Khh4nygcb7btkyskyqa2

Lex Maria-anmälan - 65-årig man avled i hemmet

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 09:13 CEST

En man avlider i hemmet efter att ha varit inskriven på kirurgkliniken i Falun för bl.a. revbensfrakturer. Efter någon dag får han andningsbesvär och ringer en vän, som i sin tur ringer 112. En sjuktransportbil skickas, men då får man inte kontakt med mannen och bilen åker därifrån. Dagen efter hittas han avliden i hemmet.

Media no image

Kommuner och landsting samarbetar för en säkrare vård i sommar

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2017 13:20 CEST

Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna intensifierar sitt samarbete i sommar för att ge de äldre och sköraste en säkrare vård.

– Det handlar om att ge vård på rätt ställe, ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan, säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstinget Dalarna.

Under sommarmånaderna är bemanningsläget inom hälso- och sjukvården extra ansträngt och färre vårdplatser är öppna. Det är därför särskilt viktigt att gemensamt se över vilka vårdbehov som finns, underlätta dialogen kring hur patienter som är utskrivningsklara kan återvända till sina hemkommuner och dessutom se till att undvika onödiga inläggningar.

Omvårdsförvaltningen i Falun och Borlänge kommun har därför veckovisa planerings- och avstämningsträffar med Landstinget Dalarna under sommaren. Det handlar om att tillsammans se över vårdhoven och utifrån det sedan prioritera och åtgärda.

Inför semesterperioden har parterna också upparbetat bättre kontaktvägar för kommunikation, både på ledningsnivå och på akuten.

Kommunerna och landstinget har även identifierat personer där vårdbehovet kan växla under sommaren. Målet är att försöka förebygga att exempelvis en äldre person, som de senaste månaderna haft flera återinläggningar, fortsätter att läggas in.

– Vi vill hushålla med resurserna på ett smart och effektivt sätt. I stället för att göra brandkårsutryckningar jobbar vi nu mer strategiskt med de här frågorna, säger Elisabet Franson.

Det finns en politisk viljeinriktning bakom samarbetet. Politisk ledning från Landstinget Dalarna och respektive kommun har deltagit i dialogen för demokratiskt inflytande samt för att säkra långsiktighet.

– Det blir allt tydligare hur viktigt det är med samverkan, både för att välfärden ska fungera så bra som möjligt, men också för att vi ska använda resurserna på bästa sätt. Det är patienten som ska vara i centrum, inte organisatoriska strukturer, säger Gunnar Barke (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Falu kommun, Borlänge kommun och Landstinget Dalarna intensifierar sitt samarbete i sommar för att ge de äldre och sköraste en säkrare vård.

Läs vidare »
Media no image

Kommunerna är positiva till regionkommunbildning i Dalarna

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 09:37 CEST

Länets 15 kommuner och Region Dalarna har under våren fått möjlighet att yttra sig över Landstinget Dalarnas intention att skicka in en ansökan om att få bilda en regionkommun i Dalarna 2019. Många kommuner var positiva även om några lämnade synpunkter.

– Det är mycket positivt att det finns enighet i en så stor organisationsförändring. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med länets kommuner, vilket är en förutsättning för att vi ska få en fortsatt god regional utveckling i Dalarna, säger Gunnar Barke (S) landstingsstyrelsens ordförande.

Den 10 april skickade landstingsstyrelsen förslaget om hur en regionkommunbildning kan komma att gå till på remiss till länets 15 kommuner samt till Region Dalarna. I remissen efterfrågades om respektive kommun och Region Dalarna tillstyrkte att landstingsfullmäktige beslutar om att ansöka om regionkommunbildning i Dalarna 2019.


Remiss om regionkommunbildning i Dalarna

Remisstiden är nu slut och remissvaren har sammanställts. Sammanfattningsvis visade remissvaren ett brett stöd från kommunerna då alla tillstyrkte att landstinget ska ansöka till regeringen om att bilda region. Några kommuner lämnade synpunkter om hur det kommunala inflytandet kan komma att se ut i din nya regionen. Synpunkterna är viktiga för det fortsatta arbetet med regionkommunbildning.

– Synpunkterna som kommunerna lämnat om det kommunala inflytandet lyftes även fram som mycket viktiga frågor i det kunskapsunderlag som skickades med remissen. Ett gemensamt arbete mellan kommuner och landstinget pågår redan kring politisk samverkan och kommunernas inflytande och dialogen kommer fortsätta till hösten, säger Göran Carlsson, projektledare för regionbildning Dalarna.

Vad händer nu?
Den 25 september tar landstingsfullmäktige ställning till om ansökan ska lämnas till regeringen eller inte. Om ansökan går igenom bildas en regionkommun i Dalarna från den första januari 2019. Val till det nya fullmäktige kan då genomföras i de allmänna valen 2018.

Läs mer om regionkommunbildningen på: www.ltdalarna.se/regionbildning

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Länets 15 kommuner och Region Dalarna har under våren fått möjlighet att yttra sig över Landstinget Dalarnas intention att skicka in en ansökan om att få bilda en regionkommun i Dalarna 2019. Många kommuner var positiva även om några lämnade synpunkter.

Läs vidare »
Utpm022tefxk3t6qy9z8

Landstinget Dalarna i topp vad gäller energieffektiva byggnader

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 09:19 CEST

Landstinget Dalarna är fortsatt bäst bland landstingen i landet när det kommer till el- och värmeförbrukning fördelat per kvadratmeter byggnadsyta. Det visar den senaste statistiken från Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Sixfyrrg0ksslgzbubrt

Hjalle Östman ny rektor för Fornby folkhögskola

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 13:46 CEST

Landstinget Dalarna har anställt Hjalle Östman som rektor för Fornby folkhögskola. Hjalle tillträder tjänsten den 1 september. Närmast kommer Hjalle från Borlänge kommun där han jobbat som enhetschef.

Wskwvwvyjmn7qdzeqsht

Landstinget Dalarna satsar på bistånd genom textilåtervinning

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 11:14 CEST

Landstinget Dalarna inleder nu ett samarbete med Human Bridge som säkerställer att landstingets textilier kommer gå som bistånd till behövande länder.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Lex Maria-anmälan om felmonterad märgspik vid benbrott

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 08:14 CEST

Landstinget Dalarna gör Lex Maria-anmälan med anledning av en felmonterad märgspik vid benbrott i mars 2017.

Hg7pqj6ccv5hh5o0vbte

Spendera inte semestern på akuten

Nyheter   •   Jun 19, 2017 10:58 CEST

För att inte bli sittande länge i akutens väntrum i sommar, ta upp telefonen och ring 1177 innan du bestämmer dig för att åka in. En första bedömning av 1177 gör att du får rätt vård på rätt ställe.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Lex Maria-anmälan på grund av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 12:07 CEST

Landstinget Dalarna gör en anmälan enligt Lex Maria då patienten borde remitterats tidigare med tanke på patientens ålder, sjukhistoria samt provsvar.

Khh4nygcb7btkyskyqa2

Lex Maria-anmälan med anledning av förväxling av protesdelar

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 11:14 CEST

Landstinget Dalarna gör en Lex Maria-anmälan med anledning av förväxling av protesdelar vid operation av knäled.

Kontaktpersoner 136 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstjänst
  • ebkoupmmuntgikroxpazrocratiorvn.guqvprcgvresstywjmjanst@ltiudagiiylasdrnhhgsozlmcca.rwxose
  • 070-298 75 55

Om Landstinget Dalarna

Ett hälsosammare Dalarna

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.

Landstinget är en organisation där många av våra 8 400 medarbetare får möjlighet att följa människor i livets olika skeden. Oavsett vilket område du tycker är intressant, så finns en plats för dig i Dalarna.
I det vackra och genuina landskapet Dalarna finns det något för alla, skog, fjäll och öppna vyer där Dalälven binder samman våra olika orter och ger underbara naturupplevelser. Det finns också möjligheter till ett rikt fritids- och kulturliv samt närhet till huvudstaden Stockholm.

Adress

  • Landstinget Dalarna
  • Box 712
  • 79129 Falun
  • Sverige