Skip to main content

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2008 officiell

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 09:10 CEST

Lammhults Design Group AB publicerar idag, tisdagen den 7 april 2009, den fullständiga årsredovisningen för 2008. Årsredovisningen kan laddas ned från vår hemsida www.lammhults.com och den kan även beställas via hemsidan. Tryckt version kommer att distribueras inom kort.


Lammhult den 7 april 2009

För ytterligare information kontakta:
Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72 eller 070-555 03 61


Informationen är sådan som Lammhults Design Group ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 april 2009 klockan 08.45.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.