px

Super Slim

Super Slim

Höga halter sibutramin har till exempel återfunnits i bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Produkterna analyse...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

38,5 KB • 247 x 336 px

Super Slim

Super Slim

Höga halter sibutramin har till exempel återfunnits i bantningsmedlet Super Slim, som säljs på flera sajter på nätet. Produkterna analyse...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

35,7 KB • 433 x 222 px

Dokument Visa alla 17 träffar

Information från Läkemedelsverket nr 6 2013

Årets sista nummer, nr 6/2013, innehåller flera spännande artiklar och monografier. Du kan bland annat läsa om läkemedel till nyfödda och spädbarn på svenska sjukhus, om vad som gäller när man ska resa med läkemedel och om hur miljön påverkas av läkemedel.

Information från Läkemedelsverket supplement 2013

Årets veterinärsupplement innehåller nya rekommendationer om dosering av antibiotika till nötkreatur och får. Målet är att genom korrekt dos, doseringsintervall och en väl avvägd behandlingstid säkerställa god effekt och samtidigt minska risken för resistensutveckling.

Nummer 4 2013 av Information från Läkemedelsverket ute nu

Nummer 4/2013 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat ett nytt kunskapsdokument om läkemedelsbehandling av narkolepsi. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom med symtom som betingas av en störning i regleringen av sömn och vakenhet. Du kan också läsa om ett nytt informationsmaterial om generiskt utbyte.

Information från Läkemedelsverket nr 3 2013

Nummer 3/2013 av Information från Läkemedelsverket innehåller bland annat en ny rekommendation om neonatal sepsis, dvs. svår bakteriell infektion som drabbar nyfödda barn. Du kan också läsa om myndighetssamverkan samt om en undersökning som Läkemedelsverket har genomfört där det framkom att var femte svensk kan tänka sig att köpa receptbelagda läkemedel utan kontakt med läkare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.