Skip to main content

Taggar

sjukvård

hälsa

lex maria

kultur

utbildning

forskning

rekrytering

 • förtroendetandläkare, Folktandvården, Landstinget Dalarna
 • michaeekjwla.hoyedbeomjsrgeuxtamkmvnmj@ltdqncmeialiparna.sove
 • 070-612 5526

 • Enhetschef Kompetenscentrum och studierektor VFU, Landstinget Dalarna
 • ulrikaglsgojzx.neljodrzeldonn@ltdapolarnhetsuaa.se
 • 023-49 03 88

 • Koordinator samisk hälsa
 • Samordnare minoritet
 • annjeudrearsezcwndwbyvpwnetttprclbystz.strkatal@ltfjdavelavwhbrnceysiya.yohjpyglse
 • 070-569 03 12
Ann-Jeanett Stål, koordinator samisk hälsa, Landstinget Dalarna. Foto: Nina Olsson

 • ST-läkare i anestesi och intensivvård, Landstinget Dalarna
 • xoprdvAnnataug.Mcwdstdattsson@rfltdalarnelixa.se
 • Växel 023-49 00 00

 • specialistläkare i anestesi och intensivvård, sektionsansvar förlossning och kvinnosjukvård i och utanför sjukhuset, Landstinget Dalarna
 • magnus.hentzell@ltdalarna.se
 • Växel 023-49 00 00

 • överläkare och MAL neonatologi, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett
 • ysandqdrpqhpxqeas.odqjlindmv@ltdalarna.se
 • 070-492 51 15

 • Kvalitet och utvecklingschef, Folktandvården Dalarna
 • upwkssbxannasrrbth.rinstad@lddtdnexxalzxarnaxp.sjoe
 • 023-49 01 63

 • Folkhälsa
 • hxjovguyuzunhatucjn.ikharhwurpbglsllbenprg@lahtdsyalarnajmsy.se
 • 076-7707650

 • Verksamhetschef
 • Hudsjukvård
 • anna-karin.norin@ltdalarna.se
 • 023-49 25 89

 • Forskare
 • pehans-ericbihk.kallzcrwman@ltdfrldalarnzda.malwse
 • 070-206 29 01

 • specialistläkare gynekologi, Landstinget Dalarna
 • Hanna.Sahlgren@ltdalarna.se
 • 070-432 44 84

 • Forskare
 • zganeamopxqtmrbsswyvaanenika.lindsxntrom@ltdalyearnacp.suwlye

 • Verksamhetschef BUP, Landstinget Dalarna
 • anna.stahlkloo@ltdalarna.se
 • 023-49 00 65

 • Chefsjurist
 • Rättsavdelningen, Landstinget Dalarna
 • tvkezjrslthwsitidkdin.ekcovxtpadcezbaopfkkndakdzderbqnnopjdfersfg@alwlmglttjdamylagorna.sewv
 • 023-49 11 13

 • VD Dalatrafik
 • bengt.benjaminsson@dalatrafik.se
 • 0243-31 80 60
 • 070-619 08 79

 • Landstingsstyrelsens 2:e vice ordförande (M)
 • vlybhqyjUlmvf.vmioqrBeshmkrg@ltdttvqklfualarnaziht.se
 • 070-250 43 40

 • Ledamot landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden (C)
 • lena.reyier@centerpartiet.se
 • 070-576 29 68

 • Läkare
 • Kvinnosjukvård
 • lina.bergman@ltdalarna.se
 • 070-792 07 80

 • susanne.hesselman@ltdalarna.se
 • 023-49 23 51

 • Distriktsläkare
 • Forskning
 • lars.carvolsszmpsoevron@jrpnltdalarna.se
 • 073-811 28 27