Media no image

Landstinget Dalarna kortar vårdkön inom urologi

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 10:05 CEST

Under våren sätter kirurgkliniken vid Falu lasarett in extrainsatser för att operera patienter med diagnosen godartad prostataförstoring. Många av dessa patienter har väntat länge på operation och genom denna satsning kommer vårdkön att kortas.

– Dessa patienter har väldigt besvärligt i sin vardag och vi kände att vi behövde göra något. Det är frustrerande att inte kunna hjälpa, vilket ledde fram till beslut att sätta in extrainsatser några helger under våren, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef kirurgen, Falu lasarett.

Besvär med prostataförstoring drabbar äldre män från 60-årsåldern och är en folksjukdom idag. Symtomen smyger sig på under längre tid och man får problem med att kissa. Vissa patienter får kateter, men risken för infektion är då stor. Olika behandlingar finns men operation är det sätt som ger bäst resultat.

– Själva ingreppet är komplicerat och kräver en erfaren urolog. Operationen tar cirka 1,5 timme och ofta kan patienten åka hem dagen efter. I lördags opererade vi sju patienter, säger Henric Hummelgård, överläkare och urolog.

Målet är att operation mot prostataförstoring ska ingå i ordinarie verksamhet. Men som vårdbehovet ser ut idag hamnar gruppen i kläm då vården måste prioritera cancerpatienter. Cirka 150 personer per år behöver opereras mot prostataförstoring.

– Vårt uppdrag utgår från patienternas behov och därför jobbar vi extra för att lösa situationen just nu och få bort kön. På sikt är dock ambitionen att dessa operationer ska ingå i ordinarie verksamhet. Tack vare fantastisk personal lyckas vi nu göra denna insats, avslutar Ulrika Bergvall.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Under våren sätter kirurgkliniken vid Falu lasarett in extrainsatser för att operera patienter med diagnosen godartad prostataförstoring. Många av dessa patienter har väntat länge på operation och genom denna satsning kommer vårdkön att kortas.

Läs vidare »
Khh4nygcb7btkyskyqa2

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en patient avlidit till följd av influensa och lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2017 11:47 CEST

En man som tidigare varit i stort sett frisk, insjuknar i något som visar sig vara influensa. Han blir inlagd och behandlad på vårdavdelning. Då hans tillstånd försämras, beslutas om överflytt till intensivvårdsavdelning. Innan han hunnit flyttas finner vårdpersonalen honom livlös med upphörd andning. Återupplivningsförsök lyckas, men han återfår inte medvetandet och hans liv går inte att rädda.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Nu får Dalarnas kommuner tycka till om regionkommunbildningen

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2017 14:46 CEST

Länets 15 kommuner och Region Dalarna har nu fått ett förslag om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till. Förslaget, som är gemensamt framtaget av Landstinget Dalarna och Region Dalarna, är på remiss till och med 30 juni 2017.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Branden på akutmottagningen i Mora: åter normalläge.

Nyheter   •   Mar 26, 2017 16:34 CEST

Landstinget Dalarna har nu gått från stabsläge till normalläge. Efter stort saneringsarbete så öppnades akutmottagningen den 24/3 kl. 22:00.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Uppdatering ang. branden på akuten i Mora

Nyheter   •   Mar 24, 2017 21:20 CET

Landstinget Dalarna har gått från förstärkningsläge till stabsläge. Efter stort saneringsarbete så planeras akutmottagningen att öppna kl. 22:00.

Media no image

Brand vid akuten i Mora

Nyheter   •   Mar 24, 2017 12:55 CET

Akuten i Mora är rökskadad och en tillfällig akutmottagning är nu riggad vid UVA (uppvakningsavdelningen). Vid släckningsarbetet evakuerades alla patienter och personal. Ingen kom till skada i branden.

Patienter till akuten i Mora hänvisas till ingången vid Apoteket.

Du som behöver komma i kontakt med vården uppmanas just nu att kontakta 1177 Vårdguiden.

Ambulanstransporter styrs nu till Falu lasarett. Branden startade i en sjuktransportbil i garaget vid akutmottagningen Mora.

Lokala och regional sjukvårdsledning har gått upp i förstärkningsläge.

Krisledningsnämnden har bedömt att detta är en extraordinär händelse.

Akuten i Mora är rökskadad och en tillfällig akutmottagning är nu riggad vid UVA (uppvakningsavdelningen). Vid släckningsarbetet evakuerades alla patienter och personal. Ingen kom till skada i branden.

Läs vidare »
Rym681lntblse9x6sctv
Epsqzvijipuxqxn7w6im

Lär dig mer om Internet - biblioteken arrangerar Get online week 27 mars-2 april

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 11:44 CET

Vill du lära mer om e-tjänster, läsa tidningar på nätet, använda surfplatta, släktforska på nätet eller veta om en nyhet är falsk eller sann? Välkommen till Get online week på biblioteken 27 mars-2 april. Get online week är en europeisk kampanjvecka som biblioteken i länet deltar i där syftet är att ge fler chansen att upptäcka och prova på de möjligheter som finns digitalt på nätet.

M13dq6wxqlgbe9r3m365

Elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för Landstinget Dalarnas vårdbesökare

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 08:51 CET

Landstinget Dalarna inför nu e-frikort. Patienter som besöker den öppna vården och uppnår en kostnad av 1100 kronor får nu frikort automatiskt, via tjänsten e-frikort, och behöver inte längre hålla reda på kvitton och stämplar.

Ufo1gbxfmmimacf6lcnn

Landstinget beviljar medel till 20 utvecklings- och integrationsprojekt i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 09:26 CET

Landstinget Dalarnas kultur- och bildningsnämnd beslöt vid nämndmötet den 14 mars att bevilja medel för 20 utvecklings- och integrationsprojekt i länet till en totalsumma om 1,2 miljoner kronor. Projektmedlen går till olika kultur- och idrottsföreningar och studieförbund.

Media no image
Zyf0jsm1mejtsudhzbqk

Var varsam vid tillagning av färsk kyckling - antalet fall med Campylobacter ökar kraftigt

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 09:29 CET

Smittskyddsläkare Anders Lindblom vill uppmana till varsam hantering och noggrann tillagning av färsk kyckling. Antalet fall med Campylobacter har ökat med 42 procent i Dalarna.

- Det föreligger sannolikt en ökad risk för smitta av Campylobacter vid ovarsam hantering eller bristfällig tillagning av färskt kycklingkött säger landets smittskyddsläkare gemensamt.

I Sverige har det senaste året konstaterats en ökning av antalet inhemskt smittade med tarmbakterien Campylobacter. Vid utredning i samverkan med nationella myndigheter har framkommit misstankar om att färsk kyckling kan vara orsak till det ökade antalet sjukdomsfall.

- Kycklingkött är en känslig råvara och bör hanteras därefter. Fryst kyckling innehåller mindre mängder Campylobacter än färsk.

- Tiden utan adekvat kylförvaring och fram till tillagning ska vara kortast möjliga. Hand- och kökshygienen ska vara skärpt, säger Anders Lindblom.

Under 2016 anmäldes 329 inhemskt Campylobactersmittade i Dalarna jämfört med 277 under 2015, vilket är en ökning med 42 procent.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Smittskyddsläkare Anders Lindblom vill uppmana till varsam hantering och noggrann tillagning av färsk kyckling. Antalet fall med Campylobacter har ökat med 42 procent i Dalarna.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 131 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstjänst
  • hpkommnsglunikation.pjpresbovjlustlcleefknzugzjanst@ltdalatprna.tbbmoxse
  • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

  • Landstinget Dalarna
  • Box 712
  • 79129 Falun
  • Sverige