Skip to main content

Landskrona klättrar igen

Nyhet   •   Sep 10, 2014 13:45 CEST

Den årliga statistik som ges ut av Svenskt Näringsliv via foretagsklimat.se utgår från det lokala företagsklimatet i en kommun. Det är således de lokala företagens attityder som mäts och jämförs med Sveriges alla 290 kommuner. För Landskronas del sticker det lokala IT- och telenätet ut som i år hamnar på en tredje plats. Landskronas IT- och telenät har de senaste åren rankats högt och en stark bidragande faktor till det är troligtvis utbyggnaden av det öppna stadsnät som möjliggör ökad hastighet för bredband. Landskrona har antagit Region Skånes bredbandsmål för 2020 då 95% av invånarna ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Idag har man enligt Post- och telestyrelsens bredbandskarta uppnått över 70% som en god bit på vägen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera