Pressmeddelanden Visa alla 31 träffar

Media-no-image

Användning av ADHD-läkemedel 2013 kartlagd

Pressmeddelanden   •   2014-03-12 12:46 CET

Användningen och olika säkerhetsaspekter av ADHD-läkemedel har nyligen följts upp av Läkemedelsverket. Förskrivningen av ADHD-läkemedel har ökat de senaste åren, men ökningstakten var något lägre under 2013. I likhet med föregående år så är förskrivningen av metylfenidat dominerande.

Media-no-image

EMA inleder granskning av samtliga akutpreventivmedel

Pressmeddelanden   •   2014-01-24 16:56 CET

I november 2013 informerade Läkemedelsverket om att kliniska studier visat att effekten av akut p-pillret NorLevo, som innehåller levonorgestrel, är beroende av kvinnans vikt. Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA påbörjat en granskning av samtliga akutpreventivmedel för att utreda hur effekten påverkas av ökad kroppsvikt och förhöjt kroppsmasseindex (BMI).

Media-no-image

Utredning om restnoteringar överlämnad till regeringen

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 16:12 CET

När patienten riskerar att inte få tillgång till ett läkemedel på grund av brist har en så kallad restnotering uppstått. Läkemedelsverket har på regeringens uppdrag utrett omfattningen av restnoteringar i Sverige, hur de hanteras och vad de beror på. Myndigheten fick också i uppdrag att vid behov föreslå hur restnoteringar kan minska och uppkomna konsekvenser mildras.

Media-no-image

Delrapport om strukturerade läkemedelssamtal på apotek

Pressmeddelanden   •   2013-09-27 09:29 CEST

Första steget i Läkemedelsverkets regeringsuppdrag att initiera och utvärdera en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek är nu avslutat. Socialdepartementet har fått en delrapport som består av en kunskapsöversikt inom området, baserat på litteraturgenomgång, studiebesök och samråd med en rad olika intressenter.

Nyheter Visa alla 25 träffar

Media-no-image

Avslag på ansökan om rikslicens för Progesteron MIC APL

Nyheter   •   2014-01-15 12:26 CET

Läkemedelsverket har avslagit Apotek Produktion & Laboratorier AB:s (APLs) ansökan om rikslicens för Progesteron MIC 400 mg vagitorium eftersom lagerberedningen bedöms kunna ersättas av godkända läkemedel.

Media-no-image

Europeisk utredning av riskerna med fenylbutazon i hästkött

Nyheter   •   2013-04-16 11:33 CEST

Hästkött i livsmedel har i vissa fall visat spår av läkemedelssubstansen fenylbutazon. Riskerna för konsumenter har nu utretts av EU-myndigheterna EMA och EFSA. Slutsatserna är att risken för att man alls ska få i sig fenylbutazon genom hästkött är begränsad.

Media-no-image

PRAC rekommenderar begränsad användning av Protelos

Nyheter   •   2013-04-12 13:23 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndighetens säkerhetskommitté PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) rekommenderar begränsad användning av Protelos. Protelos, som innehåller strontiumranelat, används för att behandla osteoporos (benskörhet).

Media-no-image

Utredning av nytta och risk vid behandling med Tredaptive

Nyheter   •   2012-12-21 12:36 CET

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA inleder en utredning av nyttan och riskerna med Tredaptiv (nikotinsyra och laropiprant). Utredningen initieras efter en preliminär bedömning av data från en stor långtidsstudie.

Dokument 1 träff

Paracetamol: försäljning och förgiftning – har något hänt sedan tillgängligheten ökat?

Läkemedelsverket har startat ett större projekt för att kartlägga användningen av receptfria läkemedel. I en första granskning som fokuserat på paracetamol under den senaste treårsperioden kan varken någon försäljningsökning av paracetamol eller ökning av antalet självmordsförsök hittas.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.