Skip to main content

Vilken vård ska finnas på sjukhusen?

Nyhet   •   Aug 28, 2015 13:03 CEST

I juni fick landstingsdirektör Karin Stikå Mjöberg i uppdrag av landstingsfullmäktige att utreda bland annat nivåstrukturering och utbudsstruktur. Alltså vilken vård som ska finnas på de olika sjukhusen i Dalarna. Arbetet har påbörjats under sommaren och utredningen med förslag till förändringar kommer att lämnas till landstingsstyrelsen i november.

- Målet är så klart att vi i framtiden ska ha ett hållbart och högkvalitativt hälso- och sjukvårdsystem där våra verksamheter är rätt bemannade, arbetsmiljön god och ekonomin i balans, säger Karin Stikå Mjöberg.

Utredningen kommer att titta på alla tänkbara förändringar och lösningar.
- Ännu finns inga färdiga förslag och inga beslut. Trots att fullmäktige beslutade om förändringar i våras så vet vi att mer måste göras. Vi erbjuder fortfarande en hälso-och sjukvård som vi inte har ekonomi till och som vi har svårigheter att bemanna. Läget är mycket allvarligt och fler förändringar krävs, säger Karin Stikå Mjöberg.

Arbetet kommer att pågå under hösten och många verksamhetschefer är redan involverade. 7 september möts alla verksamhetschefer för att arbeta med frågan.
- Självklart kommer våra verksamheter att bli inblandade i arbetet, säger Karin Stikå Mjöberg.

Men utredningen handlar om mer än struktur och utbud. Man kommer även att utreda och ge förslag kring medicinska prioriteringar i hälso- och sjukvården, kompetens- och bemanningsplan, hur jouruppdraget i länet ska se ut, hur lokaler ska användas och dessutom ta fram en effektiv planerings- och styrningsmodell.

Utredningen ska ta fram förslag på:

 • Utbudsstruktur och nivåstrukturering för Landstinget Dalarnas sjukhus 2018 med beaktande av landstingets hela hälso- och sjukvårdssystem
  •Prioriteringar och dess konsekvenser som krävs för att kunna implementera den framtida utbudsstukturen
  •Kompetens- och bemanningsplan och förändrat arbetssätt utifrån framtida utbudsstuktur
  •Jouruppdraget inom länet utifrån framtida utbudsstuktur
  •Effektivt lokalutnyttjande och prioritering av fastighetsinvesteringar utifrån framtida utbudsstuktur
  •Effektiv planerings- och styrmodell samt ersättningsmodell inom ramen för landstingets ledningssystem.

 • Det ska ge en kostnadsminskning på minst 300 miljoner kronor senast 2019.