Skip to main content

Ett 30-tal personer väntar på organ i Dalarna

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 09:35 CEST

Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska Falu lasarett.

10-16 oktober infaller nationella Donationsveckan som syftar till att uppmärksamma och sprida information kring frågan om organ- och vävnadsdonation. I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ.

Förra året planterades ett träd vid Falu lasarett till minne av de patienter som avlidit på lasarettet och donerat sina organ. Under årets Donationsvecka kommer Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska och Malin Alanentalo, hornhinnedonationsansvarig sjuksköterska, båda på Falu lasarett, att finnas i Falu lasaretts huvudentré för att informera om organ- och vävnadsdonation. Även kontaktansvarig narkossköterska på anestesin, Maria Nygårds-Jakobsson, kommer att delta en av dagarna.

-Att ta ställning i frågan om organdonation är viktigt eftersom det underlättar för de närstående så att de slipper fatta beslutet åt dig. Genom att säga ja till organdonation kan du hjälpa upp till åtta svårt sjuka människor till ett fortsatt liv efter din död, säger Maria Ruth, donationsansvarig sjuksköterska på Falu lasarett.

Syftet med Donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnad och om vikten av att ta ställning. Det är också viktigt att den som tagit ställning gör sin vilja känd till anhöriga.

Stor brist på njurar

I Dalarna väntar ett 30-tal personer på organ. Främst handlar det om njurar. Väntetiden för att få ett nytt organ är varierande, men det är inte ovanligt att det kan ta två till tre år.
Antalet hornhinnor är också för lågt för att möta behovet. Därför startade Landstinget Dalarna den 15 augusti ett statligt finansierat projekt med målet att öka antalet donationer.

-Att väntetiden är lång beror främst på bristen på organ. Fler organ- och vävnadsdonatorer behövs. Men det är också så att även om man har sagt ja till organdonation är det inte alltid som det går att ta till vara organ eller vävnad från den döde. Det är många faktorer som ska stämma för att en donation ska vara möjlig, säger Maria Ruth.

Det är relativt få personer som kan komma ifråga som organdonatorer eftersom en rad kriterier måste uppfyllas. Organdonatorn måste ha avlidit i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Dödsfallet måste också konstateras med direkta kriterier, det vill säga kännetecken som är förenliga med total hjärninfarkt. Om samtycke till donation finns och donatorn är medicinskt lämplig kan ett beslut om donation fattas, enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Åtta av tio svenskar säger sig vara positiva till organ- och vävnadsdonation, men endast hälften har gjort sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla sig till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.