Skip to main content

Granskning av jämställda löner avslutas

Nyhet   •   Sep 24, 2014 16:31 CEST

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har granskat Landstinget Dalarnas arbete med jämställda löner. DO bedömer att Landstinget Dalarna fullgör skyldigheterna som gäller jämställda löner och avslutar nu ärendet.

Under våren 2014 granskades Landstinget Dalarnas arbete för jämställda löner. Resultatet visade att landstinget levde upp till 10 av totalt 13 punkter. Landstinget Dalarna gjorde kompletteringar för de 3 punkter där det fanns utrymme för förbättring och DO har nu bedömt att Landstinget Dalarna fullgör sina skyldigheter.

- Granskningen har belyst den viktiga frågan om jämställda löner. Vi känner oss trygga med att vi fullgör våra skyldigheter och vi ska fortsätta att hålla en god kvalitet på vårt arbete med jämställda löner, säger Lennart Hansson-Böe, förhandlingschef