Skip to main content

Sök stipendium för dina studier

Nyhet   •   Sep 24, 2014 09:26 CEST

Bröderna Molanders stiftelse ger ungdom från Dalarna möjlighet att söka stipendium för högre utbildning. Landstinget Dalarna förvaltar stödet och utdelningen.

Du som söker ska uppfylla följande krav:

  • ska ha gått grundskolans högstadium eller totalt sex år i skolor i Dalarna (högskolestudierna ej inräknade)
  • går universitets/högskoleutbildning eller annan eftergymnasial yrkesinriktad utbildning vars totala längd omfattar minst ett läsår
  • som under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch eller förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd eller rekryteringsbidrag.

Stipendiet kan endast erhållas en gång och avse program, examen eller motsvarande.