Skip to main content

Dalarnas invånare erbjuds internetbaserad KBT-behandling

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 12:00 CEST

Nu kan invånare i Dalarna med behov av kognitiv beteendeterapi (KBT) välja att ta del av behandlingen online via sin vårdcentral. Det är den första av flera internetbaserade behandlingar som erbjuds i Dalarna.

Internetbaserad KBT-behandling innebär att personen får sitt behandlingsmaterial och har regelbunden kontakt med sin samtalsterapeut via nätet. Behandlingsprogrammet består av texter, bildspel, filmer, animationer och andra moment. Personen kommer åt materialet via sin dator, surfplatta eller mobiltelefon när som helst på dygnet och kan repetera behandlingsavsnitt vid behov. Personen måste först träffa en samtalsterapeut som bedömer om internetbaserad KBT är en behandlingsmetod som passar personen.

- Vi ökar tillgängligheten och valfriheten för invånaren, som kan välja att genomföra sin behandling var och när han eller hon vill. Vi kommer att kunna erbjuda fler personer samtalsstöd genom detta alternativ till traditionell behandling, säger Ann-Christin Karlsdotter Ryttberg, leg. sjuksköterska/leg. psykoterapeut, som är en av behandlarna och även samordnare för sina behandlarkollegor.

Internetbaserad KBT-behandling (iKBT) kan erbjudas till personer med problem som oro, ångest, stress, sömnproblem och depression. Under våren och hösten har behandlare utbildats för att arbeta med den nya behandlingsformen.

-Vi har under två år genomfört en pilot på ett antal vårdcentraler i länet och kommer nu att kunna erbjuda behandlingen vid alla vårdcentraler i Dalarna. Piloten visade goda resultat; merparten av patienterna skattade sin hälsa som förbättrad efter behandlingen och både patienter och behandlare var nöjda med behandlingsmetoden, säger Ulla Allard, projektledare i primärvården, Landstinget Dalarna.

För mer information om internetbaserad KBT kan man kontakta sin vårdcentral eller ringa 1177 Vårdguiden. Kontaktuppgifter till sin vårdcentral hittar man på 1177.se.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.