Fler vårdplatser tillgängliga på kirurgkliniken vid Falu lasarett

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 09:15 CEST

Den första oktober återöppnas avdelningen 11 på kirurgkliniken vid Falu lasarett. – Vi har lyckats rekrytera nya sjuksköterskor vilket gör att vi kan öppna avdelning 11 igen. Det är glädjande och ger energi till hela verksamheten, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef vid kirurgkliniken i Falun.

Landstinget Dalarna nysatsar på opera och dans

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2018 13:15 CEST

​Hög kvalitet, lokala aktörer och digitala lösningar står i fokus när medel till opera och dans i Dalarna ska fördelas: ​– Nu finns resurser att stärka dessa konstområden, både ekonomiskt och strategiskt. Detta förutsätter en ökad samverkan mellan landsting, kommuner, ideella organisationer och de professionella konstskaparna, säger Malin Lagergren, förvaltningschef, Landstinget Dalarna.

Lex Maria-anmälan på grund av försenad tarmoperation

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2018 14:54 CEST

​Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos och operation. Nya rutiner ska nu genomföras för granskning av röntgensvar för att undvika liknande händelser.

​Landstinget Dalarna gör lex-Maria-anmälan

Pressmeddelanden   •   Jul 19, 2018 13:48 CEST

Rutiner kring när bakjouren ska kontaktas ses nu över efter en förlossning där CTG-apparaten stängdes av: ​– Landstinget Dalarna väljer att göra en lex Maria-anmälan av denna händelse, säger Helena Hellström, chefläkare, Landstinget Dalarna.

Lex Maria-anmälan på grund av försenad diagnos och behandling

Nyheter   •   Jul 02, 2018 09:55 CEST

En patient blev inte kallad i tid på grund av att fel årtal av misstag noterades i journalsystemet:
– I detta fall så fördröjdes diagnos och därmed behandling med tre månader därför väljer vi att göra en lex Maria-anmälan, säger Helena Hellström chefläkare, Landstinget Dalarna.

Sommaren 2017 söker en ung man vård på en vårdcentral på grund av ett svårläkt sår på sin penis. En remiss skickas till kirurgkliniken. En läkare misstänker att det kan röra sig om en tumörsjukdom och bedömer att väntetid därför ska vara högst ett par veckor.

I den fortsatta handläggningen skrivs patientuppgifter in i bokningssystemet och patienten sätts upp på väntelista. Det finns dock olika sätt att fylla i vilket önskat datum som patienten ska kallas. Här har man valt två sätt samtidigt, dels angett bland förval att patienten ska kallas inom två veckor men också skrivit in önskat datum manuellt och då skrivit in fel årtal, 2018 istället för 2017. Det leder till att patienten hamnar fel i väntelistan med ett helt års fördröjning.

Efter tre månader hör patienten själv av sig eftersom han inte erbjudits någon tid. Då upptäcks felet och han får omedelbart en tid för bedömning. Det visar sig att det rör sig om en elakartad tumör.

– Här måste vi se över vår bokningsdel och hanteringen av IT-systemet som stödjer funktionen. Problemet har diskuterats med berörd verksamhet och åtgärder är insatta för att undvika att det sker igen. Händelsen diskuteras också med ansvariga för vårdens IT-system för att försöka hitta andra lösningar som försvårar att detta upprepas, säger Helena Hellström, chefläkare.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

En patient blev inte kallad i tid på grund av att fel årtal av misstag noterades i journalsystemet: – I detta fall så fördröjdes diagnos och därmed behandling med tre månader därför väljer vi att göra en lex Maria-anmälan, säger Helena Hellström chefläkare, Landstinget Dalarna.

Läs vidare »

Lex Maria-anmälan på grund av för sent beslut om kejsarsnitt

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 11:24 CEST

En långdragen komplicerad förlossning slutar med akut kejsarsnitt. Barnet som föds är svårt medtaget och får intensivvård, men barnets liv går inte att rädda. Bedömningen är att kejsarsnittet gjordes för sent och Landstinget Dalarna gör därför en lex-Maria anmälan.

​Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av att vuxen-tand missades

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 14:32 CEST

En nioårig flicka fick en permanent hörntand bortopererad efter brist i kontroll. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan och nya rutiner för hur kontroller ska ske har införts.

Dalarna får bilda region 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 15:55 CEST

Idag gav riksdagen Dalarna klartecken – den 1 januari 2019 bildas en region i länet.

Delegation från Kina vill lära sig mer om Dalarnas sjukvård

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 14:41 CEST

På torsdag kommer en delegation med hälso- och sjukvårdsansvariga från Shanghai Changning till Kompetenscentrum, Landstinget Dalarna. – De är här för att se hur vi jobbar med ett kliniskt träningscenter, säger Ulrika Sievertsson Nelzén, enhetschef Kompetenscentrum och studierektor VFU.

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av brister i informationsöverföring mellan vårdgivare

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 11:53 CEST

En svårt sjuk man lämnades utan uppsikt och ramlade ur sin rullstol. Mannen hade redan haft falltrauma i sitt hem och hade ett positioneringsbälte i sin rullstol för att förhindra just fall. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan och vidtar förbättringsåtgärder för att stärka kommunikation mellan olika vårdgivare.

Kontaktpersoner 134 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstjänst
  • kokhmmwbunckikcgatyfiowtn.weprkreshbstesjapvnsnlt@osltuddaavlaonrnxna.xzsexf
  • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

  • Landstinget Dalarna
  • Box 712
  • 79129 Falun
  • Sverige