Vbqykocudtntxy1cvjgf

Tidigare potträning bra för både barn, förälder och sjukvården

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2017 13:34 CET

Många föräldrar har ett ökat behov av vägledning gällande potträning – och sjukvården kan bli bättre på informera och inspirera till introduktion av potta. Mot det pekar en intervjustudie gjord av ST-läkare inom Landstinget Dalarna.

Mmmugms2cxzosfs0lis3

Lex Maria-anmälan med anledning av patientskada vid utdragen förlossning

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2017 13:41 CET

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en förlossning dragit ut på tiden hos en patient som inkommit med hög feber. När barnet föddes hade det tecken på allvarlig infektion.

Mmmugms2cxzosfs0lis3
Ywbc2pv4p8eqied1vmud

Framflyttat öppningsdatum för avdelning 95 på Säters sjukhus

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 13:33 CET

Slutenvårdsavdelning 95 på Säters sjukhus kommer inte att kunna återöppnas som planerat den 9 januari 2017. Detta på grund av brist på sjuksköterskor. Nytt planerat öppningsdatum är 1 mars 2017.

Mmmugms2cxzosfs0lis3

Högt tryck på akuten – patienter uppmanas söka sin vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2016 09:38 CET

Just nu söker många till akutmottagningen på Falu lasarett. Samtidigt är det mycket ont om vårdplatser. Väntetiderna är långa och samtliga verksamheter hårt belastade. Landstinget Dalarna vill uppmana patienter med akuta åkommor att i första hand söka sig till sin vårdcentral, där söktrycket inte är lika stort.

F6fq1fpnovizz06nzsqz

Primärvårdslyftet i Dalarna ska höja kvaliteten inom primärvården och bryta hyrläkarberoendet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 11:17 CET

Den 1 januari 2017 startar Primärvårdslyftet Dalarna – en unik satsning inom primärvården i syfte att öka andelen landstingsanställda läkare och därmed minska beroendet av hyrläkare.

Sin0bbdbtirgoorkxshr

För tidigt födda barn ammas mindre visar forskning

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2016 12:55 CET

Andelen för tidigt födda barn som enbart ammas har minskat från 59 till 45 procent under en tioårsperiod. Oroande, anser Jenny Ericson, barnsjuksköterska på Falu lasarett och forskare vid CKF och Uppsala universitet. Hon står bakom studien som nu fått internationell uppmärksamhet.

Wwaxqefw6axgdfft2dbs

Cirka 130 personer lever med hiv i Dalarna - landstinget uppmärksammar Världsaidsdagen

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 11:34 CET

På Världsaidsdagen, World Aids Day (WAD), den 1 december uppmärksammas de som lever med hiv och minnet av de som dött i aids. Dagen har uppmärksammats internationellt i över 25 år och kommer även i år att uppmärksammas av Landstinget Dalarna.

Qrl8xxc9u3quedlsr8gn

Gravida blev starkare av D-vitamin – Borlängestudie väcker internationellt intresse

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 11:56 CET

Ökad styrka och starkare skelett hos gravida och nyblivna mammor – det blev resultatet efter en studie där dessa grupper behandlades med D-vitamin och kalk. Studien har gjorts på kvinnor med somalisk och svensk bakgrund inskrivna på mödravården i Borlänge. Nu har studien publicerats internationellt.

Media no image

Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 09:10 CET

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den. Dalarna ligger bra till i statistiken, räknat på första halvåret 2016 ligger länet tvåa i landet, efter Västerbotten.

Informationsinsatsen Skydda antibiotikan presenteras inför den Europeiska antibiotikadagen den 18 november.

Berättelser, grafik och fakta på sajten visar hur värdefull antibiotika är samt hur antibiotikaresistens berör människor, djur, livsmedel och miljö.

Stora regionala skillnader

I Sverige är skillnaderna i dag stora när det gäller hur mycket antibiotika som används mellan olika delar av landet. Lägst är användningen av antibiotika i Västerbotten med 252 recept per tusen invånare och år. Om alla använde samma mängd antibiotika som personer i Västerbotten, skulle antalet recept i Sverige minska med totalt mer än 684 000 stycken på ett år, enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten.

Det motsvarar så många förpackningar penicillin att om de staplades på varandra skulle de nå upp till toppen på Kebnekaise – nio gånger om.

-Att det finns regionala skillnader i antibiotikaförskrivning visar att man kontinuerligt behöver arbeta med dessa frågor inom hälso- och sjukvården men även brett i samhället. Vi kan alla hjälpas åt genom att förebygga infektioner och använda antibiotika på rätt sätt och bara när det behövs, säger Malin Grape, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Dalarna på andra plats

Räknat på hela 2015 ligger Dalarna på fjärde när det gäller lägst antal förskrivningar, med 291 recept per tusen invånare och år. Dalarna ligger tvåa i landet första halvåret 2016 när det gäller lägst antal förskrivna recept. Dalarna har också näst störst minskning av antibiotikaförskrivningar med 6 procent under den första halvan av 2016.

-Vi ligger väldigt bra till i Dalarna jämfört med resten av landet, men för att skydda antibiotikan gäller det att ligga i och bli ännu bättre, säger Fiona Skogh, informationsläkare på Landstinget Dalarnas smittskyddsenhet.

Alla kan bidra till att hejda resistensen

Sverige har ur ett internationellt perspektiv en låg antibiotikaförbrukning och ett relativt gynnsamt resistensläge både bland människor och bland djur. Men antibiotikaresistensen ökar även här. I Sverige samarbetar aktörer som verkar inom hälso- och sjukvården, djur- och livsmedelssektorn, forskningen och den yttre miljön för att tillsammans hejda utvecklingen.

-I Sverige har vi en god djurvälfärd och friska djur, och friska djur behöver inte antibiotika. Vi är ett av de länder i Europa som använder minst antibiotika till djur. Det är viktigt att vi gemensamt fortsätter arbetet för att hejda utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier för att även framöver ha möjlighet att behandla människor och djur med verksamma antibiotika, säger Elisabet Lindal, veterinär på avdelningen för djurskydd och hälsa, Jordbruksverket.

Fakta: Små val i vardagen som gör skillnad

Med enkla medel kan var och en bidra till att förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och att bidra till att den inte sprids i miljön.

 • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta.
 • Använd inte överbliven antibiotika utan lämna in den på apoteket.
 • Förebygg infektioner och smittspridning när det går, t ex genom att tvätta händerna och följa vaccinationsprogram.

Om Skydda antibiotikan

23 myndigheter och organisationer står bakom Skydda antibiotikan: Arbetsmiljöverket, eHälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Programråd Strama, Naturvårdsverket, Smittskyddsläkarföreningen, Socialstyrelsen, Statens veterinärmedicinska anstalt, Sveriges Kommuner och Landsting, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Universitetskanslersämbetet, Vetenskapsrådet och VINNOVA.

Läs mer:

www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Antibiotika räddar liv. Att resistenta bakterier ökar är ett stort hot mot både människors och djurs hälsa. I en gemensam insats uppmärksammar 23 myndigheter och organisationer hur värdefull antibiotikan är, och att vi alla kan hjälpas åt för att skydda den. Dalarna ligger bra till i statistiken, räknat på första halvåret 2016 ligger länet tvåa i landet, efter Västerbotten.

Läs vidare »
Mmmugms2cxzosfs0lis3

Lex Maria-anmälan efter fördröjd diagnos som medfört synnedsättning

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 09:12 CET

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en patient fått vänta så lång tid på en besökstid på ögonkliniken att det medfört en synnedsättning för patienten.

Kontaktpersoner 124 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstjänst
 • kommunikation.presstjanst@ltdalarna.se
 • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

 • Landstinget Dalarna
 • Box 712
 • 79129 Falun
 • Sverige