Skip to main content

Taggar

sjukvård

hälsa

lex maria

kultur

utbildning

forskning

rekrytering

sjukvård 149 hälsa 132 lex maria 37 forskning 17 kultur 16 utbildning 14 rekrytering 10 psykiatri 5 tandvård 5 regionbildning 5 Folktandvården 4 region 4 ambulanshelikopter 4 akutmottagning 3 hiv 3 landstingsstyrelsen 3 aids 3 primärvård 3 Landstinget Dalarna 3 Svensk Luftambulans 3 Region Dalarna 3 IT 2 vårdcentral 2 miljö 2 sex 2 dans 2 Dalarna 2 folkhälsa 2 ekonomi 2 öppna jämförelser 2 politik 2 donation 2 landsting 2 parkering 2 kulturrådet 2 vaccin 2 organdonation 2 kulturpris 2 bildning 2 antibiotika 2 Världsaidsdagen 2 resistens 2 patientenkät 2 landstingsfullmäktige 2 vårdbarometern 2 läkemedel 2 1177 2 avesta lasarett 2 revision 1 omvårdnad 1 omsorg 1 amning 1 reception 1 1177 vårdguiden 1 vårdbyggnad 1 akutsjukvård 1 patient 1 rpk 1 riskbedömning 1 öppenvård 1 opera 1 robot 1 design 1 kommunal 1 utveckling 1 Jämlik sjukvård 1 organ 1 personcentrerad 1 SPOR 1 landstinget 1 säter 1 app 1 hpv 1 mora lasarett 1 ndr 1 smittskydd 1 ortopeden 1 World Aids Day 1 allmänläkare 1 nybyggnad 1 kirurgklinik 1 rättspsykiatri 1 representation 1 digital vårdcentral 1 Kommunikationshjälpmedel 1 elevkulturombud 1 kirurg 1 samarbete 1 historiska veckan 1 skapande skola 1 psykiatrisk vård 1 dalahäst 1 urologi 1 somatisk vård 1 ungdomar 1 kulturombud 1 neonatal 1 vävnad 1 allmänpsykiatri 1 donationsveckan 1 influensavaccination 1 WAD 1 PCV 1 asylvård 1 lasarett 1 kirurgi 1 operation 1 fullmäktige 1 ST-läkare 1 studie 1 landstingsfrågor 1 personcentrerad vård 1 Ung kultur 1 slutenvård 1 energi 1 1177.se 1 integration 1 högskolan dalarna 1 diabetes 1 bokslut 1 mental hälsa 1 helikopter 1 kbt 1 influensa 1 folkhögskola 1 offentlig sektor 1 Bildstöd 1 falu lasarett 1 kommun 1 samtala med barn 1 fastigheter 1 enkät 1 specialiserad vård 1 Visa alla taggar
Dalahästen föreslås bli symbol för nya regionen – på måndag fattar landstingsfullmäktige sitt beslut

Dalahästen föreslås bli symbol för nya regionen – på måndag fattar landstingsfullmäktige sitt beslut

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 11:03 CEST

Måndag den 23 april fattar landstingsfullmäktige beslut om namn, logotyp och visuellt identitet för den nya regionorganisationen som bildas den 1 januari 2019. Namnbytet hänger samman med det utökade uppdraget som den nya organisationen får vid regionbildningen.

Vårmöte med teman nollseparation och havandeskapsförgiftning

Vårmöte med teman nollseparation och havandeskapsförgiftning

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 08:51 CEST

​Imorgon startar Vårmötet i Perinatologi 2018 i Falun. I två dagar kommer fokus vara riktat mot den vård som rör graviditet, förlossning av födande, nyförlösta kvinnor och nyfödda barn. – Vi har ett jättespännande program framför oss, säger Andreas Odlind, ordförande för mötet och överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken, Falu lasarett.

Landstingets bildstöd görs om

Landstingets bildstöd görs om

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 18:40 CEST

Det har blivit diskussioner kring en illustration föreställande sjukvårdspersonal i den bildstödbok som vi använder oss av i våra receptioner. Vi tar åt oss av kritiken och kommer därför att göra om de aktuella bilderna i allt material som tagits fram.

Lex Maria-anmälan efter läcka med rengöringsmedel

Lex Maria-anmälan efter läcka med rengöringsmedel

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 14:38 CEST

​Folktandvården Dalarna har den 23 mars 2018 gjort en Lex Maria-anmälan gällande en incident där rengöringsmedel läckte ut i spolsystemet i samband med en tandbehandling. Händelsen inträffade den 20 november 2017 och resulterade i att patienten har fått skador på slemhinnan i munnen.

Landstinget Dalarna gör lex Maria anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Landstinget Dalarna gör lex Maria anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 08:59 CEST

​En patients bukbesvär tolkades länge som biverkningar av läkemedel, men visade sig vara symtom på cancer i ändtarmen. Detta ledde till försenad diagnostik och orsakade ökat lidande för patienten.

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Miljöhälsorapport Gävle Dala 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 08:45 CEST

Under vintern 2017 har en regional fördjupning tagits fram baserad på den nationella Miljöhälsorapporten 2017. Rapporten ger en aktuell bild av befolkningens uppfattning om hur olika miljöfaktorer påverkar deras hälsa.

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 08:30 CET

En man i 40-årsåldern opererades flera gånger för en återkommande svullnad kring fotleden. Svullnaden bedömdes som en godartad förändring, men visade sig vara en elakartad tumör av ovanligare sort.

Vi undersöker födelsemärken under Euromelanoma week i maj

Vi undersöker födelsemärken under Euromelanoma week i maj

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 10:43 CET

Vårdcentralerna i Avesta, Ludvika-Grängesberg och Mora samt hudmottagningen vid Falu lasarett erbjuder prickmottagning för att undersöka födelsemärken under Euromelanoma week, som hålls den 14-18 maj. Syftet är att förebygga och tidigt upptäcka hudcancer.

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd bröstcancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:51 CET

Knutor i bröstet bedömdes inledningsvis som ”tät vävnad”, men en magnetkameraundersökning visade senare att det var bröstcancer. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av fördröjd diagnos.

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:45 CET

En 68-åring kvinna genomgår både mammografi- och ultraljudsundersökning men tumör upptäcks först 3 månader senare i och med ett vävnadsprov.

1,1 miljoner fördelas till nya projekt i länet

1,1 miljoner fördelas till nya projekt i länet

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 09:00 CET

Igår beslutade Kultur- och bildningsnämnden att dela ut projektstöd till 22 verksamheter i Dalarna. Projektmedel kan sökas av ideella organisationer och studieförbund i Dalarna och ska bidra till att uppfylla målen i Kultur- och bildningsplanen. I utlysningen, som stängde 5 februari, ansöktes om 48 projekt till en totalsumma om 3,5 miljoner kr.

Nu startar pilotprojektet God och nära vård – Södra Dalarna

Nu startar pilotprojektet God och nära vård – Södra Dalarna

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 14:13 CET

​Den här veckan kliver Annichen Kringstad på uppdraget som projektledare för God och nära vård – Södra Dalarna

Stora problem med telefonin

Stora problem med telefonin

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 11:48 CET

​Det går inte att ringa in till Landstinget Dalarna just nu. Felsökning pågår, och det finns ingen prognos för hur länge problemen kommer att kvarstå. - Allmänheten kan ringa 1177, men vi uppmanar till att vänta med att höra av sig med frågor som inte är akuta eller brådskande, säger Karin Stikå Mjöberg, landstingsdirektör.

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Lex Maria-anmälan med anledning av fördröjd diagnos

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 10:27 CET

En kvinna söker akutvård för magsmärtor, det bedöms som förstoppning och hon får återvända hem. När hon kommer tillbaka igen efter en månad har buksmärtorna förvärrats, en utredning visar då att det rör sig om cancer i äggstockarna.

Utveckling av strategiskt stöd för patientsäkerhet vid röntgenundersökningar

Utveckling av strategiskt stöd för patientsäkerhet vid röntgenundersökningar

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2018 08:29 CET

Den 2 februari disputerar Hans-Erik Källman i Falun med sin avhandling "Dose Management in Diagnostic Radiology – application of the DICOM imaging standard and a Monte Carlo dose engine for exposure surveillance". Hans-Erik Källman forskar på hur befintlig teknisk infrastruktur kan användas för att kartlägga och begränsa risken för strålningsinducerad cancer vid röntgendiagnostik.

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt vårdprogram

Livmoderhalscancer förebyggs bättre med nytt vårdprogram

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:00 CET

Fler och fler unga kvinnordrabbas av livmoderhalscancer i Dalarna. Idag, den 17 januari, börjar ett nytt nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention att gälla som ska förebygga sjukdomen.

Positivt med telefonstöd till mammor med för tidigt födda barn

Positivt med telefonstöd till mammor med för tidigt födda barn

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2018 09:06 CET

Resultaten i en ny avhandling visar att telefonstöd efter utskrivning från neonatalavdelning upplevs attraktivt av mammor till för tidigt födda barn. Mammor som blev uppringda var mindre stressade och kände sig stärkta som mammor jämfört med kontrollgruppen. – Dock påverkades inte amning av det proaktiva stödet, säger Jenny Ericson, barnsjuksköterska och forskare som står bakom avhandlingen.

Ny forskning om HPV-infektion – första studien på äldre kvinnor

Ny forskning om HPV-infektion – första studien på äldre kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2018 09:01 CET

Centrum för klinisk forskning (CKF) vid Landstinget Dalarna och Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa vid Uppsala universitet publicerar en ny studie om förekomsten av HPV och cellförändringar hos kvinnor över 60 år. Studien är först i världen med fokus på denna åldersgrupp och har gjorts av en forskargrupp med Annika Lindström, forskare och specialistläkare inom gynekologi som projektledare.

Lex Maria-anmälan på grund av feltolkning vid övervakning av tvillingfödsel

Lex Maria-anmälan på grund av feltolkning vid övervakning av tvillingfödsel

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 11:52 CET

Under en komplicerad tvillingförlossning feltolkas fosterpulsen för den andra tvillingen. Nu gör Landstinget Dalarna en lex Maria-anmälan på grund av det inträffade.

BUP klarar vårdgarantin för första besöket

BUP klarar vårdgarantin för första besöket

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 09:15 CET

​BUP Dalarna har länge kämpat med väntetider och för första gången på länge så lever Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, upp till vårdgarantin för vad som gäller första besöket. 96 procent fick komma inom 90 dagar, det är över rikssnittet. - Vi ser att det arbetet vi har gjort nu börjar ge resultat, säger Anna Ståhlkloo, verksamhetschef på BUP, Landstinget Dalarna.