Skip to main content

ANODA – handbok för kulturens möjliggörare

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 11:35 CET

ilotprojekt med mobilt dansgolv inom ANODA Dans. Här dans av Mauro Mardones, i samarbete med Meken Smedjebacken och Johan Ahlbäckstiftelsen.

Bildtext: Pilotprojektet Snowcraft inom ANODA Ung Konst, kollektivt skapande och möten mellan barn, digitalt (Minecraft) och fysiskt (snöskulptur). Här i samarbete med Orsa Grönklitt.

Hur blir kultur möjlig? Vad krävs för att kulturprojekt ska nå ut? Hur kan inspirerande och effektiv samverkan fungera? Det är några av de frågor som tas upp i ”ANODA – Handbok för kulturens möjliggörare” som Landstinget Dalarna nyligen har släppt.

Handboken är en sammanfattning av ett treåriga regionalt utvecklingsprojekt ANODA som fokuserat på ung konst respektive professionell dans. ANODA har drivits av Landstinget Dalarna i samarbete med Avesta Art och SITE Stockholm samt ett antal nedslagsplatser/noder i länet. ANODA syftar till att utveckla en regional infrastruktur, nya arenor för skapande, möten och samarbeten. Under projekttiden genomfördes ett antal pilotsamarbeten såsom exempelvis dansresidens, turnerande utställningar, nätverksträffar, konstnärsworkshops och kompetensutveckling.

"Även superhjältarna som gör kultur möjlig för alla människor kan behöva en handbok då och då. Vi hoppas att den peppar, tipsar och framförallt bekräftar det viktiga arbete som sker men inte alltid syns." säger författaren Pernilla Glaser som varit metodstöd under projekttiden och sammanställt erfarenheterna av projekten i form av en handbok.

Arbetet med att integrera ANODA i löpande verksamhet på regional och kommunal nivå påbörjas nu. Statens kulturråd har särskilt uppmärksammat utvecklingsarbetet med ANODA och gett ett utökat anslag med 400 000 kr till Dalarnas pott för regionala samverkansmedel.

”Vi är extra glada över det och ser nu fram emot att ta ANODA vidare i samverkan med ytterligare noder och kulturella uttryck.” säger Stefan Ek, tf chef på landstingets Kultur- och bildningsförvaltning.

Mer info om ANODA med länk till den digitala versionen av ANODA Handbok för möjliggörare

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.