Pressmeddelanden Visa alla 30 träffar

Media-no-image

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 16:56 CET

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Media-no-image

Goda förutsättningar för strukturerad uppföljning av nya läkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-11-15 10:20 CET

Läkemedelsverket lämnar idag till Socialdepartementet rapporten Ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Utredningen är ett omfattande projekt som genomförts inom den Nationella läkemedelsstrategin (NLS).

Media-no-image

EMAs säkerhetskommitté rekommenderar begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn

Pressmeddelanden   •   2013-06-17 14:42 CEST

Säkerhetskommittén vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar begränsad användning av kodein vid smärtlindring till barn för att hos vissa patientgrupper minska riskerna för bland annat andningssvårigheter.

Media-no-image

Utökad övervakning införs för vissa läkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-04-26 08:09 CEST

I enlighet med den nya farmakovigilanslagstiftning som trädde i kraft i juli 2012 införs nu så kallad utökad övervakning för vissa läkemedel. En första lista över 103 läkemedel har publicerats på den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s webbplats. Listan kommer att uppdateras varje månad.

Nyheter Visa alla 107 träffar

Media-no-image

Granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon inleds

Nyheter   •   2014-04-11 16:20 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller metadon och hjälpämnet povidon och som används för behandling av opiatberoende. Anledningen är rapporter om att missbruk genom injicering istället för intag via munnen kan ha lett till njursvikt.

Media-no-image

PRAC avråder ifrån att kombinera läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet

Nyheter   •   2014-04-11 15:58 CEST

EMA:s säkerhetskommitté PRAC har granskat riskerna när olika typer av läkemedel som påverkar reninangiotensinsystemet (RAS) kombineras. Dessa läkemedel tillhör grupperna angiotensinreceptorblockerare (ARB), angiotensin converting enzymhämmare (ACE-hämmare) och reninhämmare så som aliskiren bör inte kombineras.

Media-no-image

Granskning av läkemedel som innehåller testosteron inleds

Nyheter   •   2014-04-11 15:48 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av läkemedel som innehåller testosteron efter studieresultat som tyder på ökad risk för hjärtbiverkningar. Testosteron används främst för behandling av män som inte själva producerar tillräckligt med testosteron.

Media-no-image

Månadsrapport från CHMP (februari 2014)

Nyheter   •   2014-02-27 14:23 CET

Sammanfattning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommittés (CHMP - Committee for Medicinal Products for Human Use) möte i februari 2014.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.