Skip to main content

Lammhults Design Group offentliggör årsredovisningen för 2009

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2010 14:27 CET

Lammhults Design Group AB offentliggör idag, fredagen den 26 mars 2010, årsredovisningen för 2009. Årsredovisningen är tillgänglig på vår hemsida www.lammhultsdesigngroup.com och den kan även beställas via hemsidan. Tryckt version är under distribution till aktieägare i Lammhults Design Group.


Lammhult den 26 mars 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72 eller 070–555 03 61


Informationen är sådan som Lammhults Design Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2010 klockan 13.30.
Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.