Skip to main content

Ingen anledning till oro för vaccin mot livmoderhalscancer

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 12:18 CEST

I samband med skolstart kommer alla flickor i årskurs 5 att erbjudas vaccin mot livmoderhalscancer. Under sommaren kan diskussioner om vaccinets säkerhet ha skapat en oro. Bakgrunden är att den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) inlett en översyn av HVP-vaccinerna, för att ytterligare klargöra deras säkerhetsprofil.

-Vaccinerna anses mycket säkra och hittills har miljontals människor över hela världen vaccinerat sig, så erfarenheten är stor, säger Sara Hogmark, mödrahälsovårdsöverläkare i Landstinget Dalarna.

Trots tidigare välgjorda undersökningar som bekräftat att vaccinet är säkert väljer några ändå att avstå från HPV-vaccinering. Därför välkomnar Sara Hogmark EMA:s översyn:

-Att nyttan med HPV-vacciner överväger riskerna ifrågasätts inte. Under pågående översyn är rekommendationerna för vaccinerna oförändrade. Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att förebygga en allvarlig cancersjukdom, säger hon.

Hon får medhåll av Anna Hellström, enhetschef på skolhälsovården i Falun:

-Under början av höstterminen kommer vårdnadshavare till flickor i årskurs 5 att få information om vaccinet så att de har möjlighet att ge sitt samtycke. Vaccinationen är frivillig och nästan åtta av tio tackar ja, men det skulle kunna vara ännu fler.

Fakta om livmoderhalscancer

 • I Dalarna drabbas varje år ett tiotal kvinnor av livmoderhalscancer
 • I Sverige dör årligen ca 150 kvinnor av sjukdomen
 • Livmoderhalscancer orsakas av viruset HPV (humant papillomvirus), som är mycket vanligt förekommande och sprids sexuellt
 • Sedan 2012 erbjuds flickor i årskurs 5 vaccin mot HPV

Fakta HPV-vaccin

 • Vaccinet heter Gardasil och ges i två eller tre doser beroende på ålder
 • Gardasil skyddar mot livmoderhalscancer och könsvårtor (kondylom)
 • Vaccinet verkar förebyggande och bäst skydd får man om det tas före sexdebut
 • Vaccinet erbjuds gratis via skolan i årskurs 5 till flickor födda 1999 eller senare
 • Kvinnor ej fyllda 18 år samt kvinnor födda 1993-1998 erhåller gratis vaccin via vårdcentral
 • För kvinnor 18-26 år ingår vaccinet i Läkemedelsförmånen
 • Äldre kvinnor och alla män som önskar vaccinera sig betalar fullt pris
 • Även efter vaccinering är det viktigt att delta i den gynekologiska cellprovskontrollen

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.