Skip to main content

Kirurgavdelning på Falu lasarett stängs tillfälligt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 10:36 CET

En av kirurgklinikens tre avdelningar på Falu Lasarett stänger tillfälligt under perioden fredag 18 november - 30 januari 2017. Anledningen till att avdelningen stängs är klinikens brist på vårdpersonal. Det saknas ett flertal sjuksköterskor för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett patientsäkert sätt.

-Vi har lyssnat på medarbetarna som har arbetat under stor press det senaste året och vi har tagit det svåra beslutet att stänga avdelningen under en period. Det är viktigt att veta att det främst är den planerade kirurgin som berörs. Den akuta kirurgin kommer att fungera som vanligt, säger Ulrika Bergvall, verksamhetschef på kirurgen i Falun.

Totalt rör det sig om cirka 20 platser som stängs, vilket motsvarar cirka 30 procent av verksamheten.

-Vad effekterna av stängningen blir beror på patientinflödet och vi kommer precis som vanligt prioritera varje enskild patient utifrån ett medicinskt perspektiv. Tyvärr kommer denna neddragning att påverka de flesta av våra kirurgiska diagnoser. I de fall där patienter behöver bokas om eller har en operationstid som behöver flyttas fram så kommer vi att ta kontakt med dem inom kort. Blir man inte kontaktad gäller fortfarande patientens bokade tid på kirurgen, säger Ulrika Bergvall.

Medarbetare som arbetar på avdelningen schemaläggs på andra avdelningar under perioden.

Flera åtgärder tas för att kunna återuppta arbetet på avdelningen igen. Bland annat pågår en intensifierad rekryteringsprocess.

-Vi har haft ett flertal sökande på de tjänster som är annonserade men de som är aktuella för tjänsterna kan börja först efter årsskiftet. Att vi får denna förstärkning känns positivt, säger Ulrika Bergvall.

För att avlasta undersköterskor och sjuksköterskor pågår ett arbete med att se över vilka arbetsuppgifter som kan flyttas över på andra medarbetare inom landstinget, för att på så sätt frigöra tid för medarbetarna på avdelningen att arbeta nära patienterna.

Landstinget Dalarna är den största arbetsgivaren i Dalarnas Län. Vi erbjuder hälso- och sjukvård och tandvård till länets invånare och besökare. Men vi är också engagerade i andra frågor, till exempel, kultur, forskning och utbildning.