Skip to main content

Fortsatt diskussion om regionbildningsfrågan

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2016 12:02 CEST

Nu ska regionbildningsfrågan på nytt diskuteras mellan Indelningskommittén och representanter för den region som Dalarna föreslagit att ingå i. Från Dalarna deltar landstingsstyrelsens ordförande Ingalill Persson (s), vice ordförande i landstingets styrelse Ulf Berg (m), Region Dalarnas ordförande Leif Nilsson (s) och vice ordförande Sofia Jarl (c). 

Inför mötet onsdagen den 4 maj har Indelningskommittén bett om att få in synpunkter bland annat vad gäller frågan om regional balans. Representanterna för Dalarna har under måndagen 2 maj skickat in sådana synpunkter (se bifogad skrivelse) och kommer också att föra fram dessa på mötet.

Regional balans viktig

Representanterna för Dalarna ser frågan om regional balans som mycket viktig och avgörande för bildandet av nya regioner och för Sveriges framtida utveckling. Resurser och utvecklingskraft ska vara jämnt spridda mellan regionerna och inom regionerna och bidra till att hålla samman helheten för Sverige och självfallet också inom kommande regioner. Det måste vara en utgångspunkt och ett viktigt mål för förslag om en ny regional samhällsorganisation med nya större och starkare regioner som en del. Man menar också att staten behöver ta ett tydligt ansvar här.

-Det mesta talar för att Indelningskommittén i juni kommer att lägga ett betänkande om en indelning i nya större regioner att genomföras till 2019. Det är därför viktigt att nu tydligt föra fram till kommittén den avgörande betydelse som regional balans har enligt Dalarna, både för bildandet av nya regioner och för deras och Sveriges framtida utveckling, säger Ingalill Persson, landstingsstyrelsens ordförande.

”Viktigt peka ut myndigheter”

-Om nya regioner som en del av en ny regional samhällsorganisation ska ge avsedd effekt är det av avgörande betydelse att kommittén pekar ut myndigheter och tydliggör att de måste följa den nya regionindelningen oavsett tidigare indelning, säger Leif Nilsson, Region Dalarnas ordförande.

Han fortsätter:

-Till hösten inleds en ny planeringsomgång gällande infrastrukturen. Den nya planeringen måste ta hänsyn till föreslagna nya regioner och inte nuvarande indelning. Viktigt är också att målet om regional balans och utveckling ännu tydligare betonas i arbetet med den nationella infrastrukturplanen.

Ingalill Persson lyfter fram att kommitténs mål om att skapa jämnstarka regioner inte bara handlar om att utjämna styrkan regionerna emellan och att ge bättre förutsättningar för deras verksamheter och ansvarsområden. Regioner som är balanserat starka skapar också förutsättningar för en ändrad ansvarsfördelning mellan stat och regioner där regionalt självstyre är ännu mer utvecklat, anser hon.

-Det är dags att gå vidare med ett regionalt perspektiv där såväl politisk beslutsrätt och myndighetsstyrning av diverse slag tar flera steg mot en mer decentraliserad besluts- och inflytandestruktur.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning. 

Bifogade filer

PDF-dokument