Skip to main content

Starka finanser och rörelsemarginal på ca 10 procent i tredje kvartalet

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 10:18 CEST

 

  • Nettoomsättning 570,1* mkr (609,4), varav tredje kvartalet 185,4 mkr (196,5)
  • Rörelseresultat 26,9* mkr (26,1), varav tredje kvartalet 18,1 mkr (20,5)
  • Orderingång 569,7* mkr (612,8), varav tredje kvartalet 176,6 mkr (187,6)
  • Orderstock 106,6* mkr (106,3)

* Med oförändrad valuta mot föregående år uppgick nettoomsättningen till 599 mkr, rörelseresultatet till 34 mkr, orderingången till 599 mkr och orderstocken till 114 mkr

 

Nettoomsättning, orderingång och resultat

Fortsatt god efterfrågan i Sverige inom Lammhults Office, men på den norska marknaden såg vi en viss avmattning under det tredje kvartalet. Inom Scandinavian Eyewear ser vi fortsatt en positiv utveckling på en för övrigt svag nordisk marknad. Med en hög orderstock ser det positivt ut även för fjärde kvartalet. Inom Lammhults Library noterades en något ökad aktivitet och två större projekt vanns i Spanien under senare delen av september för leverans 2010. Inom Lammhults Home visar tredje kvartalet en nedgång. Officiell statistik visar på en svag marknad inom möbler och inredning för hemmiljö. Nettoomsättningen i koncernen minskade med 6 procent och orderingången med 7 procent jämfört med första nio månaderna föregående år. Nettoomsättningen påverkades negativt med ca 29 mkr på grund av valutakursförändringar. Rörelseresultatet uppgick till 18,1 mkr i tredje kvartalet jämfört med 20,5 mkr för motsvarande period föregående år. Ackumulerat uppgick rörelseresultatet till 26,9 mkr (26,1) och resultatet efter finansiella poster till 26,2 mkr (22,2). Det gav en rörelsemarginal på 4,7 procent (4,3) för de nio första månaderna 2010. Valutakursförändringar påverkade det ackumulerade rörelseresultatet negativt med ca 7 mkr.

 

Förväntningar framöver

En fortsatt stabil efterfrågan i Sverige och genomförda kostnadsbesparingar ger förutsättningar för en resultatförbättring 2010.

 

Lammhult den 27 oktober 2010

Lammhults Design Group AB

 

Anders Rothstein

VD och koncernchef

 

Frågor besvaras av Anders Rothstein, VD och koncernchef, telefon 0472-26 96 71,

070-883 98 98 eller Thomas Jansson, CFO, telefon 0472-26 96 72, 070-555 03 61.

 

Notera

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober klockan 8.00.

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Konsumentinsikt, innovation, design management och starka varumärken är grunden för koncernens verksamhet.