Khh4nygcb7btkyskyqa2

Utveckling av strategiskt stöd för patientsäkerhet vid röntgenundersökningar

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 08:29 CET

Den 2 februari disputerar Hans-Erik Källman i Falun med sin avhandling "Dose Management in Diagnostic Radiology – application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance". Hans-Erik Källman forskar på hur befintlig teknisk infrastruktur kan användas för att kartlägga och begränsa risken för strålningsinducerad cancer vid röntgendiagnostik.

Hff0lpmetpibmkvkb0f3
Wncuzfve6axwklrasksc

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt vårdprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Fler och fler unga kvinnordrabbas av livmoderhalscancer i Dalarna. Idag, den 17 januari, börjar ett nytt nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention att gälla som ska förebygga sjukdomen.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Positivt med telefonstöd till mammor med för tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 09:06 CET

Resultaten i en ny avhandling visar att telefonstöd efter utskrivning från neonatalavdelning upplevs attraktivt av mammor till för tidigt födda barn. Mammor som blev uppringda var mindre stressade och kände sig stärkta som mammor jämfört med kontrollgruppen. – Dock påverkades inte amning av det proaktiva stödet, säger Jenny Ericson, barnsjuksköterska och forskare som står bakom avhandlingen.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Ny forskning om HPV-infektion – första studien på äldre kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 09:01 CET

Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Landstinget Dalarna och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala universitet publicerar en ny studie om förekomsten av HPV och cellförändringar hos kvinnor över 60 år. Studien är först i världen med fokus på denna åldersgrupp och har gjorts av en forskargrupp med Annika Lindström, forskare och specialistläkare inom gynekologi som projektledare.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Lex Maria-anmälan på grund av feltolkning vid övervakning av tvillingfödsel

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:52 CET

Under en komplicerad tvillingförlossning feltolkas fosterpulsen för den andra tvillingen. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av det inträffade.

Hm7nmaxoud8r3zxzk6pv
Szg1erwwslmywhaqtggn

BUP klarar vårdgarantin för första besöket

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 09:15 CET

​BUP Dalarna har länge kämpat med väntetider och för första gången på länge så lever Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, upp till vårdgarantin för vad som gäller första besöket. 96 procent fick komma inom 90 dagar, det är över rikssnittet. - Vi ser att det arbetet vi har gjort nu börjar ge resultat, säger Anna Ståhlkloo, verksamhetschef på BUP, Landstinget Dalarna.

Eskreo7aezghxqodfmhh
Lu6dqs8vh9bf1wai0rcq

Åtgärder och konsekvenser efter höstens operationsstopp

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 13:57 CET

​Idag fick landstingsstyrelsen ta del av den utredning som gjorts om patientsäkerhetsaspekter efter operationsstoppet i höstas vid kirurgkliniken i Falun.

Tsoupoleotdnuq8noxbc
Flgjyriwrmyogzxtzbg2

Dalarna först med direktdataöverföring till Barnhälsovårdsregistret

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2017 12:30 CET

Landstinget Dalarna är det första landstinget i landet som har lyckats med direktdataöverföring till Barnhälsovårdsregistret, BHVQ. – Vi hoppas att fler regioner och län snart kommer att göra oss sällskap, säger Kristin Lindblom barnhälsovårdsöverläkare vid Landstinget Dalarna.

Media no image

Lex Maria-anmälan med anledning av missad fraktur

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 14:45 CET

Femåring fick ögonmuskelbesvär efter en fallolycka, då en fraktur förmodligen inte upptäcktes i tid.

Det var den fjärde september förra året som en då femårig pojke kom in till akuten på Avesta lasarett efter en fallolycka. Han hade slagit i huvudet efter att ha ramlat från en två meter hög klätterställning. Pojken växlade i medvetandegrad och man noterade att höger öga var lätt felställt.

En skiktröntgen visade på en möjlig liten ansamling av blod på hjärnans yta under skallbenet. Han förflyttades till Falu lasarett och blev inlagd på barnkliniken för observation. Kontroller genomfördes utan anmärkning och patienten fick gå hem dagen därpå.

Två veckor senare var pojken på 6-årskontroll på Familjecentralen. Där framkom det att han såg dubbelt sedan fallet och hade svårt att följa fingret med blicken. Tre dagar senare vid bedömning på ögonkliniken visade det sig att patienten hade en fraktur i skelettet i ögonhålan på vänster sida vilket påverkade hans ögonmuskler. En eftergranskning visade att frakturen syntes även på den skiktröntgen som gjorts i Avesta, dock hade man på remissen endast frågat efter blödning och inte skelettskador.

Patienten opererades på öronkliniken, men då var det troligen försent. Det borde ha skett direkt i anslutning till skadan. Ytterligare en operation genomförs, den här gången i Uppsala, men utan förbättring. Pojken har nu kvarstående ögonmuskelbesvär.

– Eftersom pojken har fått en kvarstående skada i ögonmuskler som också påverkar seendet, så väljer vi att göra en lex Maria, säger Helena Hellström chefläkare Landstinget Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO anmäla om en patient i samband med hälso‐ och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Femåring fick ögonmuskelbesvär efter en fallolycka, då en fraktur förmodligen inte upptäcktes i tid.

Läs vidare »
Media no image

Landstinget Dalarna gör en lex Maria-anmälan på grund av bristfällig utredning

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:15 CET

På grund av bristfällig utredning dröjde det nio månader innan en man fick sin cancerdiagnos fastställd. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan.

I november 2016 sökte en man i 65-årsåldern hjälp hos vårdcentralen efter att ha haft ländryggsmärtor en längre tid. Mannen undersöktes och bedömningen var att smärtorna orsakades av så kallad lumbago, ryggskott. Mannen fick råd att ta kontakt med sjukgymnast och fick också värktabletter utskrivna.

Trots sjukgymnastik blev mannen inte bättre. I december utfördes därför en röntgen av ländryggen som visade en del artrosförändringar, men ingen misstanke om cancer.

Under vintern och våren förvärrades smärtorna successivt vilket ledde till upprepade besök på vårdcentralen, jourmottagning samt akutmottagning. Patienten påtalade att han även upplevt en ofrivillig viktnedgång på 10 kilo, men trots det gjordes ingen ytterligare utredning.

I maj 2017 görs en magnetröntgen-undersökning av ländryggen, på grund av mannens ohållbara smärtsituation och symtom som talade för påverkan av nerverna till benen. Undersökningen visar då en oklar tumör på närmare 10 centimeter i nedre delen av ländryggen. Vidare undersökningar fastställer att det rör sig om en prostatacancer med spridning.

En majoritet av befolkningen kommer någon gång att behöva söka hjälp på grund av smärtor från rörelseapparaten inbegripet ryggen. Det är en mycket vanlig sökorsak i framför allt primärvården men även på jour- och akutmottagningar. Besvären kan vara uttalade, men de allra flesta patienterna är mer eller mindre återställda efter några veckor. I allmänhet går det inte att hitta någon specifik orsak till ländryggssmärta och det är ovanligt att man hittar allvarliga bakomliggande orsaker. Vid tillfälliga, övergående besvär – där det inte finns andra faktorer i sjukhistorien eller i undersökningsfynden – behövs därför ingen ytterligare utredning, utan patienten rekommenderas att hålla sig i rörelse så mycket som möjligt, kontakta sjukgymnast samt smärtlindring.

Om besvären förvärras över tid eller ändrar karaktär såsom vid tillkomst av symtom från nerverna eller urinvägarna, alternativt feber eller viktnedgång är det dock mycket viktigt att en mer utförlig undersökning utförs. Exempelvis bör man utesluta infektion och hos män genom att exempelvis ta ett blodprov för prostatacancer, ett så kallat PSA-prov.

– Vi kan i internutredningen konstatera att det i det här fallet dröjde nio månader från symtomdebut innan någon undersökte prostatakörteln och tog ett PSA-prov, vilket då var kraftigt förhöjt, säger Roger Larsson, chefläkare i division primärvård.

– Jag konstaterar att vården och utredningen varit klart bristfällig i det avseendet. Man borde mycket tidigare i förloppet övervägt och utrett patienten för alternativa förklaringar till besvären. Det är mycket tråkigt att konstatera att bristerna lett till en försenad diagnos och behandling och därmed orsakat patienten extra stort lidande vilket är mycket beklagligt. En bidragande orsak till fördröjningen kan vara att patienten fått träffa ett stort antal olika läkare under förloppet.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

På grund av bristfällig utredning dröjde det nio månader innan en man fick sin cancerdiagnos fastställd. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 148 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • avdelningschef
 • Läkemedelsförsörjningen
 • vtfefredclrik.ehrling@ltdalarna.vfse
 • 070-662 30 57

 • Presskontakt
 • Verksamhetschef kirurgkliniken Falu lasarett
 • nxulxwnrfjmdrika.bergvallul@ltdalarndda.se
 • 072-242 67 64

 • Presskontakt
 • Presstjänst
 • koibzgolxaphmmunizecikodatioezcfvkxchen.prtaczesstigydjakdnssft@ltzjdalacrnbwzrnlva.se
 • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

 • Landstinget Dalarna
 • Box 712
 • 79129 Falun
 • Sverige