Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 6 träffar

Oberoende läkemedelsinformation under 40 år

Oberoende läkemedelsinformation under 40 år

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 10:10 CEST

I år fyller Läkemedelsverkets tidskrift Information från Läkemedelsverket 40 år. Det var Läkemedelsverkets föregångare, Socialstyrelsens läkemedelsavdelning, som 1976 började ge ut tidskriften och den har sedan starten innehållit monografier och annan oberoende läkemedelsinformation.

eHälsomyndigheten tar över produktregistret för läkemedelsinformation

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2016 14:40 CEST

eHälsomyndigheten tar i höst över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation. I november införs ett nytt system.

Nya Läkemedelsfakta lanserad idag

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2013 14:05 CEST

I dag har en ny version av söktjänsten Läkemedelsfakta släppts. Där finns information om alla de 20 000 läkemedel som idag är godkända för försäljning i Sverige. Den nya versionen innebär bland annat förbättrade sökmöjligheter, betydligt mer information om varje enskilt läkemedel samt bättre kopplingar till varje läkemedels bipacksedel och produktresumé.

Läkemedelsverket bedömer att utbytbarhet för receptfria läkemedel inte bör införas

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2012 14:58 CEST

Läkemedelsverket har till regeringen redovisat uppdraget att utreda möjligheten att skapa utbytbarhetslistor för receptfria läkemedel. Verket rekommenderar inte att ett utbytbarhetsbegrepp införs för användning i egenvård då dagens utbytbarhetssystem för förskrivna läkemedel utgår från en individuellt anpassad läkemedelsordination och begreppet därför inte bedöms vara lämpligt i egenvård.

Nyheter 2 träffar

Ny vägledning för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar

Nyheter   •   Jul 04, 2014 15:29 CEST

Läkemedelsverket har uppdaterat den gemensamma vägledningen för utformning av bipacksedlar och läkemedelsförpackningar. Vägledningen ger förklaringar och exempel på hur gällande föreskrifter ska tolkas. Syftet med regelverket är att patienterna ska få tydlig och användarvänlig information, samt minska risken för förväxling och felanvändning.

Läkemedelsverket deltar i Forskning och Hälsa 2010 i Kungsträdgården idag

Nyheter   •   Maj 20, 2010 09:17 CEST

Idag den 20 maj arrangeras Forskning och Hälsa i Kungsträdgården, Stockholm, med syfte att väcka allmänhetens intresse för forskningens betydelse för liv och hälsa. Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman deltar kl 15.30 i en läkemedelsdebatt på temat ”Vem kan man lita på?"

Evenemang 2 träffar

Apoteksmässan

Evenemang   •   Sep 02, 2010 08:33 CEST

På Apoteksmässan i Kista den 8-9 september har du möjlighet att träffa Läkemedelsverket för att lära dig mer om apoteksmarknaden och ställa frågor. Läkemedelsverket håller i fem spännande seminarier där du kan höra myndighetens experter berätta om förfalskade läkemedel, läkemedelsreklam, läkemedel i butik och apotek samt reglerna för olika typer av produkter.

2010-09-08 - 2010-09-09

Kistamässan, Stockholm

Debatt: ”Vem kan man lita på? Nya läkemedel når oss via nya kanaler - hur säkra är vi?”

Evenemang   •   Maj 20, 2010 09:22 CEST

Läkemedelsverkets generaldirektör Christina Åkerman deltar kl 15.30 i en läkemedelsdebatt tillsammans med Rickard Bergström, VD, Läkemedelsindustriföreningen(LIF), Roger Henriksson, verksamhetschef onkologi, Karolinska Institutet (KI), Annika Svedberg, chef farmaci och kvalitet, Apoteket Hjärtat och Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd, KD. Ingrid Stenberg, chefredaktör för Läkemedelsvärl...

2010-05-20, 15:30 - 16:30 CEST

Kungsträdgården, Stockholm